Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Home > Kategori institutioner och byggnader > Kategori medicinhistoriska museet i Lund t.o.m. 2006 > Album reprobilder (ej porträtt) i Lund och reklambilder

101124-009.jpg
101124-009.jpgEn förlossning i gammal tid108 viewsOmonterat fotografi märkt "Gynekologi". Inga andra identifierande påskrifter.
SMHS5949_000_01Copp.jpg
SMHS5949_000_01Copp.jpgEn operation på halsen på 1600-talet122 viewsKapsel 30. Museum Boymans Rotterdam, Jan Steen, 1626-1679. Het snijden van de kei. The operation of the stone. (Men målningen visar inte ett urologiskt stensnitt, snarare någon operation på halsens lymfkörtlar). 24/2-1960. (vykort). Reprofoto. Ej monterat
SMHS001063.jpg
SMHS001063.jpgEn röntgenangiografi av skallen.98 viewsRöntgen.Skallröntgen i mitten av 1900-talet, angiografi. Troligen en reklambild.
100310-011.jpg
100310-011.jpgEn röntgensk projektilsökare omkring 1897, d v s en röntgenapparat för att med röntgenundersökning lokalisera projektiler vid skottskador. Från Allers Familje-Journal 1897, andra bilagan, nr 52, s. 2.129 viewsEn röntgensk projektilsökare omkring 1897, d v s en röntgenapparat för att med röntgenundersökning lokalisera projektiler vid skottskador. Från Allers Familje-Journal 1897, andra bilagan, nr 52, s. 2.
Notera att W. C. Röntgen publicerade sin upptäckt nyåret 1895-96. Teknologins landvinning spred sig alltså med en fart som även i dag skulle te sig anmärkningsvärd.
SMHS001061.jpg
SMHS001061.jpgEn röntgenundersökning av skallen.125 viewsRöntgen. Omonterat foto. Troligen en reklambild från mitten på 1900-talet
SMHS001062.jpg
SMHS001062.jpgEn röntgenundersökning med angiografi139 viewsRöntgen Omonterat foto. Troligen en reklambild från mitten av 1900-talet. Kassettväxlaren är av märket Schönander, en svensk firma som konstruerade och sålde röntgenutrustning.
101128-052.jpg
101128-052.jpgEn tidig narkosapparat, 184797 viewsAn early anaesthetic apparatus, as shown in the Ilustrated London News of January 9, 1847. Reprofoto monterat på pappskiva. Påskrift med handstil: "Anestesi".
SMHS110128-039Copp.jpg
SMHS110128-039Copp.jpgErnst von Bergmann opererar128 viewsKirurgi. F. Akarbina: "Ernst von Bergmann opererar" (omkring år 1906). Foto av foto - "Karolinska sjukhuset".
SMHS001234Copp.jpg
SMHS001234Copp.jpgEtt medeltida läkarbesök 114 viewsMEDICINE IN ITALIAN ART. The doctor´s visit: his arrival, the examination of the patient, and the advice given to the person attending to the patient.
Detail of a page of Italian miniatures belonging to a copy of Avicenna´s "Canone", now preserved in the Library of Bologna University). CONVIVIUM SANITATIS - Volume II. - No. 5.
Avicennas text är ursprungligen från c:a 1025 och boken anses vara producerad i Italien mitten på 1400-talet.
SMHS110201-018Copp.jpg
SMHS110201-018Copp.jpgEtt uppslag i Fabricius' lärobok i kirurgi, upplaga från 172384 viewsKirurgi, Fabricius, Opera chirurgica Leyden 1723. MS- 8.649. Foto monterat på pappskiva.
SMHS001223Copp.jpg
SMHS001223Copp.jpgExercis med sinnessjuka102 viewsMentalsjukvård. MS - 8. 605. Reprofoto Monterat
SMHS5672_000_01Copp.jpg
SMHS5672_000_01Copp.jpgFebris amatoria99 viewsKapsel 28. Febris amatoria. Gabriel Metsu, Wien. Reprofoto. Ej monterat
SMHS110128-032.jpg
SMHS110128-032.jpgFerdinand Sauerbruch opererar116 viewsH. O. Hoyer: "Ferdinand Sauerbruch beim operieren", Olja år 1912 eller 1922. Fanns i biblioteket i sjukhuset i Berlin.
101124-023.jpg
101124-023.jpgFörlossningsstol138 viewsFotokopia monterad på kartong. Påskrift "Gynekologi". I övrigt ingen identifierande märkning.
101124-051.jpg
101124-051.jpgFörsta bilden av intravenös injektion omring 1700-talet114 viewsFotografisk reproduktion monterad på pappskiva. Påskrift: "MS-8.630. Injektioner och blodtransfusioner."
101124-045.jpg
101124-045.jpgFörsta försöket att mäta blodtryck, 1733106 viewsFotografisk reproduktion monterad på pappskiva. Påskrift: "Första försöket att mäta blodtrycket utfördes 1733 av en engelsk präst, Stephen Hales.
Mätningen - på en häst - gjorde han genom att låta blodet rusa upp i ett glasrör..." From Statical Essays, 1733, by the Rev. Stephen Hales. (Photo courtesy of Statham Medical Instruments, Oxnard, California).
SMHS3371_000_01Copp.jpg
SMHS3371_000_01Copp.jpgFörsta kända illustrationen av hur amputation görs, 151786 viewsSerratura. Amputation. Reprofoto. Från Feldtbuch der Wundartzney, Hans von Gerssdorff (1517).
101124-015Copp~0.jpg
101124-015Copp~0.jpgFoster i livmodern59 viewsReprofoto monterat på kartong. Teckning av Leonardo da Vinci (omkr. 1500) Gynekologi. MS-8. 487".
SMHS1003_000_01Copp.jpg
SMHS1003_000_01Copp.jpgFrakturbehandling 171292 viewsKirurgi . Figur 3. Illustration ur Scultetus. L´arcenal de chiurgie, Lyon 1712. Visande behandling av olika frakturer. Reprofoto. På fotots baksida står det "Möller".
SMHS1004_000_01Copp.jpg
SMHS1004_000_01Copp.jpgFrontespis till Johannes Scultetus, L´arcenal de chirurgie… Lyon 1712.16 viewsKirurgi. Frontespis till Johannes Scultetus, L´arcenal de chirurgie… Lyon 1712. Möller. Reprofoto.
SMHS110201-019pCopp.jpg
SMHS110201-019pCopp.jpgGalenos kirurgi, från ett venetianskt tryck 155078 viewsKirurgi. 384 Clinic scene, or Medicatrina, from Venetian edition of Galen´s works published in 1550, showing surgical procedures described by Galen - on the head, eye, leg, mouth, bladder or genitals - still followed in the 16th century. Collection Bertarelli, Milan. Från en venetiansk upplaga av Galenos´skrifter (1550), som beskriver olika kirurgiska ingrepp.
101128-044.jpg
101128-044.jpgGammal apparat för konstgjord andning / anestesi51 viewsApparat för konstgjord andning. Omonterat fotografi.
SMHS001221p.jpg
SMHS001221p.jpgGammal illustration till ålderns och feberns fasor66 viewsMentalsjukvård. Design´d by James Dunthorne. Etch`d by J. Rowlandson. AGUE & FEVER. "And feel by turns the bitter change of fierce extremes, extremes by change more fierce." - Milton. London Pub.´ Nov. 5 - 1792 by S.W. Fores No: 3 Piccadilly. Reprofoto, monterat
SMHS001219Copp.jpg
SMHS001219Copp.jpgGammal illustration till psykiatrisk farmakologi (karikatyr?)94 viewsMentalsjukvård. På fotots framsida står det "Le Medecin guarissant Phantasie Purgeant aussi Par drogues la folie." Reprofoto Monterat. Ingen närmare bildbeskrivning tillgänglig.
101128-014copp.jpg
101128-014copp.jpgGammalt kartusianskt apotek på Mallorca65 viewsFotografiskt vykort till funktionärer på Medicinhistoriska Museet i Lund, Cecilia Carlén-Nilsson och Stella Thulin. Tryck på vykortet:
"1050 - Mallorca - Valldemossa Botica de los Cartujos - Ancienne pharmacie des Chortreux. - Old Carthusian pharmacy".
Med handstil: "Veberöd 12.12.1990. Där 'George Sand' och Chopin bodde. God Jul och Gott Nytt År önskar Margareta."
"Apotek"
SMHS1039_000_01.jpg
SMHS1039_000_01.jpgGammalt träsnitt visande socialt gemensamhetsbad46 viewsHygien. MS-8.598. Monterat
SMHS001092.jpg
SMHS001092.jpgGångstol, modell äldre.47 viewsOrtopedi. Tryck, monterat. Ingen annan identifierande påteckning. Reprofoto
101124-001.jpg
101124-001.jpgGynekologisk-obstetriska instrument från Romarriket56 viewsFotografi monterat på tjock pappskiva. Påskrift: "Gynekologi. MS-8.660".
101128-055.jpg
101128-055.jpgHörlurar av olika modeller i slutet på 1800-talet64 viewsPåskrift: A. Canot: Cours de physique - Paris 1887
Fig 243 - Cornet accoustique (types variés) (MS4848). Fotoreproduktion monterad på pappskiva.
SMHS5942_000_01Copp.jpg
SMHS5942_000_01Copp.jpgHos fältskären143 viewsKapsel 30. Vykort. Walter Classen, kunstverlag, Zurich. No.3583- TENIERS d.j.: Baderstube. Le malade - The patient (Kassel). Badare. Fältskär. Reprofoto. Ej monterat
SMHS5702_000_01Copp.jpg
SMHS5702_000_01Copp.jpgI operationssalen64 viewsKapsel 28. Påskrift: "200 sid 42, 106% tavelmotiv." Reprofoto av Sven Erixon - X: et (År 1899 - ) i operationssalen. Ej monterat. Bildkälla: överläkare K. A. Lagergren, Hässleholm. Jfr SMHS110128, kapsel 09.
101128-045.jpg
101128-045.jpgIlluminerad anfang, bokstaven I100 viewsOmonterat reprofoto. Påskrift med handstil: Konstgjord andning.
SMHS001236.jpg
SMHS001236.jpgIllustration av djurkretsarna, 1400-talet.80 viewsDjurkretsarna: från 1400-talet. MS - 8. 583. Reprofoto Monterat
101128-049.jpg
101128-049.jpgInstruktion i konstgjord andning76 viewsReprofotgrafi. Påskrift med handstil: Konstgjord andning.
SMHS5705_000_01Copp.jpg
SMHS5705_000_01Copp.jpgJohn Hunter on his Buffalo Cart69 viewsKapsel 28 Text i bilden: "IV a. John Hunter on his Buffalo Cart". Reprofoto. Ej monterat
101128-006.jpg
101128-006.jpgJoseph Lister75 viewsTryckt bild (rastrerad), kanske ett korrekturavdrag. Påskrift: "Aseptik". Föreställer troligast lord Joseph Lister, aseptikens grundare.
SMHS001113Copp.jpg
SMHS001113Copp.jpgKarikatyr av ett tandläkarbesök i gammal tid92 viewsOdontologi Foto Monterat. Ingen annan identifierande märkning. Karikatyr.Reproduktion.
SMHS1033_000_01.jpg
SMHS1033_000_01.jpgKarikatyr: koleraprofylax87 viewsInfektion. MS-8.607. Foto, Monterat, "Kolera-profylax"
SMHS1008_000_01.jpg
SMHS1008_000_01.jpgKauterisation (behandling med bränning) på 1500-talet134 viewsReprofoto monterat på pappskiva.
MS. 4851, R. Fåhraeus: Läkekonstens historia. Del I, s.275, Sthlm. 1944.
Olika former av brännjärn och deras användning. Ur en fransk kirurgi från 1500-talet.
SMHS3367_000_01Copp.jpg
SMHS3367_000_01Copp.jpgKirurg enligt kopparstick från 1600-talet100 viewsKirurgi. MS - 8.581.
145 files on 4 page(s) 2