Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. -- Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Home > Kategori verksamheter > Album undersökningar, operationer, ronder, laborationer och demonstrationer mm

SMHS7650_000_01Copp.jpg
SMHS7650_000_01Copp.jpg338 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. MAS.Hemmets journal, kirurgen, sept 53. Helge B. Wulff opererar. Dr Olle Lundskog söver. Dr Otto Holen är nr 2 från vänster. Negativ
USiLx-1673Copp.jpg
USiLx-1673Copp.jpg181 viewsOmärkt bild. kirurgisk op, möjligen ryggop. Jfr USiLx-1644, rimligen samma operation. Foto Roger Lundholm.
SMHS7419_000_00_01Copp.jpg
SMHS7419_000_00_01Copp.jpg Doc Arne Malm opererar, krirugiska kliniken i Malmö320 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Thoraxkirurgi, tidigast 1952 (årtalet på handdukarna på instrumentbordet). Negativ
SMHS14735Copp.jpg
SMHS14735Copp.jpg En just avslutad kataraktoperation166 viewsPärm Lasarettsfotograferna, gamla färgbilder 1. 75. Ögon, Op. Foto vid avslutningen av en kataraktoperation, kanske på 1980-talet, för snittet är relativt långt och förefaller vara sytt med enstaka suturer. Perifer iridektomi kl 11 (och kl 2?). Hållsutur i rectus superior. Liten luftbubbla i främre kammaren. Från positiv
SMHS15192Copp.jpg
SMHS15192Copp.jpg Forskningens Dag 1996 med temat "Att stå, gå och falla - vad är balans?"94 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Neg, 1996. 56, 96.Fernströmssymposium i aulan. Neurlogprofessorn Olle Lindvall, ortopedprofessorn Bo Nilsson, barnläkaren docent Gösta Blennow. Från negativ
SMHS7523_000_00_01Copp.jpg
SMHS7523_000_00_01Copp.jpg Göran Bauer injicerar kontrastmedel ("Kontrast U Leo") i spinalrummet för myelografi351 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. Omärkt bild. Negativ
SMHS14739Copp.jpg
SMHS14739Copp.jpg illusionist på Lasarettet i Lund116 viewsPärm Lasarettsfotograferna, gamla färgbilder 1. 98. Troligen underhållning av illusionist på Lasarettet i Lund. Från positiv
SMHS6243_000_01Copp.jpg
SMHS6243_000_01Copp.jpg Professor Seved Ribbing går rond 1910 på medicinkliniken i Lund240 viewsKapsel 30. Originalfoto, monterat.Publicerad på sid. 199 i Flaum 1968. Bildtext där: "Nu finns elektrisk belysning och värmeledning. Kaminer och kakelugnar togs bort här år 1904. Avdelningssköterskan Laura Pedersen utexaminades med den första SSSH-kursen år 1905. Märk de svarta sängtavlorna, påskrivna med krita".
SMHS8516_000_01Copp.jpg
SMHS8516_000_01Copp.jpg Yrselutredning i vestibularislaboratoriet på öronkliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus224 viewsPärm negativ MAS 1972-1977. Från fotograf Björn Henrikssons samling. Omärkt bild. Från negativ
SMHS14291Copp.jpg
SMHS14291Copp.jpg"Hela hela människan"107 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 63/1987. Foto vid TV-inspelning av "Hela hela människan". Nov.1986. Från negativ.
SMHS14292Copp.jpg
SMHS14292Copp.jpg"Hela hela människan"95 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 63/1987. Foto vid TV-inspelning av "Hela hela människan". Nov.1986. Från negativ.
SMHS14293Copp.jpg
SMHS14293Copp.jpg"Hela hela människan"66 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 63/1987. Foto vid TV-inspelning av "Hela hela människan". Nov.1986. Från negativ.
SMHS14552pCopp.jpg
SMHS14552pCopp.jpg"Stenkross" på urologiska kliniken114 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. 32. 2000. En apparat för att med ultraljud slå sönder njurstenar. Från negativ.
SMHS110128-034Copp.jpg
SMHS110128-034Copp.jpgAmputation ; omknytning av blödningsställen113 viewsPåskrift: Kirurgi . Fig . 3 Ingen annan märkning. Omonterat fotografi. På annan kopia av denna bild (SMHS110202-006):
Kirurgi, Chartran: "Ambroise Paré", Fresk, år 1553, Amputation ; omknytning av blödningsställen, Fig. 3.
SMHS8030_000_01Copp.jpg
SMHS8030_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957182 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Lungfysiologisk apparatur, 8/10-57. Från negativ
SMHS8031_000_01Copp.jpg
SMHS8031_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957133 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Andningsfysiologisk apparatur, 8/10-57. Från negativ
SMHS8033_000_01Copp.jpg
SMHS8033_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957114 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Andningsfysiologisk apparatur, 8/10-57. Från negativ
SMHS8034_000_01Copp.jpg
SMHS8034_000_01Copp.jpgAndningsfysiologisk undersökning 1957113 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Lungfysiologisk apparatur, 8/10-57. Troligen Måns Arborerlius med assistenter. Från negativ.
Eholm2017b--006Copp.jpg
Eholm2017b--006Copp.jpgÄngelholms sjukhus. En operation.7 viewsBild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. En operation.
E-holm2017c-058Cpg.jpg
E-holm2017c-058Cpg.jpgÄngelholms sjukhus. Läkare och sjuksköterskor går rond.7 viewsÄngelholms sjukhus. Läkare och sjuksköterskor går rond. Ingen av dem är identifierad. Frisyrer och glasögon antyder att fotot tagits på 1950- eller 1960-talen. Bildkälla: Lillie Börjessons bildsamling från Ängelholms sjukhus.
E-holm2017c-072Cpg.jpg
E-holm2017c-072Cpg.jpgÄngelholms sjukhus. Omläggning av förband på barn.6 viewsÄngelholms sjukhus. Omläggning av förband på barn. Läkaren kan vara dr Carl Adlercreutz. Foto rimligen under 1900-talets första halva. Bildkälla: Lillie Börjessons bildsamling från Ängelholms sjukhus.
Eholm2017b--043Copp.jpg
Eholm2017b--043Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild, rimligen en bukoperation.8 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild, rimligen en bukoperation.
Eholm2017b--042Copp.jpg
Eholm2017b--042Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild.10 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild.
E-holm2017c-0017Copp.jpg
E-holm2017c-0017Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild.4 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild.
E-holm2017c-111w1111.jpg
E-holm2017c-111w1111.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild.7 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. En bukoperation. Narkos ges av en sköterska på öppen mask.
Eholm2017b--044Copp.jpg
Eholm2017b--044Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild. Kanske en bukoperation?6 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild. Kanske en bukoperation?
Eholm2017b--007Copp.jpg
Eholm2017b--007Copp.jpgÄngelholms sjukhus.Operationsbild.7 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus.Operationsbild.
SMHS7542_000_00_02Copp.jpg
SMHS7542_000_00_02Copp.jpgArbetsprov på ergometercykel med EKG-registrering. 164 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. Malmö Allmänns Sjukhus Bild märkt hjärtlaboratoriet 24/8 1962. Klinisk fysiologi. Negativ
SMHS7543_000_00_02Copp.jpg
SMHS7543_000_00_02Copp.jpgArbetsprov på ergometercykel med EKG-registrering. 124 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. Malmö Allmänns Sjukhus Bild märkt hjärtlaboratoriet 24/8 1962. Klinisk fysiologi. Negativ
SMHS14454Copp.jpg
SMHS14454Copp.jpgAssisterande personal på ortopediska klinikens operationsavdelning127 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 30/-88. För personaltidiningen Journalen, ortopedkirurgiska operationsavdelningen, 88-03-28. Mia Lindbom (anestesisköterska) med ortopediska klinikens operationssköterska Gudrun Dömmatzen. Från negativ.
SMHS13822Copp.jpg
SMHS13822Copp.jpgAvdelningen för klinisk farmakologi88 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 57A. 4 st, 13x18. Avdelningsföreståndare Kajsa Sjö tar ett blodprov. Foto: 80-05-07. Från negativ.
SMHS13823Copp.jpg
SMHS13823Copp.jpgAvdelningen för klinisk farmakologi88 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 57A. 4 st, 13x18. Avdelningen för klinisk farmakologi. Avdelningsföreståndare Kajsa Sjö med ett blodprovsrör. Foto: 80-05-07. Från negativ.
SMHS13824Copp.jpg
SMHS13824Copp.jpgAvdelningen för klinisk farmakologi83 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 57A. 4 st, 13x18. Avdelningen för klinisk farmakologi. Avdelningsföreståndare Kajsa Sjö tar ett blodprov. "Patienten" är en statist från avdelningen. Foto: 80-05-07. Från negativ.
usilx-3158Copp.jpg
usilx-3158Copp.jpgAvdelningen för klinisk fysiologi på 1980-talet94 viewsBild utan beskrivning. Gunnel Olsson, lärare i hälso- och sjukvård, demonstrerar undersökning vid misstänkt djup ventrombos med en isotopmetod. Isotopen injicerades intravenöst och en hög halt av isotop i benet visar att det finns ökad volym venblod i benet. Tiden är nog i början av 80-talet.
SMHS5594_000_01Copp.jpg
SMHS5594_000_01Copp.jpgAxel Westman 1936 i Lund204 viewsKapsel 28. Bild från kuvert märkt "Fotografier tagna av Elof Munck under studieåren på 1930-talet" och i innerkuvert märkt "Sommaren 1936 BB i Lund". Ingen påskrift på bilden. Man ser dock troligen Axel Westman. Originalfoto. Omonterat.
USiL1979-2349Copp.jpg
USiL1979-2349Copp.jpgBaby vid ammande mammas bröst 1979128 viewsUr låda med blandade diabilder från sjukhusfotograferna i Lund, 1970-, 1980- och 1990-talen.
SMHS11848Copp.jpg
SMHS11848Copp.jpgBarnavårdcentral, Klostergården, 1960-talet210 viewsDiv. tagningar, 1960 och t.v. Barnavårdcentral, Klostergården. Tandläkare Kersin E. M. Holst. Från negativ
ultraljudundersokning.jpg
ultraljudundersokning.jpgBarnkardiologen Nils-Rune Lundström gör en ultraljudsundersökning15 viewsBarnkardiologen Nils-Rune Lundström gör en ultraljudsundersökning på en flicka som mest tycker att det kittlar. Apparaten är en tidig ultraljudsmaskin.
ultraljudundersokningCopp.jpg
ultraljudundersokningCopp.jpgBarnkardiologen Nils-Rune Lundström gör en ultraljudsundersökning10 viewsBarnkardiologen Nils-Rune Lundström gör en ultraljudsundersökning på en flicka som mest tycker att det kittlar. Apparaten är en tidig ultraljudsmaskin.
SMHS15056pCopp.jpg
SMHS15056pCopp.jpgBarnkardiologiska avdelningen, januari 1995129 viewsPärm S/V Neg. 1995. 5. Överläkare Katarina Hanséus och barnläkare Pekka Juvonen. Från negativ.
628 files on 16 page(s) 1