Toppbild SMHS Till SMHS' startsida
SMHS' Länkar

100717-111120

Du är här: Startsidan\ Skrifter \ Pressmeddelande

Välkommen!

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) är öppet för alla intresserade. Bli medlem!

Sällskapet bildades 1964 i Lund för att främja studium av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både ur allmän och ur sydsvensk lokalhistorisk synpunkt. Klicka här för att läsa mer om Sällskapets syften och verksamheter.

Ver. 10-04-01a

Pressmeddelande Från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, Region Skåne och Universitetssjukhuset i Lund i samband med invigning 2009-10-27 av den medicinhistoriska utställningen i entréhallen på Universitetssjukhuset i Lund.

Medicinhistoriska landvinningar får skyltfönster i Lund

Bilder av utställda föremål finns längre ned på sidan.

Region Skåne har en mycket stor samling av medicinhistoriska föremål. Efter ett omfattande registrerings- och dokumentationsarbete av föremålen med anknytning till Lund, finns nu vissa av dessa medicinska landvinningar tillgängliga för allmänheten i en ny utställning i entrén på Universitetssjukhuset i Lund. Invigningen sker den 27 oktober kl 17.00 av Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Tid: Tisdag 27 okt 2009 kl 10.00
Plats: strax innanför huvudingången till entréhallen i Centralblocket på Universitetssjukhuset i Lund.

Utställningen fungerar som ett skyltfönster för alla de föremål som samlats i Lund de senaste 100 åren och de belyser på olika sätt universitetssjukhusets utveckling. Den är uppdelad i tre sektioner som var för sig visar lundaläkaren Nils Alwalls utveckling av den s k konstgjorda njuren för behandling av njursjukdomar, kardiologen Inge Edlers och fysikern Hellmuth Hertz’ första apparat för kliniskt ultraljud samt S:t Lars-patienternas färgrika och fantasifulla terapiarbeten, bland dem teckningar av konstnären Carl Fredrik Hill från hans sjukdomstid.

Dessutom finns här tre pekskärmar med bildspel över olika medicinska ämnen med sydsvensk anknytning. Här kan man bland annat höra mentalskötaren Gustaf Arfwidsson berätta om ”Fåfängan” som också visas upp i montern. ”Fåfängan” är en fantasifull skulptur delvis uppbyggd av kohorn som sägs vara mycket lik en samtida sjuksköterska.

– Det vi visar är bara ett smakprov på allt som samlats, men det finns knappast en medicinhistorisk utställning i Sverige med bättre läge. Här kan den ses av de flera tusen personer som passerar varje dag, säger Berndt Ehinger, professor emeritus och ordförande i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Bent Christensen, sjukhuschef vid Universitetssjukhuset i Lund är glad över att utställningen har kommit till:
– Jag vill tacka alla som har bidragit aktivt till att göra våra rötter synliga. Kunskap om förtiden är en väsentligt kulturell ballast varje gång vi tar ett nytt steg in i framtiden, menar han.

– Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Kulturen i Lund har gjort ett mycket bra och omfattande arbete med utställningen. Det är glädjande att se att ideella krafter, privata aktörer och det offentliga kan samverka på detta sätt. Allt i linje med Forum för medicinhistorias intentioner, säger Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd, som inviger utställningen samma kväll.

Följ länken för att se en karta över sjukhusområdet

Bildmaterial kommer att vara tillgängligt på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets hemsida: www.medicinhistoriskasyd.se

Forum för medicinhistoria
Utställningen är ett första steg i att utveckla Forum för medicinhistoria - hälsa, sjukdom, vård och välfärd, en ny verksamhet som drivs av Region Skånes kulturförvaltning, Kultur Skåne. Forum för medicinhistoria är ett resultat av en utredning som föreslog hur den medicinhistoriska verksamheten inom Region Skåne ska bedrivas i framtiden (länk: Region Skånes utredning och beslut). I den föreslås en ny inriktning där tonvikten förflyttas från museiverksamhet till att genom flera media och metoder skapa förståelse, intresse och debatt kring människans förhållande till hälsa och sjukdom i ett historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv. Uppgiften är att samordna informations-, program- och utställningsverksamhet i ett tvärfackligt samarbete inom Region Skåne och med externa aktörer, t ex de medicinhistoriska föreningarna, Lunds universitet och museerna i Skåne.

Utställningen i entréhallen i Blocket på Universitetssjukhuset i Lund har kommit till genom ett samarbete mellan Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, Forum för medicinhistoria och Universitetssjukhuset i Lund. Anslag från Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har gjort utställningen möjlig och Kulturen i Lund har producerat den.

Registrerings- och dokumentationsarbetet av de medicinhistoriska föremålen har genomförts av Kulturen i Lund på uppdrag av Region Skåne.

Vid pressvisningen medverkar:

Berndt Ehinger, professor em, ordförande för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Håkan Westling, professor em, f d rektor vid Lunds universitet och hedersledamot i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Martin Andrén, chefskonservator och biträdande chef vid Kulturen i Lund

Caroline Owman, utställningsproducent och konservator vid Kulturen i Lund

Bibbi Miegel Sandborg, koordinator/Kultur i vården, enhet inom Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning

För mer information
Bibbi Miegel Sandborg, koordinator Forum för medicinhistoria, Kultur i vården/Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 0435-71 99 16 eller 0709-71 99 16

Presskontakt: Jadwiga Kurowska, kommunikatör, Kultur Skåne tfn. 0418 35 07 26

Hemsidor:
www.kulturen.com

www.medicinhistoriskasyd.se

www.skane.se/kultur

Exempel på utställda föremål

Klicka på någon av bilderna nedan för att se en högupplöst version! Bilderna är fria för reproduktion, med angivande av bildkällan, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Kulturen i Lund.

1Konstruktionsmodell, konstgjord njure 2Konstgjord njure 1943 3Hertz och Edler 4Bemålad mössa
5Fåfängan 6Modell av en ko

Bildtexter

1. Konstruktionsmodell i papp och snören till Nils Alwalls första dialysapparat, cirka 1940.

2. Nils Alwalls första dialysapparat för kliniskt bruk. Hans första kliniska dialyser gjordes med maskiner av denna typ.

3. Hellmuth Hertz och Inge Edler vid den apparat som de gjorde världens första ultraljudsundersökning med. Apparaten ställs ut i montern.

3. Patientarbete från Sankt Lars sjukhus: tygmössa som av en patient lackerats i brokigt mönster med färgad lack i många lager. Mössan blev ommålad och omlackerad så gott som varje vecka tills den blev så styv och tung att den inte kunde användas. Klicka här för att höra Gustaf Arfwidsson berätta mer om mössan.

4. "Fåfängan". Patientarbete från Sankt Lars sjukhus. Kvinnobild i svarvat trä med näsa och mun av horn. ”Fåfängan” kallades den sköterska som detta är en nidbild av. De två hornen på hjässan skulle föreställa hennes sköterskemössa. Klicka här för att höra Gustaf Arfwidsson berätta om "Fåfängan".

5. Patientarbete från Sankt Lars sjukhus, gjort av bl.a. tygtrasor och tråd. Föreställer en ko.

___________________________________________________________

Arkiverat museum får skyltfönster i entrén

Berndt Ehinger, ordförande i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

För tre år sedan tvingades Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet att magasinera flera tiotusentals medicinska föremål från lasarettsmuseet på S:t Lars. Tisdagen den 27/10 2009 återupprättas en del av dessa bortforslade medicinska landvinningar och historiska minnesmärken när de nya montrarna invigs i entréhallen i Blocket på Universitetssjukhuset i Lund.

Utställningen fungerar som ett skyltfönster för alla de föremål som samlats de senaste mer än 100 åren och som på olika sätt belyser universitetssjukhusets utveckling. Den är uppdelad i tre sektioner som visar (1) lundaläkaren Nils Alwalls utveckling av den s.k. konstgjorda njuren för behandling av njursjukdomar, (2) kardiologen Inge Edlers och fysikern Hellmuth Hertz’ första apparat för kliniskt ultraljud, en världsnyhet som gav eko, samt (3) S:t Lars-patienternas färgrika och fantasifulla terapiarbeten, bland dem bilder av målaren Carl Fredrik Hill från hans sjukdomstid.

Dessutom finns här tre pekskärmar med bildspel över olika medicinska ämnen, ofta med sydsvensk anknytning. Här kan man bland annat höra mentalskötaren Gustaf Arfwidsson berätta om ”Fåfängan” som också visas upp i montern. ”Fåfängan” är en fantasifull skulptur delvis uppbyggd av kohorn som sägs vara mycket lik en samtida sjuksköterska.

Utställningen har tillkommit i ett samarbete mellan sällskapet och Forum för medicinhistoria, Universitetssjukhuset i Lund och Kulturen. Föremålen i montrarna kommer att växla.

Om Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet bildades 1964 i Lund för att främja studiet av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både ur allmän och lokalhistorisk synpunkt. Sällskapet samarbetar med bl.a. Avdelningen för Medicinens Historia vid Medicinska Fakulteten i Lund, med Kultur Skåne i Region Skåne och med Skåne-SÄL (= Skåneavdelningen av Samfundet Äldre Läkare).

Sällskapet arbetar för sina intressen genom utställningar, bildspel, föredrag och skrifter, och ser som en viktig uppgift att skapa en bred bas med goda kontakter till Region Skånes Forum för Medicinens Historia i Skåne liksom till andra vetenskaper där utvecklingen har betydelse för medicinens framåtskridande.

Sällskapet har 2009 glädjen att inviga en medicinhistorisk smakprovsutställning på bästa plats i entréhallen i centralblocket på Universitetssjukhuset i Lund. År 2007 återupptog Sällskapet utgivandet av en medicinhistorisk årsbok, och sedan 2009 skapar Sällskapet bildspel över olika medicinhistoriska ämnen, ofta med sydsvensk anknytning. Bildspelen publiceras på hemsidan, http://www.medicinhistoriskasyd.se/bildspel, och visas på pekskärmar i den medicinhistoriska utställningen på Universitetssjukhuset i Lund.

Sällskapet genererar fortlöpande ett kalendarium över intressanta medicinhistoriska aktiviteter i Skåne. Se hemsidan, http://www.medicinhistoriskasyd.se.

Det Medicinhistoriska Magasinet i Lund

När Medicinhistoriska Museet på St Lars-området i Lund stängdes år 2006 magasinerades alla de flera tiotusentals föremål man där samlat, och de låg alldeles otillgängliga i packlådor på olika platser i Skåne. Region Skåne / Kultur Skåne har under 2009 låtit gallra, inventera och katalogisera alla föremålen, som nu samlats till ett underjordiskt Medicinhistoriskt Magasin i närheten av panncentralen vid Universitetssjukhuset i Lund.

Utställningen i entréhallen på centralblocket på Universitetssjukhuset i Lund

Utställningen vid entréhallen i centralblocket på Universitetssjukhuset i Lund ligger precis innanför de stora entrédörrarna. Den är bara smakprov på allt som finns att ställas ut, men ses dagligen av alla de flera tusen personer som passerar. Det finns knappast en medicinhistorisk utställning i Sverige med ett bättre läge.

Uställningen visar nu inledningsvis tre smakprover på medicinsk utveckling i Skåne: dialys vid njursjukdomar, kliniska ultraljudsundersökningar och konst och föremål från St Lars som berättar om livet där. Samma saker visas i virtuell form på pekskärmar i utställningen och på http://www.medicinhistoriskasyd.se/Bildspel.

Dialys vid njursjukdomar startades på 1940-talet av Nils Alwall, då docent på medicinska kliniken i Lund, men så småningom professor och föreståndare för den stora njurmedicinska kliniken i Lund. Nils Alwall blev internationell pionjär på klinisk dialys. I samarbete med industrialisten Holger Crafoord och hans medarbetare utvecklade han system för livräddande behandling vid njursjukdomar, och resultatet blev det nu världsomspännande företaget Gambro. Ett annat viktigt resultat blev den Crafoordska stiftelsen, en viktig faktor i utvecklingen av sydsvensk kultur och vetenskap.

Utställningen visar Nils Alwalls unika konstruktionsmodell i papp och tråd från cirka 1940 till en dialysator, dvs en konstgjord njure. Man kan också se de första kliniska dialysatorerna i rostfritt stål, stora som oljefat.

Kliniska ultraljudsundersökningar gjordes första gången någonsin av hjärtläkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz. Båda arbetade i Lund. Utställningen visar bl.a. just den apparat de använde i sina försök. Den var egentligen gjord för att undersöka kvaliteten på svetsfogar i stålplåt, men fick alltså helt annan användning.

St Lars-patienternas alster hade många former. Målaren Carl Fredrik Hill räknas till det sena 1800-talets allra bästa landskapsmålare, men han blev också patient på St Lars. Utställningen visar en målning av honom från sjukdomstiden. Där visas också en mössa som en patient målade om närhelst han ville vara fin, och den blev så småningom rätt tung av all färg. Där visas också ett litet huvud som föreställer sköterskan ”Fåfängan” på St Lars, och som sades vara mycket likt. På bildspelen kan man höra den gamle mentalskötaren Gustaf Arfwidsson berätta om ”Fåfängan”.

Det är Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets ambition att på basen av ett levande Medicinhistoriskt Magasin få föra ut kunskap om de fina insatser som den skånska sjukvården gjort och hur den utvecklats. Inte minst patienterna kommer att ha glädje av detta: man känner sig mycket tryggare om man vet vårdens bakgrund. Men även politiker, administratörer och sjukvårdspersonal kommer att ha glädje av att veta något om sjukvårdens rötter och varför vi kommit dit vi står. Medicinska och samhällshistoriska forskare hör också till de som har glädje av tillgång till ett sydsvenskt Medicinhistoriskt Magasin.

Sponsorer

Evy och Gunnar Sandbergs Stiftelse och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har bekostat montrar, utställning och bildspel, som producerats av Kulturhistoriska Museet i Lund och Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Region Skånes Regionfastigheter har ställt utställningsutrymmet till förfogande. Region Skåne har ställt i ordning det Medicinhistoriska Magasinet.

 

Bildspelen är en del i en satsning inom Forum för medicinhistoria i Skåne, ett samarbete mellan Kultur Skåne (Region Skånes kulturförvaltning), Universitetssjukhuset i Lund och Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, och är skapade med stöd från bl. a.
Evy och Gunnar Sandbergs Stiftelse samt Färs och Frosta Sparbank