Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Home > Kategori institutioner och byggnader > Kategori miljöer och interiörer i byggnader på olika orter > Album interiörer, sjukvård, utbildning och forskning i Lund

Last additions - Album interiörer, sjukvård, utbildning och forskning i Lund
SMHS2608_000_02.jpg
SMHS2608_000_02.jpgArbets- och ADL-träning på Lasarettet i Lund71 viewsPåskrift: "Terapi. Lunds Lasarettsområde norr: interiör". - Årtal saknas. Kanske 1960-talet.Sep 09, 2011
SMHS2607_000_01.jpg
SMHS2607_000_01.jpgDagrum på neurokirurgisk avdelning på 1950- eller 1960-talen77 viewsPåskrift: "Centralblock: Neurokir. Personal". - Takarmaturen och fönsterkonstruktionerna anger dock att bilden knappast är från centralblocket eller AB-blocket. Neurokirurgisk avdelning öppnades 1946 i kirurgihuset på södra området och som en separat avdelning i först dåvarande ortopeden och från 1959 i AB-blocket. Båda hamnade slutligen i C-blocket när det stod färdigt 1968. Foto monterat på pappskiva. Sep 09, 2011
SMHS2606_000_01p.jpg
SMHS2606_000_01p.jpgSköterska och patienter i ett dagrum på neurokirurgiska kliniken i AB-blocket105 viewsPåskrift: "Centralblock. Neurokir. Personal". Bilden visar dock en sköterska och tre patienter (varav två röker med sköterskan som åskådare), rimligen i en trapphall i mitten på AB-blocket som under en övergångstid fick tjäna som dagrum. Foto gissningsvis i mitten på 1960-talet.Sep 09, 2011
SMHS2605_000_01Copp.jpg
SMHS2605_000_01Copp.jpgUndersköterskan Signe registrerar ekg per kabel, "tele-ekg", c:a 197070 viewsNär centralblocket i Lund byggdes på 1960-talet införde man ekg per kabel ("tele-ekg") för att inte behöva transportera patienter hela vägen till kliniskt fysiologiska laboratoriet. Tekniken bäddade för datoriserad ekg-tolkning, men blev överflödig när ekg-apparater blev små, tillförlitliga och billiga. Sep 09, 2011
SMHS2603_000_02.jpg
SMHS2603_000_02.jpgFyrbäddsrum på det nya centralblocket på Lasarettet i Lund 196875 viewsPåskrift: "Centralbyggnaden: Fyrasängsrum på en invärtsmedicinsk vårdavdelning. I panelen under taket över sängarna finns uttag för sug- och tryckluft, syrgas, ekg-ledning, m.m. Hagblom-Foto, Lund. Årtal ej angivet, men är rimligen 1968 eller ett fåtal år senare.Sep 09, 2011
SMHS2602_000_01Copp.jpg
SMHS2602_000_01Copp.jpgEntréhallen i centralblocket på Lasarettet i Lund 196890 viewsByggnaden är alldeles ny. Bilden är publicerad i Flaum (1968), sid 262, och tagen samma år.Sep 09, 2011
SMHS3528_000_02Copp.jpg
SMHS3528_000_02Copp.jpgLasarettskontoret, ungefär 1920-talet.41 viewsInteriör från kontorslokalerna i entrébyggnaden. I bakgrunden ses förestånderskan sedan 1906, Meta Wendt, och sysslomannen, sedermera lasarettsintendet, Hans Nilsson. Mitt under dubbellampan sitter kassörskan sedan 1898 fröken Anna Klein, dotter till den samma år avgångne sysslomannen A.J. Klein. Fröken Klein avgick från befattningen år 1929. Bakom disken till höger ses syster Anna Landelius, som år 1924 efterträdde Meta Wendt och inträdde som husmor och kvarstod som sådan till år 1936. Foto Lasarettsarkivet. Publicerad på sid. 210 i Flaum 1968.Sep 07, 2011
SMHS2574_000_01Copp.jpg
SMHS2574_000_01Copp.jpgEn sal på kirurgiska kliniken i Lund efter ombyggnaden 190543 viewsPlats fanns för tio patienter. Foto i Lasarettsarkivet.
Publicerad i Flaum 1968, sid. 197. Foto Lina Jonns Eftr., Lund (Per Bagge) år 1906. - Foto monterat på kartong.
Sep 04, 2011
SMHS2576_000_01Copp.jpg
SMHS2576_000_01Copp.jpgDagrum på Lasarettet i Lund29 viewsEfter ett gammalt tryckt vykort utan påskrift, rimligen från tiden vid sekelskiftet 1900. Taklampan är elektrisk, dvs bilden är tagen efter c:a 1905.Sep 04, 2011
SMHS2570_000_02.jpg
SMHS2570_000_02.jpgManlig sjuksal på kirurgiska kliniken i Lund efter ombyggnaden 190550 viewsPåskrift: "Plats för 10 patienter." Foto Rahmn, Lund, monterat på kartong. Läkaren är troligen Gustaf Petrén.Sep 04, 2011
SMHS2569_000_01.jpg
SMHS2569_000_01.jpgEtt sjukrum på kirurgiska kliniken i Lund år 190636 viewsPåskrift: "Ortopediska kliniken: sjuk-rum. -20-talet. ", Detta är knappast korrekt, för bilden är på framsidan märkt "Foto Lina Jonns Efter.", dvs fotografen är Per Bagge och han har sin vana trogen präglat in årtalet 1906 i bildens nedre högra hörn. Rimligen är bilden i själva verket tagen på ett s.k. halvenskilt eller enskilt rum på kirurgiska kliniken i Lund. - Foto monterat på kartong.Sep 04, 2011
SMHS2568_000_01.jpg
SMHS2568_000_01.jpgInteriör från Lasarettet i Lund vid juletid36 viewsIngen indexeringsgrundande påskrift. Takbelysningen är elektrisk.
Rimligen från 1910-talet, möjligen från gamla lasarettet från 1850. - Foto monterat på kartong. Påskrift på annan kopia (SMHS5877): "Dagrum Med. D"
Sep 04, 2011
SMHS2567_000_01.jpg
SMHS2567_000_01.jpgDagrum på Lasarettet i Lund på södra området, 1900-talets första halva34 viewsPåskrift: "Lasarettsområdet Söder interiör". Ingen annan indexeringsgrundande text. Taklampan är elektrisk, dvs bilden är tagen efter c:a 1905. - Foto monterat på kartong.Sep 04, 2011
SMHS2565_000_01.jpg
SMHS2565_000_01.jpgKorridoren vid narkosavdelningens expeditioner på gamla kirurgiska klinikens vind, 196827 viewsFoto inför kirurgiska klinikens flyttning till centralblocket på norra lasarettsområdet 1968. Skylt på dörren: "Narkossjuksköt. jourrum". - Foto, monterat. Från samma negativ som bild SMHS12326.Sep 04, 2011
SMHS2564_000_01.jpg
SMHS2564_000_01.jpgKorridor utanför narkosavdelningens expeditioner på gamla kirurgiska klinikens vind 196825 viewsFoto, monteratSep 04, 2011
SMHS2563_000_01.jpg
SMHS2563_000_01.jpgKorridor i kirurgiska kliniken i Lund år 190142 viewsPåskrift: "Interiör från lasarettet i Lund 1901. Två Sophiasystrar med Ebba i bakgrunden. Foto från Ebba Lagströms efterlämnade handlingar". - Foto monterat på kartong.Sep 04, 2011
SMHS2562_000_01.jpg
SMHS2562_000_01.jpgRimligen ett dagrum från gamla lasarettet omkring 1905 - 192451 viewsIngen påskrift. Foto monterat på papp, märkt Rahmn, Lund. Taklampan är elektrisk, dvs bilden bör vara tagen efter c:a 1905.
Rahmn lade år 1924 ned sin ateljé i Lund. - Foto monterat på kartong.
Sep 04, 2011
SMHS2557_000_01.jpg
SMHS2557_000_01.jpgGamla kirurgiska kliniken i Lunds kyrksal33 viewsFoto, monterat. Påskrift på baksidan: "MS-4-836". Foto i mitten på 1900-talet och senast 1968 då kirurgen flyttade till norra området. - Det ligger sköterskebroscher på det lilla bordet, så troligen skall det strax bli kursavslutning i salen.Sep 04, 2011
SMHS2556_000_01.jpg
SMHS2556_000_01.jpgPatient på lungklinikens balkong 191850 viewsPåskrift: "Tillhör Otto Roos, Kung Oscars väg 9a, Lund. Lungklinikens balkong omkr. 1918". Foto, monterat. Lungsjuka patienter behandlades vid denna tid med bra mat, vila, strikt sängläge, frisk luft och solljus.
Otto Roos var född 1904 och dog 1992, och var vid sin död bosatt på adressen ovan. Rimligen är det inte han som syns på bilden, för både vårdaren och patienten är äldre än 14 år. Gissningsvis är det hans far eller möjligen en äldre bror som syns på bilden.
Sep 04, 2011
SMHS2555_000_01.jpg
SMHS2555_000_01.jpgSjuksal på gamla medicinska avdelningen på Lasarettet i Lund49 viewsFoto monterat på pappskiva. Sprickan i bilden berättar att den kommer från ett negativ på glas, dvs från slutet på 1800-talet eller något av 1900-talets första decennier. Medicinska kliniken flyttade 1918 till sjukhusets norra område. Bilden bör alltså vara tagen före 1918. Sep 04, 2011
SMHS2554_000_02.jpg
SMHS2554_000_02.jpgSjuksal på gamla medicinska avdelningen på Lasarettet i Lund56 viewsFoto monterat på pappskiva, samma som en liknande bild, rimligen tagen före 1918. Personerna på bilden är inte identifierade.Sep 04, 2011
SMHS2553_000_01.jpg
SMHS2553_000_01.jpgSjuksal på gamla barnsjukhuset i Lund 87 viewsFotograf: Otto Ohm, Malmö. Originalfoto monterat på pappkartong. - Barnsjukhuset flyttade 1952 till norra sjukhusområdet, så bilden är tagen före dess.Sep 04, 2011
SMHS2552_000_01.jpg
SMHS2552_000_01.jpgSjuksal på gamla barnsjukhuset i Lund125 viewsFotograf: Otto Ohm, Malmö. Originalfoto monterat på pappkartong.
Två av barnen har ljusa ringar kring ögonen, dvs de har uppenbarligen behandlats med s.k. kvartslampa, den tidens UV-bestrålning.
Barnsjukhuset flyttade 1952 till norra sjukhusområdet, så bilden är tagen före dess.
Sep 04, 2011
SMHS2550_000_01.jpg
SMHS2550_000_01.jpgPersonalrum på narkosavdelning på gamla kirurgiska kliniken 1968. 28 viewsFoto taget inför kirurgiska klinikens flytt 1968 till norra lasarettsområdet. Foto, monterat. Från samma negativ som bild SMHS12339.Sep 04, 2011
SMHS2531_000_01.jpg
SMHS2531_000_01.jpgFotografen speglad i operationsrummets röntgenkula, kirurgiska kliniken i Lund 193742 viewsPåskrift: "Kir. Op. mars 1937. Foto Åke Rydén. LL:s-område söder, interiör. Omonterat foto.Sep 04, 2011
SMHS2524_000_01.jpg
SMHS2524_000_01.jpgSköljrum och förråd på operationsavdelningen på gamla kirurgiska kliniken i Lund 196856 viewsFoto, monterat. Från samma negativ som bild SMHS12323.Sep 04, 2011
SMHS2522_000_01.jpg
SMHS2522_000_01.jpgKirurgklinikens korridorer omkring 1900 (obs. kaminerna). 38 viewsFotografi monterat på pappskiva. Sep 04, 2011
SMHS2521_000_01.jpg
SMHS2521_000_01.jpgSjuksal på Lasarettet i Lund, södra lasarettsområdet.60 viewsPåskrift: "Lina Jonns Efter. LUND. MS 5684". Foto, monterat.
Årtal saknas, men det är rimligt att gissa på något år i närheten av sekelskiftet 1900, för Per Bagge (som drev atelje "Lina Jonns Eftertr") började en bit in på 1900-talet sätta också sitt eget namn på fotografier. Den elektriska taklampan talar för efter c:a 1905. Sophiasystern i bakgrunden skulle kanske kunna vara Ebba Lagström. I så fall är bilden från en kirurgisk avdelning.
Sep 04, 2011
SMHS2520_000_01.jpg
SMHS2520_000_01.jpgGustaf Petrén på kirurgiska polikliniken i Lund år 190563 viewsPåskrift: "Lunds kir. poliklinik år 1905. Tillhör prof. G. Petrén, Lund. MS 7284 (=MS 5092)".
Gustaf Petrén var ännu inte professor när bilden togs. Kirurgiska kliniken var nyrenoverad. Foto monterat på tjock papp. Rahmns foto, Lund.
Sep 04, 2011
SMHS2518_000_01.jpg
SMHS2518_000_01.jpgSjukhusbiblioteket på gamla ortopeden i Lund28 viewsFoto i mitten på 1900-talet, monterat. Fotograf okänd.Sep 04, 2011
SMHS2517_000_01.jpg
SMHS2517_000_01.jpgSjukhusbiblioteket på gamla ortopeden i Lund39 viewsFoto i mitten på 1900-talet. Fotograf okänd. Monterat.Sep 04, 2011
SMHS2516_000_01.jpg
SMHS2516_000_01.jpgSjukhusbiblioteket på gamla ortopeden i Lund17 viewsFoto i mitten på 1900-talet, monterat. Fotograf okänd.Sep 04, 2011
SMHS2548_000_01.jpg
SMHS2548_000_01.jpgPersonalrum på narkosavdelning på gamla kirurgiska kliniken 1968. 29 viewsBilden rimligen tagen inför kirurgiska klinikens flyttning 1968 till centralblocket på norra lasarettsområdet. - Foto, monterat. Från samma negativ som bild SMHS12342.Sep 04, 2011
SMHS2546_000_01.jpg
SMHS2546_000_01.jpgProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund, 1968. 34 viewsBilden rimligen tagen inför kirurgiska klinikens flyttning 1968 till centralblocket på norra lasarettsområdet. - Foto, monterat. Från samma negativ som bild SMHS12336.Sep 04, 2011
SMHS2545_000_01.jpg
SMHS2545_000_01.jpgProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund. 1968. 23 viewsBilden rimligen tagen inför kirurgiska klinikens flyttning 1968 till centralblocket på norra lasarettsområdet. - Foto, monterat. Från samma fototillfälle som SMHS12340.Sep 04, 2011
SMHS2544_000_01.jpg
SMHS2544_000_01.jpgJourrum för narkosavdelningen. Gamla kirurgiska kliniken i Lund 196833 viewsFotot är rimligen taget inför kirurgens flytt 1968 till centralblocket på norra lasarettsområdet. - Foto monterat på kartong. Från samma negativ som bild SMHS12344.Sep 04, 2011
SMHS2543_000_01.jpg
SMHS2543_000_01.jpgJourrum för narkosavdelningen. Gamla kirurgiska kliniken 196836 viewsFotot är från 1968, rimligen taget inför kirurgens flytt 1968 till centralblocket på norra lasarettsområdet. - Foto, monterat. Samma negativ som SMHS12325Sep 04, 2011
SMHS2542_000_01.jpg
SMHS2542_000_01.jpgProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund, 1968. 36 viewsPåskrift: Lasarettsområdet söder interiör.
Fotot är rimligen taget inför kirurgens flytt 1968 till centralblocket på norra lasarettsområdet. - Foto, monterat.
Sep 04, 2011
SMHS2541_000_01.jpg
SMHS2541_000_01.jpgProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund, 1968. 22 viewsFoto 1968, rimligen inför kirurgiska klinikens flytt till centralblocket p norra området. - Foto, monterat. Från samma negativ som bild SMHS12338.Sep 04, 2011
SMHS2540_000_01.jpg
SMHS2540_000_01.jpgNarkosavdelningens förråd, gamla kirurgiska kliniken i Lund 196838 viewsFoto, monterat. Fotograf okänd. Från samma negativ som SMHS12328.Sep 04, 2011
1300 files on 33 page(s) 32