/td>
Topp bildspel
SMHS' Länkar

110717

Du är här: Startsidan \ bas alla Bildspel \ Bild och psykiatri

Psykiatrins bilder

Det är inte alltid lätt att skilja mellan konst och galenskap, och ibland hör de ihop. Hör och se här hur psykiatrisk vård har utvecklats under århundraden, liksom exempel på hur patienter på S:t Lars i Lund har skapat intressanta ting, någon gång med högt konstnärligt värde.

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) är öppet för alla intresserade. Bli medlem!

Sällskapet bildades 1964 i Lund för att främja studium av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både ur allmän och ur sydsvensk lokalhistorisk synpunkt. Klicka här för att läsa mer om Sällskapets syften och verksamheter.

 

Narrspel

Psykiatri från medeltid till nutid

Bengt I Lindskog berättar om hur gamla tiders dårar behandlades den gången, om hur en mer human syn växte fram, och om hur dagens psykiatri ter sig.

Klicka här eller på bilden t.v. för att fortsätta.

SÅ Nilsson berättar om CF Hill

Sten-Åke Nilsson berättar om två mycket speciella patienter på St Lars, målaren Carl Fredrik Hill och översättaren och författaren Eric Hermelin. Klicka här eller på bilden t.v. för att fortsätta.

Klicka här eller på bilden t.v. för att fortsätta.

Gustaf Arfwidsson berättar

Gustaf Arfwidsson berättar om sig själv och om saker och föremål han samlat under ett långt liv som skötare på St Lars i Lund.

Klicka här eller på bilden t.v. för att fortsätta.

Olifunten

Den schizofrene lever i en annan värld än andra, och lundaprofessorn Bo Gerle fick i slutet på 1940-talet statyetten Olifunten av en sådan patient. Gåvan lär ha varit ett tecken på uppskattning från patienten, som på detta vis gav Gerle inblick i en annans värld.

Klicka här eller på bilden t.v. för att läsa det lilla vi vet om Olifunten.

 

 
Till SMHS startsida