Bakåt Förra Nästa Nästa 03.03.03 version 140701JKBE
Klick på bild kan ge mer detaljer

Tillgång till blodbanan Shuntar. Quinton och Scribner

AV-shunt enligt Quinton och Scribner
En Quinton-Scribner-shunt, schematiskt och i verkligheten

Kanyler av teflon blev ett genombrott när denna typ av plast blev tillgänglig. Den har nämligen en mycket glatt yta som förhindrar att blodet fastnar och koagulerar på den. En AV-shunt med teflonkanyler presenterades av Donald Scribner från Seattle (USA) på ett dialysmöte 1960 men väckte då föga intresse. Man hade inte förväntat sig några stora nyheter just där.

Mer detaljerade erfarenheter med AV-shuntar av teflon beskrevs emellertid av Quinton, Dillard och Scribner samma år (1960), och då fick de berättigat uppseende. Denna shunt gjorde det möjligt att behandla patienter med kronisk njursvikt, eftersom den i genomsnitt fungerade i hela 3 månader. En av Scribners patienter, Clyde Shields i Seattle, var den förste som fick en Quinton-Scribner-shunt, i mars 1960, och han klarade sig i dialysbehandling till sin död 11 år senare.