Toppbild SMHS Till SMHS' startsida
SMHS' Länkar

100717-111120

Du är här: Startsidan\ Hedersledamöter

Välkommen!

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) är öppet för alla intresserade. Bli medlem!

Sällskapet bildades 1964 i Lund för att främja studium av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både ur allmän och ur sydsvensk lokalhistorisk synpunkt. Klicka här för att läsa mer om Sällskapets syften och verksamheter. Ljudplats01

Ver. 10-04-01a

Hedersledamöter i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

 

 

Datum Namn

Motivering

740321 Professor Alfred Flaum

För utomordentliga insatser som ordförande under sällskapets första 6 år

740321 Professor Heinz Goerke

För sitt bidrag till ut vecklingen av de moderna medicinhistoriska relationerna mellan Tyskland och Sverige i allmänhet samt vårt sällskap i synnerhet, och för sina insatser för vårt sällskap.

740321 Tora Möller

För hennes generositet att låta sin framlidne makes förnämliga
medicinhistoriska bibliotek ingå i sällskapets samlingar.

800324 Mattias Olofsson

För donation

840410 Maria Lindqvist

För donation till stiftelsen

940426 Professor em. Gunnar Lindgren

För mångåriga betydelsefulla insatser i sällskapets verksamhet.

940426 Docent Hans Moëll

För mångåriga betydelsefulla insatser i sällskapets verksamhet.

940426 Professor em. Bengt I Lindskog

För mångåriga betydelsefulla insatser i sällskapets verksamhet.

040421 Professor em.
Håkan Westling

För betydelsefulla insatser för att främja medicinens historieskrivning, lika mycket som författare, som dekanus i medicinska fakulteten i Lund, som Rector Magnificus Lundensis och senare som grå eminens med kontakter och inflytande.

090420 Docent Eric Lindstedt

För betydelsefulla insatser som flerårig ordförande för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och som föreståndare för Avdelningen för Medicinens Historia vid Lunds Universitet, den första i landet.

090420 Docent Tomas Gejrot

För framträdande insatser för medicinens historia på såväl nationell som lundensisk och östskånsk nivå.

110404 Apotekare Greta Roslund För framträdande medicinhistoriska insikter och gedigna insatser för Sällskapets verksamhet.

 

 

 

Bildspelen är en del i en satsning inom Forum för medicinhistoria i Skåne, ett samarbete mellan Kultur Skåne (Region Skånes kulturförvaltning), Universitetssjukhuset i Lund och Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, och är skapade med stöd från bl. a.
Evy och Gunnar Sandbergs Stiftelse samt Färs och Frosta Sparbank