Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Radiologisk"
SMHS06563Cpg.jpg
SMHS06563Cpg.jpg22 viewsKung Gustaf VI Adolf på besök på radiologiska kliniken i Lund 1951 då den s.k. koboltkanonen demonstrerades för honom och kanske invigdes. Doc. Gunnar Gorton står i vit läkarrock i bildens övre vänstra hörn. Två icke identifierade landstingspolitiker sitter längst till vänster på första stolsraden. På bild SMHS0562 står klinikchefen Bertil Ebenius i talarstolen inför samma åhörare.
SMHS06603Cpg.jpg
SMHS06603Cpg.jpg20 viewsRadiologer besöker docent Bertil Ebenius (1902-1959) och hans hustru Dagmar (1904 - 1999) på deras ö Stickelön utanför Bökevik i Blekinge, bredvid den större ön Saltärna. Rimligen uppvaktning på Bertil Ebenius 50-årsdag den 18/8 1952?
SMHS06561Cpg.jpg
SMHS06561Cpg.jpg Röntgenlabbets sköljrum på radiologiska kliniken i Lund22 viewsTvå SSSH-sjuksköterskor och en undersköterska i röntgenlabbets sköljrum på radiologiska kliniken i Lund, troligen på 1950-talet. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06546Cpg.jpg
SMHS06546Cpg.jpgÅhörarna vid avtackningen i bild SMHS0545. 18 viewsÅhörarna vid avtackningen i bild SMHS0545. Längst till vänster troligen dåvarande klinikchefen på kirurgiska kliniken, professor J. P. Strömbeck. SSSH- sjuksköterskorna i bakgrunden bär alla den tidens mörka högtidsdräkt "ullan". Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06547Cpg.jpg
SMHS06547Cpg.jpgAuditoriet vid en avtackning på Radiologiska kliniken, rimligen av Lars Edling 1943. 12 viewsLängst till vänster på första stolsraden troligen kirurgprofessorn J. P. Strömbeck. Professorn i patologi, Einar Sjövall längst till höger av de synliga i samma bänkrad. Strax bakom och vid fönstret professorn i ögonsjukdomar, Sven Larsson. Se också bild SMHS0648 som visar samma auditorium. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06548Cpg.jpg
SMHS06548Cpg.jpgAuditoriet vid en avtackning på Radiologiska kliniken, rimligen Lars Edling 1943. 10 viewsLängst till vänster på första stolsraden troligen kirurgprofessorn J. P. Strömbeck. Professorn i patologi, Einar Sjövall längst till höger av de synliga i samma bänkrad. Strax bakom och vid fönstret professorn i ögonsjukdomar, Sven Larsson. Se Se också bild SMHS0647 som visar samma auditorium. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS13477Copp.jpg
SMHS13477Copp.jpgAvancerad strålbehandling 198366 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm SV/neg, 83:1. 17. 83. Onkologens hövoltsavdelning. 17. Högvoltsaccelerator 4MV, troligen från Siemens. Mantelbehandling av en patient, rimligen vid Hodgkins sjukdom och när bilden togs med bestrålning från ryggsidan. För att få exakt reproducerbar geometri lades patienen i en individuellt anpassad vagga. Det höj- och sänkbara bordet var en specialkonstruktion av instrumentmakare Walther Lütke på radiologiska kliniken i Lund, också den för att få god och reproducerbar strålningsgeometri. Från negativ.
SMHS06544Cpg.jpg
SMHS06544Cpg.jpgAvtackning på Radiologiska kliniken i Lund. 9 viewsOkänd man håller tal med en present i handen. Möjligen är det Lars Edling som avtackas. Han står längst till vänster och syns också på det stora porträttet på väggen . I så fall är bilden tagen 1943. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06545Cpg.jpg
SMHS06545Cpg.jpgAvtackning på Radiologiska kliniken i Lund. 9 viewsTroligen är det Lars Edlings om avtackas. I så fall är bilden tagen 1943. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS14228Copp.jpg
SMHS14228Copp.jpgBarndaghemmet Röda Stugan29 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 3-1987. Barndaghemmet Röda Stugan, vid denna tid placerat strax söder om dåvarande barnkliniken. Huset revs c:a 1990 för att ge plats för utbyggnad av onkologiska kliniken. Från negativ.
SMHS14090Copp.jpg
SMHS14090Copp.jpgBarnkliniken från någon av de övre våningarna på radiologiska kliniken, 195845 viewsPärm Lasarettsfoto, interiörer och exteriörer m.m. 1958 - 1960. Vy mot nordväst. 9/1958. Från negativ.
SMHS14297Copp.jpg
SMHS14297Copp.jpgCentralblocket på Lasarettet i Lund 198761 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 69/1987. Centralblocket från väster. AB-blocket till vänster om centralblocket. Folkskoleseminariet skymtar längst till vänster. Foto från högt upp i dåvarande barnklinikens hus (senare Alwallhuset), maj 1987. Tandpolikliniken hiterst i bild och radiologiska kliniken till höger. Mellan dem ses radiofysiska institutionens av strålskyddsskäl nedgrävda låga byggnad. Se också bild SMHS14299. Från negativ.
SMHS14299Copp.jpg
SMHS14299Copp.jpgCentralblocket på Lasarettet i Lund 198738 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 69/1987. Centralblocket från väster. AB-blocket till vänster om centralblocket. Folkskoleseminariet skymtar längst till vänster. Foto från högt upp i dåvarande barnklinikens hus (senare Alwallhuset), maj 1987. Tandpolikliniken hiterst i bild och radiologiska kliniken till höger. Mellan dem ses radiofysiska institutionens av strålskyddsskäl nedgrävda låga byggnad. Se också bild SMHS14297. Från negativ.
SMHS14309Copp.jpg
SMHS14309Copp.jpgCentralblocket på Lasarettet i Lund 198747 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Negativ, Dia, 1987. 80/1987. Centralblocket från huvudentrén i väster. Administrationsbyggnaden anas till vänster, bakom trädet. Det är under ombyggnad.Tandpolikliniken, Radiologiska kliniken Portvaktshuset och dåvarande barnkliniken till höger i bild. Foto 1987. Från negativ.
SMHS15741Copp.jpg
SMHS15741Copp.jpgCentralblocket på Lasarettet i Lund i slutet på 1980-talet47 viewsFoto från övre delen av dåvarande barnkliniken, senare Alwallhuset. Centraltandpolikliniken närmast kameran, Radiologiska / onkologiska kliniken och Radiofysiska Institutionen till höger i bild.
236pCopp~0.jpg
236pCopp~0.jpgCertifikat för radiumpreparat34 viewsCertifikat No. 8485 år 1924 från Institut de mesures des substances radioactives på radiumpreparat för strålbehandling. Det var dr Lars Edling som hämtade hem detta mycket dyra preparat. Bildkälla Torsten Landberg 2013.
100329-002Copp.jpg
100329-002Copp.jpgDagrum på radiologiska kliniken i Lund c:a 193921 viewsDagrummet på radiologiska kliniken c:a 1939. Radioapparaten i rummet, en av de första på Lasarettet i Lund, var till stor glädje för patienterna.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
SMHS06541Cpg.jpg
SMHS06541Cpg.jpgDisputation på radiologiska kliniken i Lund 1958. 11 viewsTill höger Martin Lindgren, troligen respondent. Opponenterna är okända. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS472_000_01Copp.jpg
SMHS472_000_01Copp.jpgDoc Ebbe Cederquist på radiologiska kliniken i Lund 1954191 viewsFoto Torsten Landberg.
SMHS06570Cpg.jpg
SMHS06570Cpg.jpgDocent Bertil Ebenius (1902-1959),24 viewsÖverläkare och klinikchef på radiologiska kliniken i Lund. Foto på 1950-talet. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06571Cpg.jpg
SMHS06571Cpg.jpgDocent Gunnar Gorton (1905-1971) 33 viewsHär med en patient på radiologiska kliniken i Lund. Foto troligen på 1950-talet. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
100329-009Copp.jpg
100329-009Copp.jpgDr Lars Edling undersöker munnen på en patient med tungcancer, c:a 193985 viewsFrån Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
SMHS06575Cpg.jpg
SMHS06575Cpg.jpgDr Martin Lindgren (senare professor i radiologi i Lund) undersöker en patient.12 views Foto troligen på 1950-talet. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06584Cpg.jpg
SMHS06584Cpg.jpgEj identifierade kvinnor på ett kontor på radiologiska kliniken i Lund10 views (1958 enligt påskrift på albumbladet). Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS14603Copp.jpg
SMHS14603Copp.jpgEn god skröna berättad 198963 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. Onkologerna Torsten Andersson och Håkan Olsson (med videokamera; senare professor) drar skrönor för varandra vid återinvigningen av Onkologiska kliniken, 28/11-89. Från negativ.
SMHS13103Copp.jpg
SMHS13103Copp.jpgEn rimfrostdag på Lasarettet i Lund i början på 1960-talet19 viewsLasarettsfotograferna. Lund. Pärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Lasarettets exteriörer, 1960-talet. Vy mot söder mot radiologiska klinikens norrsida. Tandvårdsklinikens östergavel till höger i bild. Bakom rimfrostträden skymtar dåvarande ortopediska kliniken och de låga baracker som fanns strax hitom. Foto 1961. Från negativ
SMHS06555Cpg.jpg
SMHS06555Cpg.jpgEn SSSH-sjuksköterska i journalarkivet på radiologiska kliniken i Lund. 10 viewsEtt måttligt stort journalskåp i bakgrunden. Foto kanske på 1950-talet. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
SMHS06556Cpg.jpg
SMHS06556Cpg.jpgEn SSSH-sjuksköterska och en kanslist i journalarkivet på radiologiska kliniken i Lund. 8 viewsEtt måttligt stort journalskåp i bakgrunden. Foto kanske på 1950-talet. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?) .
100423-006Copp.jpg
100423-006Copp.jpgExpedition och laboratorium på radiologiska kliniken i slutet på 1930-talet i Lund23 viewsSå här trångt var det. Prof Sölve Welin (underläkare år 1939 å Radiol, sedermera Prof. å Rtg-fotograferingen i Malmö) skriver journaler rygg i rygg med Syster Thyra.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
100423-005Copp.jpg
100423-005Copp.jpgExpeditionen och laboratoriet på radiologiska kliniken13 viewsProf. Sölve Welin (då underläkare) och Syster Thyra i arbete å expeditionen på radiologiska kliniken.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
SMHS06543Cpg.jpg
SMHS06543Cpg.jpgFest på radiologiska / onkologiska kliniken i Lund. 9 viewsKlinikchefen Bertil Ebenius vinkar road med en servett (?) medan en yngre man i frack intensivt deltar i glädjen. Kanske har han just klarat av sin disputation? Den glada kvinnan i mörka kläder längst bort vid bordets högra sidan höll ett tal, som syns i bildfil SMHS06550.
DSC04142aCopp.jpg
DSC04142aCopp.jpgFörbindelsegången mellan onkologiska klinikens hus och centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund.49 viewsNär gången väl var byggd år 1988 behövdes den inte längre, och den har därför stått huvudsakligen oanvänd sedan invigningen.
SMHS471_000_01Copp.jpg
SMHS471_000_01Copp.jpgFrån Torsten Landbergs disputation på Radiologiska kliniken i Lund 1970120 viewsI betygskommittén närmast kameran, från vänster; Paul Edman, Martin Lindgren, C.-G. Ahlström (med ett Toddyblad utgivet den dagen). Bortom Martin Lindgren skymtar Torsten Andersson (i glasögon). Foto disputanden.
SMHS14445Copp.jpg
SMHS14445Copp.jpgGångbron från onkologiska klinikenöver till centralblocket är under montering, 1988-04-2921 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 39/1988. Onkologiska kliniken. Gångbron fick aldrig den användning den var tänkt för. Från negativ.
100423-008Copp.jpg
100423-008Copp.jpgGynekologrummet på gamla radiologen år 1939. Även operationsrum.17 viewsUtrymmena var inte stora.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
SMHS3643_000_01Copp.jpg
SMHS3643_000_01Copp.jpgHans Majestät Konung Gustav VI Adolf besöker radiologiska kliniken i Lund (Jubileumskliniken)124 viewsBesöket skedde efter invigningen av barnsjukhuset i Lund 1952. Till vänster radiologiska klinikens chef Göran Ebenius, och till höger överläkaren på avdelningen för onkologisk gynekologi, Gunnar Gorton. Lasarettsdirektör Arne Johansson skymtar i bakgrunden till höger, ur fokus. Samma bild som den senare funna SMHS06568.
SMHS13283Copp.jpg
SMHS13283Copp.jpgHögvoltsavdelningen på onkologiska kliniken 197876 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Neg 2, 78. Radiograf Lejba Kielerstaczn ställer in bestrålningen av en patient med en lineär accelerator, Mullard SL75. Vattenskador på bilden. Från negativ.
SMHS14025Copp.jpg
SMHS14025Copp.jpgHuvudkulveerten byggs 196028 viewsPärm Lasarettsfoto, interiörer och exteriörer m.m. 1958 - 1960. Den syd-nord-gående huvudkulverten byggs. Radiologiska kliniken till vänster, AB-blocket i fonden. Foto 1960. Från negativ
SMHS14030Copp.jpg
SMHS14030Copp.jpgHuvudkulverten byggs 196026 viewsPärm Lasarettsfoto, interiörer och exteriörer m.m. 1958 - 1960. Den syd-nord-gående huvudkulverten byggs; här i gatan mellan öronkliniken och dåvarande ortopediska kliniken. I bakgrunden radiologiska kliniken, AB-blocket och folkskoleseminariets tak och torn. Foto 1960. Från negativ
SMHS14359Copp.jpg
SMHS14359Copp.jpgInför ombyggnaden på onkologiska klinikens forskningsavdelning, 1987119 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. 131/-87. Onkologen, okt. 1987. Från vänster okänd, Mårten Fernö, Bo Baldetorp (ingenjör, med. dr., sedermera professor och dekanus i medicinska fakulteten), Cecilia Norrliden (gift Dahlberg). Från negativ.
141 files on 4 page(s) 1