Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Lasarettet"
SMHS11782_000_01Copp.jpg
SMHS11782_000_01Copp.jpg107 viewsLasarettets bildarkiv, Album "gamla bilder". A. Reum. Klin, mars, 1958. Dagrum. Från negativ
140226-009Copp.jpg
140226-009Copp.jpg103 viewsGlidformsgjutningen. Från ett album gjort av byggfirman SIAB från bygget av C-blocket i Lund 1964 - 1967. Det är tillägnat professor Olle Olsson, en av de starkaste cheferna på sjukhuset vid denna tid och förvaras på hans gamla klinik / avdelning.
SMHS15031Copp.jpg
SMHS15031Copp.jpg35 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Neg, 1994. 42. -94. Omärkt bild. En Fernströmspristagare får sitt pris. Från negativ
USiLx-3607pCopp.jpg
USiLx-3607pCopp.jpg137 viewsFlygfoto av Lasarettet i Lund från sydväst, c:a 1987. Barndaghemmet Röda Stugan finns kvar (revs c:a 1990). Ögonkliniken har renoverats (1986) och fått stora vita ventilationshus på taket.
SMHS2016-0285Copp.jpg
SMHS2016-0285Copp.jpg107 viewsOmärkt diabild från kirurgiska kliniken i Lund. Philip Sandblom på kliniken i Lund. 1990-talet?
SMHS2016-0288pCopp.jpg
SMHS2016-0288pCopp.jpg98 viewsOmärkt diabild. Kanske Philip Sandblom på stora operationssalen i Lund i mitten på 1900-talet? Från dia av rastrerat tryck.
161010-20Copp.jpg
161010-20Copp.jpg47 viewsUr CG Ahlströms album "Institutionen för Patologi, Paradisgatan, Dess chef och personal 1944 - 1962". Bildtext: "Först Museum". Text över dörren "QVOD ESTIS FUIMUS". Entrén till den lokal som ursprungligen var museum, men som gjorts om till arbetsrum.
SMHS_BE2016-177Copp.jpg
SMHS_BE2016-177Copp.jpg66 viewsGunilla Sernelins bilder från avdelningen för klinisk farmakologi.
SMHS_BE2016-178Copp.jpg
SMHS_BE2016-178Copp.jpg28 viewsGunilla Sernelins bilder från avdelningen för klinisk farmakologi.Prövningsrummet för fas I-stuier med övervakning av patiener och försökspersoner 1999
SMHS_BE2016-179Copp.jpg
SMHS_BE2016-179Copp.jpg100 viewsGunilla Sernelins bilder från avdelningen för klinisk farmakologi.BMA Stina Ragnarsson och Britt Kullegård i stora sängsal för övervakning av patiener och försökspersoner 1994
SMHS_LA2016-436Copp.jpg
SMHS_LA2016-436Copp.jpg46 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund. Boel Ohlsson och Eva Almström
SMHS_LA2016-439Copp.jpg
SMHS_LA2016-439Copp.jpg28 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund, foto nära 1984. Bilder från lab. Maria Stensmyr
SMHS_LA2016-447Copp.jpg
SMHS_LA2016-447Copp.jpg29 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund, foto nära 1984. Bilder från lab. Troligen en datortekniker.
SMHS_LA2016-463Copp.jpg
SMHS_LA2016-463Copp.jpg27 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund 1990-talets början. Helen NN
SMHS_LA2016-464Copp.jpg
SMHS_LA2016-464Copp.jpg23 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund 1990-talets början. Okänd
SMHS_LA2016-465Copp.jpg
SMHS_LA2016-465Copp.jpg25 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund 1990-talets början. Okänd
SMHS_LA2016-466Copp.jpg
SMHS_LA2016-466Copp.jpg28 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund 1990-talets början. Okänd. Kanske Böl Nils E. Nordén?
SMHS_LA2016-467Copp.jpg
SMHS_LA2016-467Copp.jpg31 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund 1990-talets början. Okänd
SMHS_LA2016-471Copp.jpg
SMHS_LA2016-471Copp.jpg23 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund, tidigt 1990-tal. Okänd
SMHS_LA2016-472Copp.jpg
SMHS_LA2016-472Copp.jpg30 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund, tidigt 1990-tal. Okänd
SMHS_LA2016-478Copp.jpg
SMHS_LA2016-478Copp.jpg23 viewsFrån Boel Ohlsson 2016, Klin.kem. lab. Lund, tidigt 1990-tal. NN Bengtsson BMA
161010-141Copp.jpg
161010-141Copp.jpg68 viewsUr CG Ahlströms album Institutionen för Patologi, Paradisgatan, Dess chef och personal 1944 - 1962. Luciafest i slutet på 1950-talet. Troligen Nils Stormby längst till vänster. Kanske Ulla Ising Iversen näst längst till höger
171025-005Copp.jpg
171025-005Copp.jpg106 viewsFrån en kontorspärm på Medicinhistoriska Museet i Helsingborg märkt "Äldre fotografier från med. + kir.klin.”. Foto troligen under 1900-talets två första decennier. Syster Anna på operationsavdelningen.
171025-008Copp.jpg
171025-008Copp.jpg90 viewsFrån en kontorspärm på Medicinhistoriska Museet i Helsingborg märkt "Äldre fotografier från med. + kir.klin.”. Foto troligast under 1900-talets två första decennier. Syster Ida, Kirurgens avdelning IV. Senare gift Jeppesson. Se också den handskrivna anteckningen, tyvärr svårläst.
SMHS06563Cpg.jpg
SMHS06563Cpg.jpg24 viewsKung Gustaf VI Adolf på besök på radiologiska kliniken i Lund 1951 då den s.k. koboltkanonen demonstrerades för honom och kanske invigdes. Doc. Gunnar Gorton står i vit läkarrock i bildens övre vänstra hörn. Två icke identifierade landstingspolitiker sitter längst till vänster på första stolsraden. På bild SMHS0562 står klinikchefen Bertil Ebenius i talarstolen inför samma åhörare.
roland_andersson2010Cpg.jpg
roland_andersson2010Cpg.jpg7 viewsRoland Andersson 2010, överläkare, professor i kirurgi på Universitetssjukhuset i Lund. Bildkälla: Lunds Universitet. Foto Charlotte Carlberg Bärg
SMHS13493aCpg.jpg
SMHS13493aCpg.jpg11 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm SV/neg, 83:1. 97. 83-08-23.Professor Nils-Gunnar Holmer, 40 år, 25/8-83, Avdelningen för Medicinsk Teknik. Från negativ.
SMHS14558Copp.jpg
SMHS14558Copp.jpg Anette Cederberg78 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. 34. Biomedicinska assistenten (BMA) Anette Cederberg, maj 1989, vid inverterat mikroskop med cellkulturer i provrör på avdelningen för klinisk mikrobiologi. Från negativ.
SMHS14559Copp.jpg
SMHS14559Copp.jpg Anette Cederberg89 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. 34. Biomedicinska assistenten (BMA) Anette Cederberg, maj 1989, vid en inkubator med cellkulturer i provrör i en roterande hållare på avdelningen för klinisk mikrobiologi. Från negativ.
SMHS15207Copp.jpg
SMHS15207Copp.jpg Återinvigning. Reumatologiska kliniken, avdelning 51B118 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Neg, 1997. 4, 97. 97-02-05. Återinvigning. Reumatologiska kliniken, avdelning 51B. Från vänster informstionssekreterare Lena Åsberg (i bakgrunden), docent Ola Nived (med blommor i handen), biträdande sjukvårdsdirektör Lars Kristensson, sjukhusdirektör Leif Granath, sjukhusdirektionens ordförande Benny Jönsson. Från negativ.
SMHS_BE2016-175Copp.jpg
SMHS_BE2016-175Copp.jpg Avdelningen för klinisk farmakologi i Lund.Christina Falk-Olsson vid ett forskningsmikroskop.c:a 1987.77 viewsGunilla Sernelins bilder från avdelningen för klinisk farmakologi.Christina Falk-Olsson vid ett forskningsmikroskop.c:a 1987.
SMHS_LA2016-064Copp.jpg
SMHS_LA2016-064Copp.jpg Bo Arnesjö101 viewsKir. Klin. Lund. Philip Sandbloms album, sammanställt 1970. Bo Arnesjö, avdelningsläkare. Senare överläkare i Karlskrona, professor i Norge och slutligen på Högskolan i Ronneby. Foto. Monterat.
SMHS15999Copp.jpg
SMHS15999Copp.jpg Britt-Marie (lokalvårdare) på infektionskliniken i Lund på 1980- eller 1990-talet117 viewsAlbum Infektionskliniken, Bo Ursing1958-1996. Britt-Marie (lokalvårdare). Från originalfoto. Monterat.
SMHS_LA2016-049_Copp.jpg
SMHS_LA2016-049_Copp.jpg Docent Gösta Jönsson129 viewsKir. Klin. Lund. Philip Sandbloms album, sammanställt 1970. Docent (senare professor i urologi) Gösta Jönsson. Foto. Monterat.
SMHS14434Copp.jpg
SMHS14434Copp.jpg Ebba Grenthe110 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 72. Chefs- och ledarutvecklare. 88/12. Från negativ.
SMHS13776Copp.jpg
SMHS13776Copp.jpg Elektriska truckar för transporter i lasarettskulverten120 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 1. 80-01-03. Från positiv
SMHS14735Copp.jpg
SMHS14735Copp.jpg En just avslutad kataraktoperation224 viewsPärm Lasarettsfotograferna, gamla färgbilder 1. 75. Ögon, Op. Foto vid avslutningen av en kataraktoperation, kanske på 1980-talet, för snittet är relativt långt och förefaller vara sytt med enstaka suturer. Perifer iridektomi kl 11 (och kl 2?). Hållsutur i rectus superior. Liten luftbubbla i främre kammaren. Från positiv
SMHS15402Copp.jpg
SMHS15402Copp.jpg Ett vårdrum på Norra Sjukhuset i Lund 1985108 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 85/66. Från negativ
SMHS15401Copp.jpg
SMHS15401Copp.jpg Ett vårdrum på Norra Sjukhuset i Lund. 84 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 85/66. Från negativ
SMHS_LA2016-424Copp.jpg
SMHS_LA2016-424Copp.jpg F-blocket byggs 1984-1985, sett från avdelningen för klinisk kemi64 viewsBilder från Boel Ohlsson 1900-talets halva 2, avdelningen för klinisk kemi i Lund. F-blocket byggs 1984-1985,
3505 files on 88 page(s) 1