Prof J Borelius assisterar

Sydsvenska medicinhistoriska Sällskapets bildskatt (under tillblivelse)

De bästa bilderna kommer också att läggas i databasen Carlotta på Kulturen i Lund.

Till inledande information (klicka här)
eller
till presentationen (klicka här)

Skånska lazarett efter 1862

Skånska lazarett

Utvecklingen av sjukhusen och karismatiska personer med profil på dem under de första hundra åren efter den stora landstingsreformen 1862.

Klicka här eller på bilden för att se bildspelet.

Bild och psykiatri

Bild och psykiatri

Bilder säger mer än tusen ord, och bilder om och av patienter på St Lars berättar sin alldeles egna historia.

Klicka här eller på bilden för att se bildspelet.

Alwall m. dialysator

hemodialys eller bloddialys)

Se den fascinerande berättelsen om hur professor Nils Alwall, direktör Holger Crafoord och företaget Gambro gjorde Lund till centrum för utvecklingen av "den konstgjorda njuren".

Klicka här eller på bilden för att se bildspelet.

Ultraljud

Ultraljud

Med ultraljud kan man avbilda kroppens inre utan skadlig strålning. Se och hör hur man avbildar barn i mammans mage, hålrummen i hjärtat och mycket mer.

Klicka här eller på bilden för att se bildspelet.

Finsenbehandling

Niels R. Finsen och hans Nobelpris 1903

Ett bildspel om behandling med Finsen-ljus, den första och i fem decennier den enda effektiva mot hudtuberkulos.

Klicka här eller på bilden för att se bildspelet.

Kataraktkirurgi (operation mot grå starr)

Operation för grå starr (Katarakt)

Operation för katarakt är ett av den moderna medicinens allra största framsteg. Läs och lär här hur den går till och hur den utvecklats till ett högteknologiskt ingrepp.

Klicka här eller på bilden för att se bildspelet.