Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Copyrightinformation nederst på sidan. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund.


Hem Registrera Login
Albumlista Senast uppladdade Senaste kommentarer Mest visade Topplista Mina Favoriter Sök
Hem > Kategori institutioner och byggnader > Kategori medicinhistoriska museet i Lund t.o.m. 2006 > Album reprobilder (ej porträtt) i Lund och reklambilder

SMHS5710_000_01Copp.jpg
SMHS5710_000_01Copp.jpgKapsel 28. Omärkt bild. Häst och vagn. Landå, Bärstol. (Med hist tavelmotiv; hör samman med reproduktioner med John Hunter). Reprofoto. Ej monterat
SMHS5707_000_01Copp.jpg
SMHS5707_000_01Copp.jpg"Aura Popularis". John Hunter with three of his freaksKapsel 28. Text i bilden: "III a. "Aura Popularis". John Hunter with three of his freaks". Med hist tavelmotiv. Reprofoto. Ej monterat
SMHS001235.jpg
SMHS001235.jpgÅderlåtning, illustrerad i en anfang från 1200-taletMedeltidens medicin. Åderlåtning. Handskriftsteckning från 1200 - talet. Reprofoto Omonterat
SMHS5674_000_01Copp.jpg
SMHS5674_000_01Copp.jpgAdolphe Quetelet avec sa petite filleKapsel 28. ...d'Adolphe Quetelet avec sa petite fille. Cécile Clays, huile... Reprofoto. Ej monterat
101124-002Copp.jpg
101124-002Copp.jpgAllegorisk bild för att förhärliga amningBildersammlung aus der Geschichte der Medizin. "L'alaitement maternel encourage". Kunstbeilage 62 zur Deutschen Medizinischen Wochenschrift 1911 No 5 (Verlag von Georg Thieme, Leipzig). Påskrift "MS-8-670. Gynekologi".
Konsttryck monterat på pappskiva.
SMHS110128-034Copp.jpg
SMHS110128-034Copp.jpgAmbroise Paré amputerar, 1553Påskrift: Kirurgi . Fig . 3 Ingen annan mä¤rkning. Omonterat fotografi. På annan kopia av denna bild (SMHS110202-006):
Kirurgi, Chartran: "Ambroise Paré", Fresk, år 1553, Amputation ; omknytning av blödningsställen.
SMHS3369_000_01Copp.jpg
SMHS3369_000_01Copp.jpgAmputationKirurgi. MS-8.59 2.Foto, Monterat, Kirurgi, Amputation. Inga ytterligare identifierande märkningar. Kläderna antyder kanske 1700-talet.
SMHS3400_000_01Copp.jpg
SMHS3400_000_01Copp.jpgAmputationKirurgi, Foto, Monterat, Reproduktion. MS 4850. Ingen annan indexerande info på bilden. Kläderna antyder möjligen 1700-talet.
SMHS3362_000_01Copp.jpg
SMHS3362_000_01Copp.jpgAmputation, 1500-taletKirurgi. Amputation. Reprofoto av träsnitt. Okänd mästare, 1500 - talet. Omonterat fotografi
SMHS3370_000_01Copp.jpg
SMHS3370_000_01Copp.jpgAmputationsscenerKirurgi. Bilderna visar bland annat artärsågens och skruvtournikettens användning. MS-8.482. TAB XIV. Reprofoto monterat på pappskiva.
SMHS5693_000_01Copp.jpg
SMHS5693_000_01Copp.jpgAnatomilektionenKapsel 28. Anatomi. Riksmuseum, Amsterdam. Rembrandt van Rijn (1606-1669). (vykort). Anatomilektion av prof Joan Deyman. Reprotryck, vykort. Ej monterat
SMHS5694_000_01Copp.jpg
SMHS5694_000_01Copp.jpgAnatomilektionenKapsel 28. Anatomi. Harmensz van Ryn Rembrandt (1606-1669). Anatomilektionen. Reprofoto. Ej monterat
SMHS110124-001.jpg
SMHS110124-001.jpgAnatomisk plansch av Andreas VesaliusAndreas Vesalius. Anatomi. Tryck.
SMHS110121-043.jpg
SMHS110121-043.jpgAnatomisk plansch av Andreas VesaliusMedicinhistoriska museet i Lund. Anatomi. MS-8.614. I övrigt omärkt foto monterat på pappskiva.
Andreas Vesalius instrumentarium
SMHS110121-041.jpg
SMHS110121-041.jpgAnatomisk plansch av Andreas VesaliusMedicinhistoriska museet i Lund. Anatomi. MS-8.612. I övrigt omärkt foto monterat på pappskiva.
101128-008Copp.jpg
101128-008Copp.jpgApotekaren: efter ett franskt kopparstick från 1600-taletPåskrift: "Bilden ger en inblick i vad apotekaren sysslade med på den tiden. Ormarna användes till beredning av medicin. In sin högra hand håller vår apotekare en lavemangsspruta, det ingick i hans uppgifter att sätta lavemang, (klistirer). På marken växer ryktbara medicinalväxter, så nedtill t.v. ser vi aloe som ger ett verksamt laxermedel.
Ur Matts Bergmarks: Medicinska magi s. 173 1966. (MS 4852)." ,
"Apotek"
och "MS-4.852".
SMHS1044_000_01Copp.jpg
SMHS1044_000_01Copp.jpgBad i naturlig varm källaHygien. MS-8.485. Träsnitt från 1519. Foto, Monterat
SMHS1044_000_01Copp.jpg
SMHS1044_000_01Copp.jpgBad i naturvarm källaHygien. MS-8.485. Träsnitt från 1519. Reprofoto, Monterat
SMHS1041_000_01.jpg
SMHS1041_000_01.jpgBad med koppning på 1500-taletHygien. MS-8.600. Bildtext: Badaren anbringer koppglas: Efter en kalender utg. i Lübeck år 1519. Foto Monterat
SMHS1042_000_01.jpg
SMHS1042_000_01.jpgBadattoraljer på 1500-taletHygien. MS-8.596. Bildtext: Badattiraljer: för lokalbehandling av sjukdomstillstånd i sättet resp. benen. Enl. avbildning från 1527. Matts Bergmark: "Bad och bot" s. 378. Falun 1964. Foto, Monterat
SMHS1003_000_01Copp.jpg
SMHS1003_000_01Copp.jpgBandling av frakturer på 1700-taletKirurgi . Figur 3. Illustration ur Scultetus. L´arcenal de chiurgie, Lyon 1712 visande behandling av olika frakturer. Reprofoto. På fotots baksida står det "Möller".
SMHS1038_000_01.jpg
SMHS1038_000_01.jpgBehandling av syfilis med rökningInfektionssjukdomar. Foto, Omonterat. Bildens text: "L'espaignol affligé du mal de Naples" (ungefär "Spanjor drabbad av neapolitanska sjukan", dvs syfilis/lues). Inga andra påskrifter
- Rökning med kvicksilversulfid var en gång standardbehandling av syfilis.
SMHS110121-042.jpg
SMHS110121-042.jpgBild av moulage visande kroppens vener.Anatomi. Kroppens vener.
Copyright Enquiries to the science museum, 2101/78/12.
101124-050.jpg
101124-050.jpgBlodöverförning till människa från får (enligt Parmann 1692)Reprofoto monterat på kartong. Påskrift: "Sydsv. med.ist.sällsk. årsskrift 1964 s. 47. Injektioner och blodtransfusioner"
101124-047.jpg
101124-047.jpgBlodtrycksmätning enligt Riva-Rocci.Fotografisk reproduktion monterad på pappskiva. Påskrift: "Blodtrycksmätare enligt Riva-Rocci. Diagnostik. MS-8.636".
SMHS3398_000_01.jpg
SMHS3398_000_01.jpgBråckbandage 1559Kirurgi, MS - 8.631. Foto, Monterat på pappskiva.
Både bråckband och bråckoperationer är kände sedan ca 100 f. Kr. Är den sjuke för svag för operation måsta man håll bråcket nödtorftigt inne med bråckband. Detta utgöres av en fast liten dyna, som av ett fjädrande bandage pressas mot bråckporten och hindrar bråckinnehållet att tränga ut. Dagens bråckbandage är i princip likadana som förr. De kan knappast göras på annat sätt.
SMHS5670_000_01Copp.jpg
SMHS5670_000_01Copp.jpgDamer med åskledare i hatten?Kapsel 28. Påskrift: "Med hist tavelmotiv". Damerna tycks bära hattar med åskledare. Kläderna antyder 1700-tal. Reprofoto. Proveniens okänd. Ej monterat
SMHS001222Copp.jpg
SMHS001222Copp.jpgDårkistorMentalsjukvård. MS - 8. 604. Bild 2. S. k. "Dårkistor". Reprofoto Monterat
101124-049.jpg
101124-049.jpgDaumier: "Slår pulsen ojämnt?Omonterat reprofoto. Påskrift: "Utgår, mycket känd. Diagnostik"
SMHS3401_000_01Copp.jpg
SMHS3401_000_01Copp.jpgDe olika faserna i Tagliacozzis plastikoperation för ersättning av näsan. Kirurgi, MS - 8.616. Reprofoto, Monterat,
SMHS5932_000_01Copp.jpg
SMHS5932_000_01Copp.jpgDen äldsta kända bilden av S:ta ApolloniaKapsel 30 Den äldsta kända bilden av S:ta Apollonia, Flandern, slutet av 1300-talet. Från ett dominikaerkloster i Flandern 1300-talet. Originalet finnes på tandläkarhögskolan i Stockholm. Ur Wesslerska samlingen. Tryckt såsom gåva från Sveriges tandläkarförbund till Odontologiska sällskapet i Stockholm vid dess 60-årsjubileum 1961. Reprotryck. Ej monterat
SMHS5941_000_01Copp.jpg
SMHS5941_000_01Copp.jpgDen bestraffade sonenKapsel 30. 1104. Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805). Den bestraffade sonen. Le fils puni. The son punished. Der bestrafte sohn. Il figlio casbigato. El hijo castigado. Reprofoto, vykort från Louvren i Paris. Ej monterat
SMHS5671_000_01Copp.jpg
SMHS5671_000_01Copp.jpgDen bleksiktigaKapsel 28. Tavelmotiv, "Den bleksiktiga". Samuel van Hoogstraten (1627-1628). Rijksmuseum, Amsterdam. Reprofoto Ej monterat
SMHS3352_000_02Copp.jpg
SMHS3352_000_02Copp.jpgDetalj från titelsidan till "Noodige Aanmerkingen over de CHIRURGIE en PRAKTYK av Paulus Barbette, M.D.Medicinhistoriska samlingar i Lund. Ingen annan idenfierande påskrift. Reprofoto monterat på pappskiva. Från titelsidan till "Noodige Aanmerkingen over de CHIRURGIE en PRAKTYK av Paulus Barbette, M.D.
SMHS3352_000_02Copp.jpg
SMHS3352_000_02Copp.jpgDetalj, titelsidan till "Noodige Aanmerkingen over de CHIRURGIE en PRAKTYK" av Paulus Barbette, M.D.Reprofoto monterat på pappskiva.
SMHS1049_000_01Copp.jpg
SMHS1049_000_01Copp.jpgDoktor Gosset opererarKirurgi. Edvard Vuillard (1868 - 1940) "Le docteur Gosset opérant", omkring år 1912. Privat ägo, Frankrike. Reprofoto Omonterat
101128-013Copp.jpg
101128-013Copp.jpgDrottningholms slottsapotek på 1700-taletTryckt blad. Påskrift: "Ur: Minnesskrift utg. m. anledn. av Universitets-Apoteket Svanens i Lund 300-årsjubileum 1627 - 1927."
Nordiska Museet, Stockholm.
SMHS110121-040Copp.jpg
SMHS110121-040Copp.jpgDubois Anestesiapparat för administration av kloroform, Frankrike c:a 1890. Årsskrift 1983 sid 19. Copyright Enquiries to the science museum.
101124-042.jpg
101124-042.jpgDuchenne de Boulogna: första försöket att visa musklernas elektriska retbarhet. Transkutan nervstimuleringFotoreprodudktion monterad på pappskiva. Påskrift: "MS 8.629. Diagnostik"
SMHS1005_000_02Copp.jpg
SMHS1005_000_02Copp.jpgEn bråckoperationKirurgi. Tryck. Reklamblad från firma Stille. Efter en oljemålning av Lars Norrman - 40. "HERNIA INGUINALIS, L´opération est faite par le docteur Tore Moberger.
145 filer på 4 sida(or) 1

Copyright Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet enligt Creative Commons Erkännande Icke kommersiell Dela lika cc by-nc-sa