Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Regionarkivet"
100911-030w400.jpg
100911-030w400.jpg99 viewsPåskrift: "LL:s-område söder: interiör. MS 5682.
Prof Gustaf Petrén med personal på kirurgiska kliniken i mars 1931." Sofiasystern bör vara Ebba Lagström. Sittande sköterskan nr 4 från höger är IIris Lind, gift Lundgren. Hon fick sluta när hon gifte sig. Foto monterat på kartong. Jfr bildfil BE180908-003.
SMHS2437_000_01.jpg
SMHS2437_000_01.jpg Stäket i Lund jpå 1840-talet, en fastighet med anor från 1500-talet.119 viewsFastigheten finns kvar år 2011, längs Stora Södergatan, och hyser restaurang Stäket. Den renoverades 1957 så att den återick ett mer medeltida utseende. Reprofoto. Okänd proveniens.
SMHS2655_000_01Copp.jpg
SMHS2655_000_01Copp.jpg1904 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund96 viewsLasarettsköket. Foto Lina Jonns Eftr. 1906 (Per Bagge).
SMHS2656_000_01Copp.jpg
SMHS2656_000_01Copp.jpg1905 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund92 viewsPåskrift: "Lunds lasarett söker: kök. Omonterat fotografi.
SMHS2677_000_01.jpg
SMHS2677_000_01.jpg1918 års medicinska klinik vid Lasarettet i Lund71 viewsMedicinska kliniken i Lund. Reprofoto monterat på tjock papp, av rastrerad (dvs tryckt) förlaga. Huset stod färdigt 1918, och bilden är rimligen tagen högst ett fåtal år senare.
SMHS2642_000_01Copp.jpg
SMHS2642_000_01Copp.jpg1929 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund92 viewsPåskrift; "Köket i den nya byggnaden av år 1929 vid Allhelgona Kyrkogata. Foto: P Bagge, Bantorget 6 i Lund". Fotografi monterat på styv kartong.
SMHS2646_000_01.jpg
SMHS2646_000_01.jpg1929 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund76 viewsPåskrift; "Köket i den nya byggnaden av år 1929 vid Allhelgona Kyrkogata. Foto: P Bagge, Bantorget 6 i Lund". Fotografi monterat på styv kartong.
SMHS2647_000_01.jpg
SMHS2647_000_01.jpg1929 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund81 viewsPåskrift; "Köket i den nya byggnaden av år 1929 vid Allhelgona Kyrkogata. Foto: P Bagge, Bantorget 6 i Lund". Fotografi monterat på styv kartong.
SMHS2648_000_01.jpg
SMHS2648_000_01.jpg1929 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund72 viewsPåskrift; "Köket i den nya byggnaden av år 1929 vid Allhelgona Kyrkogata. Foto: P Bagge, Bantorget 6 i Lund". Reprofotografi monterat på styv kartong.
SMHS2651_000_01Copp.jpg
SMHS2651_000_01Copp.jpg1929 års centralkök på södra lasarettsområdet i Lund57 viewsPåskrift; "Köket i den nya byggnaden av år 1929 vid Allhelgona Kyrkogata. Foto: P Bagge, Bantorget 6 i Lund". Fotografi monterat på styv kartong.
SMHS2680_000_01Copp.jpg
SMHS2680_000_01Copp.jpg1957 års tillbyggnad på reumatologiska kliniken i Lund99 viewsReumatologiska kliniken i Lund, tillbyggnad från 1954-57. Tryckt vykort, troligast från 1960-talet och senast den 3 september 1967 då högertrafik infördes.
SMHS2678_000_02Copp.jpg
SMHS2678_000_02Copp.jpg1960 års adminstrationsbyggnad vid Lasarettet i Lund121 viewsAdministrationsbyggnaden (färdig 1960) och en del av AB-blocket (färdigt 1959). Tryckt vykort, troligast från 1960-talet och i varje fall före 3/9 1967 då högertrafik infördes.
SMHS2614_000_01.jpg
SMHS2614_000_01.jpgAB-blocket på Lasarettet i Lund, nybyggt103 viewsAB-blocket. C-blocket (färdigt 1968) har inte kommit upp, men man skymtar till höger D-blocket under byggnad. Foto i mitten på 1960-talet.
SMHS2421_000_01.jpg
SMHS2421_000_01.jpgAkademisk festprocession 1968147 viewsPhilip Sandblom (1903 - 2001), professor i kirurgi vid Lunds Universitet från 1950, Rector Magnificus där 1957 - 1968. Här tillsammans med på sin högra sida f. universitetskanslern, f. landshövdingen mm Arthur Thomson och på sin vänstra landshövding Gösta Netzén vid uttåget ur domkyrkan i Lund efter den extra promoveringen i samband med universitetets 300-årsjubileum 1968. Själv bär han lagerkrans, eftersom han just promoverats till filosofie hedersdoktor. I andra ledet ser man NN, prorektor Per Stjernquist och (i halskedja) landstingsrådet Torsten Andrée.
SMHS2423_000_01.jpg
SMHS2423_000_01.jpgAkademisk festprocession 1968132 viewsPhilip Sandblom (1903 - 2001), just lagerkransad professor i kirurgi vid Lunds Universitet från 1950, Rector Magnificus där 1957 - 1968. Här tillsammans med på sin högra sida f. universitetskanslern, f. landshövdingen mm Arthur Thomson och på sin västra landshövding Gösta Netzén vid uttåget ur domkyrkan i Lund efter en extra promovering i samband med universitetets firande av sitt 300-årsjubileum våren 1968. Philip Sandblom bär lagerkrans eftersom han just promoverats till filosofie hedersdoktor. Längre till höger i bild ses prorektor Per Stjernquist (i hög hatt) och i samspråk med landstingsrådet Torsten Andrée, med halskedja. I nästa led ses universitetsrådet Stig Hammar till höger i bild, barhuvad.
SMHS2429_000_01.jpg
SMHS2429_000_01.jpgAllhelgona Kyrkogata i Lund. 76 viewsAmatörfoto 1914. Samma hus finns på bild publicerad på sid. 206 i Flaum (1968).
SMHS2430_000_01.jpg
SMHS2430_000_01.jpgAllhelgona kyrkogatan före 191675 viewsFoto i Lunds Universitetsbibliotek. En snarlik bild finns på sid 206 i Flaum 1968.
SMHS2415_000_01.jpg
SMHS2415_000_01.jpgAnatomiebyggnad i Lund, fasad mot Sandgatan97 viewsBild i kapsel 01 i Medicinhistoriska Museets bildarkiv på Regionarkivet i Lund. Från ritning 1851 av CG Blom. Senare theologicum och på 2000-talet arkeologisk institution. Ritningen är den 17 januari 1852 gillad av kung Oscar och dessförinnan av Kongl. Öfverintendentämbetet den 15 december 1851. Publicerad som försättsblad i Flaum 1962. Digitaliserad från en fotografisk reproduktion ur boken. Originalet och boken innehåller också en planritning.
SMHS2627_000_01.jpg
SMHS2627_000_01.jpgÅngpannehus med elektricitetsverk: Nybyggt 190593 viewsPåskrift: "LL:s område söder. Serviceenheter. Foto 1906 (Troligen Lina Jonns Eftr.; Per Bagge).
SMHS2603_000_01.jpg
SMHS2603_000_01.jpgÅngpannerummet i 1918 års ångpannehus 76 viewsFotografi monterat på pappskiva. Foto Otto Ohm Malmö, rimligen när anläggningen var ny.
SMHS2608_000_02.jpg
SMHS2608_000_02.jpgArbets- och ADL-träning på Lasarettet i Lund73 viewsPåskrift: "Terapi. Lunds Lasarettsområde norr: interiör". - Årtal saknas. Kanske 1960-talet.
SMHS2609_000_01.jpg
SMHS2609_000_01.jpgArbets- och ADL-träning på Lasarettet i Lund62 viewsPåskrift: "Terapi. Lunds Lasarettsområde norr: interiör". - Årtal saknas. Kanske 1960-talet.
SMHS2661_000_01.jpg
SMHS2661_000_01.jpgBageriet i ekobnomibyggnaden av år 190448 viewsPåskrift: "Foto i Lasarettsarkivet. MS-8.698." Foto Lina Jonns Eftr 1906 (Per Bagge). Fotografi monterat på styv pappskiva.
SMHS2662_000_01.jpg
SMHS2662_000_01.jpgBageriet i ekobnomibyggnaden av år 190448 viewsPåskrift: "Foto i Lasarettsarkivet. Sid. 195." Publicerad på sid 195 i Flaum (1968). Foto Lina Jonns Eftr 1906 (Per Bagge). Fotografi monterat på styv pappskiva.
SMHS2682_000_01Copp.jpg
SMHS2682_000_01Copp.jpgBarnkliniken i Lund, invigd 1951105 viewsNya barnkliniken i Lund, invigd 1951. Färgat tryckt vykort. Fotot rimligen taget på 1950-1960-talen, senast 3/9 1967 då högertrafik infördes (trafikskylten pekar för vänstertrafik på Getingevägen).
SMHS2649_000_01.jpg
SMHS2649_000_01.jpgBarnklinikens isoleringspaviljong och 1929 års kök, södra lasarettsområdet i Lund87 viewsSödra delen av köket från 1929 på södra lasarettsområdet. Den lilla byggnaden hyste ursprungligen en isoleringspaviljong, tillhörig fr.a. barnkliniken. Under en period i mitten på 1900-talet hyste den rättsmedicinsk avdelningen. Fotografi moterat på styv kartong. Foto i mitten på 1900-talet.
SMHS2650_000_01.jpg
SMHS2650_000_01.jpgBarnklinikens isoleringspaviljong och 1929 års kök, södra lasarettsområdet i Lund71 viewsBarnklinikens isoleringspaviljong framför söderfasaden på köket från 1926. Fotografi monterat på styv kartong.
SMHS2674_000_01.jpg
SMHS2674_000_01.jpgBarnpsykiatriska kliniken, från 1986 Ögonkliniken B51 viewsPåskrift: "Barnpsykiatrisk klinik. Foto i lasarettsarkivet." Fotografi monterat på tjock kartong. Foto från nordost. Årtal saknas, men kliniken invigdes i oktober 1965. Det bakomliggande centralblocket vid Lasarettet i Lund stod färdigt 1968. Bilden bör alltså vara tagen tidigast på sent 1960-tal eller senare; senast 1985 då huset gjordes om till ögonmottagning, sedan barnpsykiatrin hade flyttats ned till St Lars-området.
SMHS2675_000_01Copp.jpg
SMHS2675_000_01Copp.jpgBarnpsykiatriska kliniken, från 1986 Ögonkliniken B42 viewsPåskrift: "Barnpsykiatrisk klinik. Foto i lasarettsarkivet." Fotografi monterat på tjock kartong. Foto från sydost. Årtal saknas, men kliniken invigdes i oktober 1965. Det bakomliggande centralblocket vid Lasarettet i Lund stod färdigt 1968. Bilden bör alltså vara tagen tidigast på sent 1960-tal eller senare; senast 1985 då huset började göras om till ögonmottagning, sedan barnpsykiatrin hade flyttats ned till St Lars-området.
SMHS2676_000_01.jpg
SMHS2676_000_01.jpgBarnpsykiatriska kliniken, från 1986 Ögonkliniken B42 viewsPåskrift: "Barnpsykiatrisk klinik. Foto i lasarettsarkivet." Fotografi monterat på tjock kartong. Foto från sydost. Årtal saknas, men kliniken invigdes i oktober 1965. Det bakomliggande centralblocket vid Lasarettet i Lund stod färdigt 1968. Bilden bör alltså vara tagen tidigast på sent 1960-tal eller senare; senast 1985 då huset började göras om till ögonmottagning, sedan barnpsykiatrin hade flyttats ned till St Lars-området.
SMHS2685_000_01Copp.jpg
SMHS2685_000_01Copp.jpgBarnpsykiatriska kliniken, från 1986 Ögonkliniken B40 viewsPåskrift: "Barnpsykiatrisk klinik. Foto i lasarettsarkivet." Fotografi monterat på tjock kartong. Foto från sydost. Årtal saknas, men kliniken invigdes i oktober 1965. Det bakomliggande centralblocket vid Lasarettet i Lund stod färdigt 1968. Bilden bör alltså vara tagen tidigast på sent 1960-tal eller senare; senast 1985 då huset började göras om till ögonmottagning, sedan barnpsykiatrin hade flyttats ned till St Lars-området.
SMHS2686_000_01Copp.jpg
SMHS2686_000_01Copp.jpgBarnpsykiatriska kliniken, från 1986 Ögonkliniken B43 viewsPåskrift: "Barnpsykiatrisk klinik. Foto i lasarettsarkivet." Fotografi monterat på tjock kartong. Foto från sydost. Årtal saknas, men kliniken invigdes i oktober 1965. Det bakomliggande centralblocket vid Lasarettet i Lund stod färdigt 1968. Bilden bör alltså vara tagen tidigast på sent 1960-tal eller senare; senast 1985 då huset började göras om till ögonmottagning, sedan barnpsykiatrin hade flyttats ned till St Lars-området.
SMHS2687_000_01Copp.jpg
SMHS2687_000_01Copp.jpgBarnpsykiatriska kliniken, från 1986/87 Ögonkliniken B48 viewsPåskrift: "Barnpsykiatrisk klinik. Foto i lasarettsarkivet." Fotografi monterat på tjock kartong. Foto från sydost. Årtal saknas, men kliniken invigdes i oktober 1965. Det bakomliggande centralblocket vid Lasarettet i Lund stod färdigt 1968. Bilden bör alltså vara tagen tidigast på sent 1960-tal eller senare; senast 1985 då huset började göras om till ögonmottagning, sedan barnpsykiatrin hade flyttats ned till St Lars-området.
Från samma negativ som bilderna samma som bilderna SMHS2674_000_01Copp och SMHS12716, det senare med fotodatum känt: 20/4 1967.
SMHS3517p.jpg
SMHS3517p.jpgBarnsal på öronavdelningen i Lund 58 viewsRastrerat tryck, troligast från 1930-1950-talen. Ligger tillsammans med bilder för Flaums lasarettshistorik 1968, men är inte publicerad där. Okänd proveniens. Barn- och kvinnoavdelning låg på våning 2.
SMHS2628_000_02.jpg
SMHS2628_000_02.jpgBlötläggningsbassänger i tvätteri- och verkstadsbyggnaden på södra lasarettsområdet 190640 viewsPåskrift: " Blötläggningsbassänger: Gaml. Las. Serviceenheter tvätt. Södra området. Foto Lina Jonns Eftr. Lund 1906 (Per Bagge). Fotografi monterat på pappskiva.
SMHS2632_000_01Copp.jpg
SMHS2632_000_01Copp.jpgBrickdukning på centralköket på norra lasarettsområdet i Lund39 viewsPåskrift: "Nya centralköket. Serviceenheter, kök 1960 -94". Detta kök byggdes i två etapper 1960-1963. Matlagningen flyttades på 1990-talet (1994?) till St Lars-området.
100916-17.jpg
100916-17.jpgBrickdukning, 1960 års centralkök, Lasarettet i Lund.130 viewsPåskrift: "Nya centralköket. Serviceenheter, kök 1960 -94". Detta kök byggdes 1957 - 1960. Matlagningen flyttades på 1990-talet (1994?) till St Lars-området.
SMHS2411_000_01.jpg
SMHS2411_000_01.jpgBudgetarbete vid Universitetet i Lund115 viewsByråchef David Storm, universitetsrådet Stig Hammar, Philip Sandblom och Lunds Studentkårs pressombudsman Roger Johansson.
Bilden är publicerad i Sydsvenska Dagbladet i mars 1966 efter en presskonferens i universitetshuset med anledning av universitetets anslagsframställning för 1967/68.
SMHS2502_000_01.jpg
SMHS2502_000_01.jpgByggnad för administration, centralförråd, blodcentral, apotek och post vid Lasarettet i Lund68 viewsFoto från lasarettsarkivet. - Foto före 3/9 1967, då högertrafik infördes. Fotot monterat på kartong.
SMHS2630_000_01.jpg
SMHS2630_000_01.jpgCentralkök och personalmatsal byggd i två etapper 1960-196370 viewsPåskrift: "Serviceenheter kök 1960-94. Centralköket på norra området 1960-63. Bottenvåning. Upptill i mitten huvudköket, till höger och vänster därom olika beredningslokaler och förråd. Nere till vänster bl.a. bageriet, jäsrum, mölkförrådet: nere till höger bl.a. personalkök, kallskänk, mjölkkyl mm: Foto i Lasarettsarkivet (M) sid. 189". - Sidangivelsen refererar inte till Flaum (1968).
212 files on 6 page(s) 1