Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Home > Kategori institutioner och byggnader > Kategori miljöer och interiörer i byggnader på olika orter > Album interiörer, sjukvård, utbildning och forskning i Lund

Most viewed - Album interiörer, sjukvård, utbildning och forskning i Lund
SMHS13617Copp.jpg
SMHS13617Copp.jpgNeurokirurgisk fest 1976149 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, S/V. 1976. 146. Neurokirurgisk fest, 8/10-76 då de två neurokirurgiska klinikerna i Lund slogs samman till en enda, tillika 30-årsjubileum av det första neurokirurgiska ingreppet i Lund (av prof. Nils Lundberg). Här ses han tillsammans med institutionsteknikern och Gunvor Kullberg, bitr överläkare vid NK. Därintill Wilhelm (Wille) Schalén, också han med en drink i handen. Från negativ
SMHS2737_000_01.jpg
SMHS2737_000_01.jpgRibbingska sjukhemmet143 viewsMärkning: "Sjukhem (Ribbingska utställn.)" Foto från andra halvan av 1900-talet
SMHS5894_000_01Copp.jpg
SMHS5894_000_01Copp.jpgKurt Lidéns koboltkanon på radiologiska kliniken i början på 1950-talet138 viewsBilden är märkt "Röntgen sept 1945". Apparaten är dock mycket lik Kurt Lidéns koboltkanon som inte kom i bruk förrän 1951 eller 1952, och som då var den första i landet.
SMHS5892_000_00_01Copp.jpg
SMHS5892_000_00_01Copp.jpgAllmänkirugisk operationssal 134 viewsKapsel 29. Omärkt bild. Visar allmänkirugisk operationssal från kanske 1960-1970-talet, Troligast i Lund i samband med invigningen av Blocket 1968. Monterat originalfoto.
SMHS5879_000_03Copp.jpg
SMHS5879_000_03Copp.jpgAnatomiska institutionens museum omkring 1920131 viewsKapsel 29. Påskrifter: "Anatomiska institutionens museum omkring 1920. Anatomi". Signering: "Yngve Löwegren. 19.11.85". Löwegren var intendent på Zoologiska museet, och är rimligen den som skänkt foto till Medicinhistoriska Museet. Originalfoto. Monterat
SMHS110124-005pCopp.jpg
SMHS110124-005pCopp.jpgDissektionssalen på Anatomiska Institutionen i Lund129 viewsAnatomin, Lund. Dissektionssalen, anatomiska institutionen, Biskopsgatan 5, Lund. Foto från 1900-talets första halva, senast 1955.
SMHS12066Copp.jpg
SMHS12066Copp.jpgDocent (senare professor) Erik Boijsen angiograferar tillsammans med röntgensköterskan Kerstin Ahldin127 viewsPärm USiL, div. tagningar, 1960 och t.v. Angiolab, RTG, prof. O. Olsson, 1/9, 1969. Från negativ. Erik Boijsen och röntgensköterskan Kerstin Ahldin.
SMHS13729Copp.jpg
SMHS13729Copp.jpg Nyfödda barn i kuvöser på barnkliniken den 5 januari, 1971127 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Diverse tagningar. 1971, 1972, 1973.Från negativ
SMHS2016-0280Copp.jpg
SMHS2016-0280Copp.jpgDocent Eric Lindstedt går rond 127 viewsDocent Erik Lindstedt går rond på urologiska avdelningen på C-blocket. S. Maj-Britt Jönsson med ryggen mot kameran. Jfr bild 100420-015.tif, svartvit
SMHS2552_000_01.jpg
SMHS2552_000_01.jpgSjuksal på gamla barnsjukhuset i Lund125 viewsFotograf: Otto Ohm, Malmö. Originalfoto monterat på pappkartong.
Två av barnen har ljusa ringar kring ögonen, dvs de har uppenbarligen behandlats med s.k. kvartslampa, den tidens UV-bestrålning.
Barnsjukhuset flyttade 1952 till norra sjukhusområdet, så bilden är tagen före dess.
SMHS4952_000_01Copp.jpg
SMHS4952_000_01Copp.jpgOnkologiska kliniken i Lund120 viewsFoto Ola Terje låda A bild 30/3. Slutet på 1980-talet. Onkologiska kliniken i Lund. Dagrum och matsal. Kvinnlig vårdavdelning, gynekologisk onkologi.
SMHS5969_000_01Copp.jpg
SMHS5969_000_01Copp.jpg En sekreterare i arbete på centralblocket på Lasarettet i Lund112 viewsKapsel 30 Omärkt bild i mapp märkt "Bilder sjuksköterskor" och tillsammans med sjuksköterskor och biträden i olika arbetssituationer. Originalfoto i slutet på 1900-talet. Ej monterat
SMHS15394Copp.jpg
SMHS15394Copp.jpgAkutmottagningen i Lund 1985, före ombyggnad. 111 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 85/57. Korridor i akutmottagningen före ombyggnad. Från negativ
SMHS2606_000_01p.jpg
SMHS2606_000_01p.jpgSköterska och patienter i ett dagrum på neurokirurgiska kliniken i AB-blocket109 viewsPåskrift: "Centralblock. Neurokir. Personal". Bilden visar dock en sköterska och tre patienter (varav två röker med sköterskan som åskådare), rimligen i en trapphall i mitten på AB-blocket som under en övergångstid fick tjäna som dagrum. Foto gissningsvis i mitten på 1960-talet.
SMHS15402Copp.jpg
SMHS15402Copp.jpg Ett vårdrum på Norra Sjukhuset i Lund 1985108 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 85/66. Från negativ
SMHS11782_000_01Copp.jpg
SMHS11782_000_01Copp.jpg107 viewsLasarettets bildarkiv, Album "gamla bilder". A. Reum. Klin, mars, 1958. Dagrum. Från negativ
USiLx-1793Copp.jpg
USiLx-1793Copp.jpg Två kvinnor rengör instrument på operationsavdelning i Lund, mest katetrar107 viewsOmärkt bild. Kvinnan till vänster heter Elizabet enl. namnskylten.
SMHS13045Copp.jpg
SMHS13045Copp.jpg Interiör i AB-blocket utanför neurokirurgen107 viewsLasarettsfotograferna. Lund. Pärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Interiör i AB-blocket utanför neurokirurgen. Denna trappphall blev senare förbindelsehall till Centralblocket, som ännu inte byggts. Från negativ
SMHS15151Copp.jpg
SMHS15151Copp.jpgInvigning på neurologiska intensivvårdsavdelningen (NIVA)104 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm S/V Neg. 1996. 96. 7. Orkestern Corps Callosum orkester spelar. Den har sina rötter på neurokirurgiska kliniken. Neurokirurgen, docent (senare professor) Bertil Romner vid stora trumman. Från negativ.
SMHS15152Copp.jpg
SMHS15152Copp.jpgNeurokirurgen Bertil Romner vid Invigning på neurologiska intensivvårdsavdelningen (NIVA)97 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm S/V Neg. 1996. 7. Invigning på neurologiska intensivvårdsavdelningen (NIVA). 96. Neurokirurgen docent (senare professor) Bertil Romner hälsar allmänheten välkommen på en visning. Från negativ.
SMHS2655_000_01Copp.jpg
SMHS2655_000_01Copp.jpg1904 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund96 viewsLasarettsköket. Foto Lina Jonns Eftr. 1906 (Per Bagge).
SMHS2736_000_01Copp.jpg
SMHS2736_000_01Copp.jpgRibbingska sjukhemmet96 viewsFoto monterat på tjock kartong. Påskrift: "Sjukhem (Ribbingska utställn.)" Foto under andra halvan av 1900-talet
SMHS2536_000_01.jpg
SMHS2536_000_01.jpgOperation på gamla kirurgiska kliniken. Narkossköterska Birgitta Nyman.95 viewsFoto 1968, monterat på kartong. Fotograf okänd. Från samma negativ som SMHS12333.
SMHS13491Copp.jpg
SMHS13491Copp.jpgNeurokirurgiska klinikens operationssal 198395 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm SV/neg, 83:1. 87. 83-06-15. Kirurgen kan vara Leif Salford. Från negativ.
SMHS11669_000_01Copp.jpg
SMHS11669_000_01Copp.jpg Professor Seved Ribbing (mitt i bilden) går rond 94 viewsFrån samma negativ som bild SMHS6245_000_01. Professor Seved Ribbing (mitt i bilden, lutad mot en sänggavel) går rond på sin medicinavdelning. Avdelningssköterskan Laura Pedersen utexaminerades med den första SSSH-kursen år 1905. Märk de svarta sängtavlorna, påskrivna med krita.
SMHS13619Copp.jpg
SMHS13619Copp.jpgNeurokirurgisk fest 197694 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, S/V. 1976. 145. Neurokirurgisk fest 8/10-76 när de båda neurokirurgiska klinikerna A och B slogs samman till en. Orkestern Corps Callosum kopplar av efter konserten utanför gamla kirurgen där plaketten satts upp. Man ser Göran Sundbärg med bastuban, Erik Kågström och längst tv Bengt Sjölund. Stig Rehncrona skymtar bortom honom, med mörka glasögon och virveltrumma. Längst ut till höger syns vår sudanesiske medarbetare Ali Abdul Rahman doktorand och under specialistutbildning hos oss. Från negativ.
SMHS13621Copp.jpg
SMHS13621Copp.jpgNeurokirurgisk fest 197694 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, S/V. 1976. 145. Neurokirurgisk fest 8/10-76 när de båda neurokirurgiska klinikerna A och B slogs samman till en och samtidigt högtidlighöll sitt 30-årsjubileum. Leif G. Salford ansvarade för evenemanget, och på bilden förklarar han det öppnat. Han står på gamla kirurgens trappa omgiven av Gunvor Kullbergs son och (troligen) Nils Lundbergs sonson. Från negativ.
SMHS2642_000_01Copp.jpg
SMHS2642_000_01Copp.jpg1929 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund92 viewsPåskrift; "Köket i den nya byggnaden av år 1929 vid Allhelgona Kyrkogata. Foto: P Bagge, Bantorget 6 i Lund". Fotografi monterat på styv kartong.
SMHS2656_000_01Copp.jpg
SMHS2656_000_01Copp.jpg1905 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund92 viewsPåskrift: "Lunds lasarett söker: kök. Omonterat fotografi.
SMHS14153Copp.jpg
SMHS14153Copp.jpgÅterinvigning av ortopediska klinikens opertionsavdelning efter renovering, 198692 viewsPärm Negativ S/V, färg-1986. 79. Invigning, ORT OP efter renovering, 1986-08-29. Från vänster ses den fullt sterilklädda operationssköterskan Margareta Bråhäll (sedermera chef på operationsavdelningen) som gör någon sorts magisk gest, den legendariske vaktmästaren Rolf Olsson, professor Göran Bauer, sjukhusdirektör Kurt Roos, doc. K.G. Thorngren, doc. Lars Lidgren, professor Pål Benum på besök från Trondheim och flera okända. Informationssekreterare Lena Åsberg längst till höger med stor vit handväska och anteckningsblock i handen. Från negativ.
SMHS2772_000_01Copp.jpg
SMHS2772_000_01Copp.jpgJul med Syster Brita Malmborg, doc. Gunnar Engleson och en okänd sköterska på barnkliniken i Lund. 91 viewsPåskrift på baksidan: "Det sista och bästa o t.o.m. det största är mitt sista. Som ni ser är det 2 Tomtar, en Stor och en liten. Med hj. hälsningar till Er Alla / Brita.
Personal LL Sjuksköterskor. "
Foto Hagblom-Foto, Lund, rimligen på 1970-talet.
SMHS14877Copp.jpg
SMHS14877Copp.jpgDocent Nils Svenningsen vid en kuvös91 viewsPärm Lasarettsfotograferna i Lund, negativ, 1991. 34. 91-07-24. Barnkliniken, avdelning 94. Nyfödda. Från negativ.
SMHS2602_000_01Copp.jpg
SMHS2602_000_01Copp.jpgEntréhallen i centralblocket på Lasarettet i Lund 196890 viewsByggnaden är alldeles ny. Bilden är publicerad i Flaum (1968), sid 262, och tagen samma år.
SMHS2553_000_01.jpg
SMHS2553_000_01.jpgSjuksal på gamla barnsjukhuset i Lund 89 viewsFotograf: Otto Ohm, Malmö. Originalfoto monterat på pappkartong. - Barnsjukhuset flyttade 1952 till norra sjukhusområdet, så bilden är tagen före dess.
SMHS2514_000_01.jpg
SMHS2514_000_01.jpgFörlossningsrum på kvinnokliniken i Lund, 1920-talet88 viewsFoto Per Bagge, Lund. Man anar Allhelgonakyrkan utanför fönstret, dvs rummet vetter västerut och ligger några våningar upp i sitt hus.
Kvinnokliniken på norra lasarettsområdet togs i bruk 1918, och samma typ av förlossningsbrits, handfat och barnbadkar finns avbildade i Borelius 1918. - Fotografi "från tiden".
SMHS5876_000_01Copp.jpg
SMHS5876_000_01Copp.jpgOperationsrum på kirurgiska klinikens i Lund 190688 viewsKapsel 29. Påskrift: "Det finns 2 operationsrum på gamla kirurgen. Llampan var icke höj- och sänkbar. I skåpet steriliserades instrumenten. Originalfoto Lina Jonns Eftr 1906 (Per Bagge). Monterat
SMHS12067Copp.jpg
SMHS12067Copp.jpgDocent (senare professor) Erik Boijsen angiograferar tillsammans med röntgensköterskan Kerstin Ahldin86 viewsPärm USiL, div. tagningar, 1960 och t.v. Angiolab, RTG, prof. O. Olsson, 1/9, 1969. Från negativ. Dr Erik Boijsen och röntgensköterskan Kerstin Ahldin.
SMHS13618Copp.jpg
SMHS13618Copp.jpgNeurokirurgisk fest 197686 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, S/V. 1976. 145. Neurokirurgisk fest 8/10-76 när de båda neurokirurgiska klinikerna A och B slogs samman till en. Här spelar Erik Kågström sin nyinköpta basun i den nyuppsatta klinikorkestern Corps Callosum som tränat intensivt i 3 veckor för att kunna framföra de tre låtarna Anchors away, Toot Toot Tootsie och Whispering om och om igen. Från negativ.
160617-01Copp.jpg
160617-01Copp.jpgEn stereotaktisk neurokirurgisk operation i Lund c:a 199485 viewsStig Rehncrona på neurokirurgiska kliniken i Lund sätter c:a 1994 i Lund in en DBS-elektrod (DBS = Deep Brain Stimulation) i den subtalamiska kärnan. Han använder en stereotaktisk teknik (Leksell-ram i Rehncronas egna ledarkanyl). Bildkälla Stig Rehncrona.
SMHS_Hbg0817Copp.jpg
SMHS_Hbg0817Copp.jpg1986. Klinikföreståndare och vårdadministratör Berit Jakobsson med professor Göran Bauer.85 viewsFrån ortoped klin album 01, Lund. Fotograf Berit Jakobsson. 1986. Klinikföreståndare och vårdadministratör Berit Jakobsson med professor Göran Bauer.
1299 files on 33 page(s) 1