Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. -- Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.07. 2019-12-25.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Home > Kategori verksamheter > Album undersökningar, operationer, ronder, laborationer och demonstrationer mm

SMHS7650_000_01Copp.jpg
SMHS7650_000_01Copp.jpg313 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. MAS.Hemmets journal, kirurgen, sept 53. Helge B. Wulff opererar. Dr Olle Lundskog söver. Dr Otto Holen är nr 2 från vänster. Negativ
USiLx-1673Copp.jpg
USiLx-1673Copp.jpg169 viewsOmärkt bild. kirurgisk op, möjligen ryggop. Jfr USiLx-1644, rimligen samma operation. Foto Roger Lundholm.
SMHS7419_000_00_01Copp.jpg
SMHS7419_000_00_01Copp.jpg Doc Arne Malm opererar, krirugiska kliniken i Malmö293 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Thoraxkirurgi, tidigast 1952 (årtalet på handdukarna på instrumentbordet). Negativ
SMHS14735Copp.jpg
SMHS14735Copp.jpg En just avslutad kataraktoperation141 viewsPärm Lasarettsfotograferna, gamla färgbilder 1. 75. Ögon, Op. Foto vid avslutningen av en kataraktoperation, kanske på 1980-talet, för snittet är relativt långt och förefaller vara sytt med enstaka suturer. Perifer iridektomi kl 11 (och kl 2?). Hållsutur i rectus superior. Liten luftbubbla i främre kammaren. Från positiv
SMHS15192Copp.jpg
SMHS15192Copp.jpg Forskningens Dag 1996 med temat "Att stå, gå och falla - vad är balans?"84 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Neg, 1996. 56, 96.Fernströmssymposium i aulan. Neurlogprofessorn Olle Lindvall, ortopedprofessorn Bo Nilsson, barnläkaren docent Gösta Blennow. Från negativ
SMHS7523_000_00_01Copp.jpg
SMHS7523_000_00_01Copp.jpg Göran Bauer injicerar kontrastmedel ("Kontrast U Leo") i spinalrummet för myelografi328 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. Omärkt bild. Negativ
SMHS14739Copp.jpg
SMHS14739Copp.jpg illusionist på Lasarettet i Lund107 viewsPärm Lasarettsfotograferna, gamla färgbilder 1. 98. Troligen underhållning av illusionist på Lasarettet i Lund. Från positiv
SMHS6243_000_01Copp.jpg
SMHS6243_000_01Copp.jpg Professor Seved Ribbing går rond 1910 på medicinkliniken i Lund221 viewsKapsel 30. Originalfoto, monterat.Publicerad på sid. 199 i Flaum 1968. Bildtext där: "Nu finns elektrisk belysning och värmeledning. Kaminer och kakelugnar togs bort här år 1904. Avdelningssköterskan Laura Pedersen utexaminades med den första SSSH-kursen år 1905. Märk de svarta sängtavlorna, påskrivna med krita".
SMHS8516_000_01Copp.jpg
SMHS8516_000_01Copp.jpg Yrselutredning i vestibularislaboratoriet på öronkliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus211 viewsPärm negativ MAS 1972-1977. Från fotograf Björn Henrikssons samling. Omärkt bild. Från negativ
SMHS14291Copp.jpg
SMHS14291Copp.jpg"Hela hela människan"98 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 63/1987. Foto vid TV-inspelning av "Hela hela människan". Nov.1986. Från negativ.
SMHS14292Copp.jpg
SMHS14292Copp.jpg"Hela hela människan"84 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 63/1987. Foto vid TV-inspelning av "Hela hela människan". Nov.1986. Från negativ.
SMHS14293Copp.jpg
SMHS14293Copp.jpg"Hela hela människan"60 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 63/1987. Foto vid TV-inspelning av "Hela hela människan". Nov.1986. Från negativ.
SMHS14552pCopp.jpg
SMHS14552pCopp.jpg"Stenkross" på urologiska kliniken99 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. 32. 2000. En apparat för att med ultraljud slå sönder njurstenar. Från negativ.
SMHS110128-034Copp.jpg
SMHS110128-034Copp.jpgAmputation ; omknytning av blödningsställen97 viewsPåskrift: Kirurgi . Fig . 3 Ingen annan märkning. Omonterat fotografi. På annan kopia av denna bild (SMHS110202-006):
Kirurgi, Chartran: "Ambroise Paré", Fresk, år 1553, Amputation ; omknytning av blödningsställen, Fig. 3.
SMHS8030_000_01Copp.jpg
SMHS8030_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957171 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Lungfysiologisk apparatur, 8/10-57. Från negativ
SMHS8031_000_01Copp.jpg
SMHS8031_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957124 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Andningsfysiologisk apparatur, 8/10-57. Från negativ
SMHS8033_000_01Copp.jpg
SMHS8033_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957108 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Andningsfysiologisk apparatur, 8/10-57. Från negativ
SMHS8034_000_01Copp.jpg
SMHS8034_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957107 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Lungfysiologisk apparatur, 8/10-57. Troligen Måns Arborerlius med assistenter. Från negativ.
SMHS7542_000_00_02Copp.jpg
SMHS7542_000_00_02Copp.jpgArbetsprov på ergometercykel med EKG-registrering. 149 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. Malmö Allmänns Sjukhus Bild märkt hjärtlaboratoriet 24/8 1962. Klinisk fysiologi. Negativ
SMHS7543_000_00_02Copp.jpg
SMHS7543_000_00_02Copp.jpgArbetsprov på ergometercykel med EKG-registrering. 117 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. Malmö Allmänns Sjukhus Bild märkt hjärtlaboratoriet 24/8 1962. Klinisk fysiologi. Negativ
SMHS14454Copp.jpg
SMHS14454Copp.jpgAssisterande personal på ortopediska klinikens operationsavdelning109 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 30/-88. För personaltidiningen Journalen, ortopedkirurgiska operationsavdelningen, 88-03-28. Mia Lindbom (anestesisköterska) med ortopediska klinikens operationssköterska Gudrun Dömmatzen. Från negativ.
SMHS13822Copp.jpg
SMHS13822Copp.jpgAvdelningen för klinisk farmakologi80 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 57A. 4 st, 13x18. Avdelningsföreståndare Kajsa Sjö tar ett blodprov. Foto: 80-05-07. Från negativ.
SMHS13823Copp.jpg
SMHS13823Copp.jpgAvdelningen för klinisk farmakologi83 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 57A. 4 st, 13x18. Avdelningen för klinisk farmakologi. Avdelningsföreståndare Kajsa Sjö med ett blodprovsrör. Foto: 80-05-07. Från negativ.
SMHS13824Copp.jpg
SMHS13824Copp.jpgAvdelningen för klinisk farmakologi79 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 57A. 4 st, 13x18. Avdelningen för klinisk farmakologi. Avdelningsföreståndare Kajsa Sjö tar ett blodprov. "Patienten" är en statist från avdelningen. Foto: 80-05-07. Från negativ.
usilx-3158Copp.jpg
usilx-3158Copp.jpgAvdelningen för klinisk fysiologi på 1980-talet86 viewsBild utan beskrivning. Gunnel Olsson, lärare i hälso- och sjukvård, demonstrerar undersökning vid misstänkt djup ventrombos med en isotopmetod. Isotopen injicerades intravenöst och en hög halt av isotop i benet visar att det finns ökad volym venblod i benet. Tiden är nog i början av 80-talet.
SMHS5594_000_01Copp.jpg
SMHS5594_000_01Copp.jpgAxel Westman 1936 i Lund196 viewsKapsel 28. Bild från kuvert märkt "Fotografier tagna av Elof Munck under studieåren på 1930-talet" och i innerkuvert märkt "Sommaren 1936 BB i Lund". Ingen påskrift på bilden. Man ser dock troligen Axel Westman. Originalfoto. Omonterat.
USiL1979-2349Copp.jpg
USiL1979-2349Copp.jpgBaby vid ammande mammas bröst 1979119 viewsUr låda med blandade diabilder från sjukhusfotograferna i Lund, 1970-, 1980- och 1990-talen.
SMHS11848Copp.jpg
SMHS11848Copp.jpgBarnavårdcentral, Klostergården, 1960-talet195 viewsDiv. tagningar, 1960 och t.v. Barnavårdcentral, Klostergården. Tandläkare Kersin E. M. Holst. Från negativ
SMHS15056pCopp.jpg
SMHS15056pCopp.jpgBarnkardiologiska avdelningen, januari 1995113 viewsPärm S/V Neg. 1995. 5. Överläkare Katarina Hanséus och barnläkare Pekka Juvonen. Från negativ.
SMHS3640_000_01Copp.jpg
SMHS3640_000_01Copp.jpgBarnkliniken i Lund invigs 1951 av H.M. Konungen160 viewsProfessor Sture Siwe (1897-1966) vid det nya barnsjukhusets invigning 1951 i närvaro av konungen. Till vänster ses landstingets dåvarande ordförande Rudolf Anderberg. Publicerad i Flaum 1968, sid.251. Originalfoto. Monterat
SMHS3641_000_01Copp.jpg
SMHS3641_000_01Copp.jpgBarnkliniken i Lund invigs 1951 av H.M. Konungen129 viewsProfessor Sture Siwe (1897-1966) vid det nya barnsjukhusets invigning 1951 i närvaro av konungen (till höger i bilden). Originalfoto. Monterat
SMHS3642_000_01Copp.jpg
SMHS3642_000_01Copp.jpgBarnkliniken i Lund invigs 1952 av H.M. Konungen113 viewsHans Majestät Konung Gustav VI Adolf hälsar på landstingsmän inför invigningen av barnsjukhuset i Lund 1952 och besök på radiologiska kliniken i Lund. Lasarettsdirektör Arne Johansson i bildens nedre vänstra del, ur fokus. Kungens chaufför bakom honom gör honnör, galonerad.
SMHS14935Copp.jpg
SMHS14935Copp.jpgBarnoftalmologen docent Göran Stigmar 199387 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Negativ, 1993-2. Undersökning av ett litet barn med skiaskop enligt Rosengreni. Från negativ.
SMHS3636_000_01Copp.jpg
SMHS3636_000_01Copp.jpgBarnpsykiatrisk klinik170 viewsInvigningen av barnpsykiatriska kliniken 1965 med från vänster överläkaren Elsa-Brita Nordlund, Stockholm, klinikens överläkare, docent Gunborg Uddenberg samt landstingsrådet Torsten Andrée och lasarettsdirektionens ordförande landshövdingen Gösta Netzén vid sandlådan i ett av testrummen. Foto i Sydsvenska Dagbladets bildarkiv. Publicerad i Flaum 1968, sid. 254. Originalfoto.Monterat
SMHS6654_000_00_01Copp.jpg
SMHS6654_000_00_01Copp.jpgBarnröntgen. Foto för barnbok 1990169 viewsAlbum 1990 B, från fotograf Björn Henrikssons samling. MAS Malmö Allmänna Sjukhus. . Negativ
Sunden2014-006pCopp.jpg
Sunden2014-006pCopp.jpgBertil Sundén gör en ultraljudsundersökning på en gravid kvinna i början av 1960-talet91 viewsBildkälla Bertil Sundén. Bilden finns publicerad i hans avhandling 1964. Apparaten var byggd i England, och Bertil Sundén började 1961 använda den. Den byggdes efter hans önskemål sedan han varit på studiebesök i England, och blev den enda i sitt slag. Firman fortsatte bygga ultraljudsapprater för industriellt bruk, inte medicinskt.
SMHS8042_000_01Copp.jpg
SMHS8042_000_01Copp.jpgBild för Tidningen Doktor om blodgivarcentralen i Malmö 1959104 viewsPärm äldre neg. 1958-1962 i fotograf Björn Henrikssons samling. Påskrift: "Tidningen Doktor blodgivarcentralen 1959". Läkare vid mikroskop, Malmö. Troligast dr Sune Wetterlin. Från negativ
SMHS8043_000_01Copp.jpg
SMHS8043_000_01Copp.jpgBild för tidningen Doktor. Operationsscen i Malmö. 132 viewsPärm äldre neg. 1958-1962 i fotograf Björn Henrikssons samling. Personalen är ej identifierad. Från negativ
SMHS503_000_01Copp.jpg
SMHS503_000_01Copp.jpgBilden har använts som illustration vid utbildning i sterilitet215 viewsPåskrift: "Utbildning, sjuksköterskor."
Rimligen foto från 1900-talets första halva, innan man hade börjat begära mössa och munskydd på alla i en operationssal.
SMHS13218Copp.jpg
SMHS13218Copp.jpgBlodgivning i Lund 196059 viewsLasarettsfotograferna. Lund. Pärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Blodgivning. Från negativ
614 files on 16 page(s) 1