Bakåt Förra Nästa Nästa 04.04
Klick på bild kan ge mer detaljer

finsenljusbehandling och sanatorier i Sverige

Jörgen Schaumann
Jörgen Schaumann på St Görans sjukhus i Stockholm i början av 1900-talet

Ljusbehandling enligt Finsens principer togs snabbt upp i Sverige. Redan 1902 startades behandlingen på S:t Görans sjukhus i Stockholm. 1907 byggdes en speciell avdelning, Finsenhemmet, för lupusbehandlingen, och sjukhuset blev ett centrum för denna sjukdom.

En av de ansvariga läkarna var Jörgen Nielsen Schaumann, född 1879 i Ystadstrakten och utbildad i Lund och Stockholm. Redan 1908 anställdes han på S:t Göran, först som amanuens och underläkare och från 1922 som överläkare. Han blev internationellt känd för sina arbeten med sarkoidos (benign lymfogranulomatos, också kallad Morbus Schaumann), en sjukdom som kan anses vara en sorts kusin till lupus, ännu i dag utan tydligt känd orsak. 1939 utnämndes han till professor. Han stannade kvar på sjukhuset till pensioneringen 1946. Samma år blev han hedersdoktor vid Sorbonneuniversitetet i Paris. Som pensionär fortsatte han sitt vetenskapliga arbete tills han år 1953 dog i en hjärtattack. Han blev också en välkänd målare och skulptör.