Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Administration"
SMHS13776Copp.jpg
SMHS13776Copp.jpg Elektriska truckar för transporter i lasarettskulverten130 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 1. 80-01-03. Från positiv
SMHS13479Copp.jpg
SMHS13479Copp.jpg Gunilla Johansson89 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm SV/neg, 83:1. 19., Administratör. 8. Från negativ.
SMHS14474Copp.jpg
SMHS14474Copp.jpg Ingemar Hellman94 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 21/-88. 75.V/88. Handläggare av arbetsmiljöfrågor på personalavdelningen. 88-03-01. Från negativ.
SMHS14211Copp.jpg
SMHS14211Copp.jpg Landstingspolitikern (m) Fredrik Swartling och sjukhusdirektören i Lund 1988-12-01 - 1994-11-30, Ulla Leissner98 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Plast-ficka, lösa bilder, 1980-90-talen. Från originalfoto
SMHS15212Copp.jpg
SMHS15212Copp.jpg Lars Kristensson , biträdande sjukvårdsdirektör, 1997105 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Neg, 1997. 10, 97. Från negativ.
SMHS13443Copp.jpg
SMHS13443Copp.jpg Matts Wendel, kanslichef och sjukhusets jurist86 viewsPärm S/V neg. 82:1. 9. Foto 1982. Från negativ
SMHS13998Copp.jpg
SMHS13998Copp.jpg Nya administrationsbyggnadens söderfasad 196172 viewsPärm Lasarettsfoto, interiörer och exteriörer m.m. 1958 - 1960. LAS. Exteriör, 61. 23. AB-blocket och folkskoleseminariets vaktmästarbostad i bakgrunden, till höger. Foto 1961. Från negativ.
SMHS11914Copp.jpg
SMHS11914Copp.jpg Portvakten vid Getingevägen i regnväder, 1970151 viewsUSiL Pärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". 2 okt 1970. Bilder för "Aktuell information". Portvakten vid Getingevägen. Vy mot C-blocket, nybyggt 1968. Administrationshuset till vänster. Tandvårdskliniken till höger, bortom portvaktshuset. Från negativ
SMHS14942Copp.jpg
SMHS14942Copp.jpg Sylvia Larsson110 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Negativ, 1993-2. Sektionsledare på barnkirurgiska kliniken. 93-04-28. Från negativ.
SMHS13437Copp.jpg
SMHS13437Copp.jpg Systemsektionen (IT) 198293 viewsPärm S/V neg. 82:1. Adm. Avd, 820128. 4. Från negativ
820212 Administrativa avdelningen, system, sekt. 6. Kanske Per Thorlöf? och Maria Dellmar.
SMHS4346_000_01Copp.jpg
SMHS4346_000_01Copp.jpg'Förvaltningen", östra sjukhuset, hospitalet600 viewsKapsel 22 med bilder från St Lars i Lund. Påskrifter: 'Förvaltningen" östra sjukhuset, hospitalet'. Vykort med adressat: "Gossen Albin Larsson, No 3 St. Uppåkra, Åkarp, Skåne" och poststämplat 24/6 1909 alt. 1903. Korrespondens: "Albin gratuleras hjärtligt på födelsedagen af moster Johanna. Hälsningar till far och mor. D.P. Gossen Albin Larsson N o 3 ? Skåne-Åkarp (vykort) Originalfoto Ej monterat
SMHS11729_000_01Copp.jpg
SMHS11729_000_01Copp.jpg1918 års byggnad vid Lasarettet i Lund med radiologisk klinik, kirurgisk vårdavdelning och kirurgisk poliklinik115 viewsÅr 1918 flyttade den radiologiska avdelningen in på den andra våningen i detta nybyggda hus (foto 1918). Både röntgendiagnostik och viss röntgenbehandling skedde i det. Bottenvåningen hyste fram till 1960-talet kirurgisk poliklinik och sjukhusets administration. På den s.k. mansardvåningen (tredje våningen) fanns kirurgiska vårdplatser och personalrum. Från 35mm repronegativ lasarettsfotograferna i Lunds arkiv. Pärm "Gammalt A".
DSC02484pCopp~0.jpg
DSC02484pCopp~0.jpg1918 års medicinska klinik, Universitetssjukhuset SUS Lund 201239 viewsUniversitetssjukhuset SUS Lund, mars 2012. 1918 års medicinska klinik, sydfasaden och rehabhusets norra och östra delar. Emellan dem i bakgrunden f.d. SSSH, senare administrationsbyggnad och psykiatrisk mottagning. Till vänster Allhelgonakyrkans torn.
SMHS15367Copp.jpg
SMHS15367Copp.jpg1960 års administrationsbyggnad, fasad mot söder 198542 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 36. Administrationsbyggnaden av år 1960 fasad mot söder. Från negativ.
SMHS15366Copp.jpg
SMHS15366Copp.jpg1960 års administrationsbyggnad, fasad mot söder, 198548 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 36. Administrationsbyggnaden färdig 1960, fasad mot söder. Från negativ
SMHS2678_000_02Copp.jpg
SMHS2678_000_02Copp.jpg1960 års adminstrationsbyggnad vid Lasarettet i Lund130 viewsAdministrationsbyggnaden (färdig 1960) och en del av AB-blocket (färdigt 1959). Tryckt vykort, troligast från 1960-talet och i varje fall före 3/9 1967 då högertrafik infördes.
SMHS12534Copp.jpg
SMHS12534Copp.jpg33 MeV betatron på onkologiska kliniken 1977135 viewsLasarettet i Lund. Album "Svart/vitt negativ 1977. 2". 33 MeV betatron (Brown Boveri "Askleiptron") på onkologiska kliniken. Från negativ. Ej monterat
SMHS12535Copp.jpg
SMHS12535Copp.jpg33 MeV betatron på onkologiska kliniken 1977112 viewsLasarettet i Lund. Album "Svart/vitt negativ 1977. 2". 33 MeV betatron (Brown Boveri "Askleiptron") på onkologiska kliniken. Från negativ. Ej monterat
SMHS13095Copp.jpg
SMHS13095Copp.jpgAdminisdtrationsbyggnaden på Lasarettet i Lund36 viewsLasarettsfotograferna. Lund. Pärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Lasarettets exteriörer. Administrationsbyggnadens söderfasad en rimfrostdag. Foto 1961. Från negativ
SMHS14007Copp.jpg
SMHS14007Copp.jpgAdminisstrationsbyggnaden med post och apotek mm, från sydväst58 viewsPärm Lasarettsfoto, interiörer och exteriörer m.m. 1958 - 1960. LAS. Exteriör, 1961. 24. Fotografen har stått ett par våningar upp på dåvarande barnkliniken. Från negativ, flik 1960.
SMHS8215_000_01Copp.jpg
SMHS8215_000_01Copp.jpgAdministrationsbyggnaden på Malmö Allmänna Sjukhus på 1970-talet145 viewsMalmö Allmänna Sjukhus (uppfört 1896); då huvudbyggnad. Administrationsbyggnad när bilden togs på 1970-talet.
Från narkospersonalens album till sin chef Olle Lundskog i början på 1980-talet i samband med att han pensionerades, och ställt till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets förfogande av dennes dotter Gunilla.
SMHS1733_000_01.jpg
SMHS1733_000_01.jpgAdministrationsbyggnaden på Vipeholms sjukhus, fasad åt öster968 viewsVipeholm exteriört. Foto i mitten av 1900-talet. Trafikskylten visar att högertrafik har införts, så bilden är tagen tidigast den 3 september 1967 då högertrafik infördes. Omonterat
DSC04166pCopp.jpg
DSC04166pCopp.jpgAdministrationsbyggnaden, patienthotell mm, Universitetssjukhuset i Lund.78 viewsFoto i januari 2010, Berndt Ehinger
SMHS14383Copp.jpg
SMHS14383Copp.jpgAdministrativa chefer inför ett möte i aulan på Centralblocket i Lun68 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. 105/-87. 87-08-24. Stående sjukhusdirektör Kurt Roos och biträdande dito Ingvar Wiberg. Bland de sittande syns bl.a Bengt Löw, Thomas White och Mark Blomberg. Från negativ.
SMHS14382Copp.jpg
SMHS14382Copp.jpgAdministrativa chefer inför ett möte i aulan på Centralblocket i Lund92 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. 105/-87. 87-08-24. Ingvar Wiberg, sjukhusdirektör Kurt Roos. Från negativ.
SMHS14384Copp.jpg
SMHS14384Copp.jpgAdministrativa chefer inför ett möte i aulan på Centralblocket i Lund73 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. 105/-87. 87-08-24. Stående sjukhusdirektör Kurt Roos. Bland de sittande syns bl.a Thomas White, Mark Blomberg. Hans Rorsman och Ingvar Wiberg. Från negativ.
SMHS14385Copp.jpg
SMHS14385Copp.jpgAdministrativa chefer inför ett möte i aulan på Centralblocket i Lund79 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. 105/-87. 87-08-24. Från vänster sjukhusdirektör Kurt Roos, okänd kvinna, direktionensmedlemmen Torsten Engvall, chefläkaren Hans Rorsman. På väggen porträtt av en rad kirurgprofessorer, närmast Philip Sandblom och Paul Strömbeck. Från negativ.
SMHS13858Copp.jpg
SMHS13858Copp.jpgAdministratören Christer Sjöberg,86 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 80-10-13. Christer Sjöberg, administratör. Slutligen chef för samverkansnämndens kansli. Från negativ-
SMHS12577Copp.jpg
SMHS12577Copp.jpgAdministratörer i Lund 1979166 viewsLasarettet i Lund. Negativ. 1979: 2. 138. 79-11-07. Administrativ personal på sjukhuskontoret. I bakre ledet nr 1 från vänster direktionssekreterare sjukhusdirektörens sekreterare Ulla Persson, Bernice Malm, juristen Matts Wendel, Ingvar Wiberg, Christer Sjöberg. Längst till höger informationssekreteraren Lena Åsberg. Stående i mellanraden:Greta Jakobsson, Birgit Lindvall, Maja Dahlström, troligen informationschefen Inger Larsson, Per-Börje Jönsson. Sittande på stolar från vänster: Anita Adolfsson, Britt Ljunggren, Ebba Hultman och Annika Nilsson. Sittande på golvet: okänd, Britt NN, Maria Delmar. Från negativ. Omonterat.
SMHS14753Copp.jpg
SMHS14753Copp.jpgAdministratörer på Ribbingska sjukhemmet 1984119 viewsPärm S/V, negativ, aug, 1984. 91, 1984. Näradministration, Ribbingska sjukhuset. Foto för personaltidningen Lundajournalen 22 augusti 1984, framför "Blendas stuga" vid sjukhuset. Samma personer som på bild SMHS14752 fast i annan ordning än denna uppräkning: Helena Eriksson, Margaretha Nordenberg, Marie Olsson, Kerstin Persson, Yvonne Pentmo (efternamnet osäkert), okänd, kanske praktikant, Ingrid Rasmusson, Uno Göransson, Bo Nilsson Peter Anderberg, Inga Nyman. Från negativ.
SMHS14390num.jpg
SMHS14390num.jpgAdminstratörer på Lasarettet i Lund 1987133 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. Administratörer. Kanske togs detta foto i samband med att direktionens sekreterare Per Börje Jönsson fyllde 63 och gick i pension? I varje fall står han i bildens mitt (som nr 10). 1. Sickan Olsson, Assistent åt ordförande och vice ordförande i direktionen. 2. Lise Österlind, arbetade med kommunikationsfrågor. 3. Anita Adolfsson, Assistent. 4. okänd. 5. Ulla Persson, Sjukhusdirektörens sekreterare. 6. Lena Åsberg, Informationschef. 7. Sven Nordgren, redovisningschef. 8. Birgit Lindvall, Assistent registraturen. 9. Lars Franke, Säkerhetschef. 10. Per-Börje Jönsson, Direktionens sekreterare. 11. Matts Wendel, kanslichef. 12. okänd. 13. Torsten Ekholm, tryckeriet. 14. Daniel Carreno, tryckeriet. Från negativ.
SMHS14752Copp.jpg
SMHS14752Copp.jpgAdminstratörer på Ribbingska sjukhemmet 1984130 viewsPärm S/V, negativ, aug, 1984. 91, 1984. Näradministration, Ribbingska sjukhuset. Lundajournalen. Foto: 22 aug, 1984, 4B. Stående från vänster personalassistent/sekr Helena Eriksson, personalassistent/sekr Margaretha Nordenberg, kanslist/1:e kanslist Marie Olsson, personalassistent/sekr Kerstin Persson, Yvonne Pentmo (efternamnet osäkert), okänd, kanske praktikant. Sittande från vänster
utbildningsassistent/sekr Ingrid Rasmusson, administrativ chef eller planeringschef Uno Göransson, chefen för långvård/primärvård Bo Nilsson, ekonom Peter Anderberg, Inga Nyman (undersköterska i botten och hjälpte Ingrid Rasmusson med utb/introduktion). Från negativ.
SMHS13478Copp.jpg
SMHS13478Copp.jpgAnders Hallberg82 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm SV/neg, 83:1. 18. Administratör. Från negativ.
E-holm2017c-0001Copp.jpg
E-holm2017c-0001Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Vykort. Exteriör av kontorsbyggnaden.18 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Vykort. Text på bilden: Exteriör av kontorsbyggnaden.
SMHS13787Copp.jpg
SMHS13787Copp.jpgAnita Jönsson, direkstionsmedlem, Lasarettet i Lund93 viewsSjukhusfotograferna i Lund.Pärm Negativ, -80:1. 11. A.J. Från negativ.
SMHS13459Copp.jpg
SMHS13459Copp.jpgAnna Bergenlid, persolaladministrationen 86 viewsPärm S/V neg. 82:1. 52. Från negativ
SMHS13460Copp.jpg
SMHS13460Copp.jpgAnna Bergenlid, persolaladministrationen 71 viewsPärm S/V neg. 82:1. 52. Från negativ
USiL1992-1573Copp.jpg
USiL1992-1573Copp.jpgAnonym sekreterare på Lasarettet i Lund 199281 viewsLasarettet i Lund 1992. Anonym sekreterare. Datorer har gjort sitt intåg, men en mekanisk "gammaldags" skrivmaskin (elektrisk) finns kvar.
SMHS12605Copp.jpg
SMHS12605Copp.jpgArbetsledande telefonist på telefonväxeln på Lasarettet i Lund 198039 viewsLasarettsfotograferna i Lund. Pärm "Negativ, 80:1." 33. Telefonväxeln, Lasarettet i Lund. Telefonföreståndare Birgit Svensson på sitt tjänsterum. Foto 80-02-05. Från negativ.
SMHS13446Copp.jpg
SMHS13446Copp.jpgAvdelningschef Jörn Keutel102 viewsLasarettsfotograferna i Lund. Pärm S/V neg. 82:1. Avdelningschef i sjukhusets administration. 12. Från negativ
515 files on 13 page(s) 1