101121b
Bakåt Förra
En anmärkningsvärd bild ur Sydsvenska Medicinhistoriska Museets bildskatt:
Nästa Nästa

Torsten Thunberg vid sin barospirator

Röntgenterapiapparat från 1940-taletBilden visar professor Torsten Thunberg vid laboratorieversionen av hans barospirator ("tryckandare") på fysiologiska institutionen i Lund i mitten av 1920-talet.

Barospiratorn var den första mekaniska apparat som kunde användas för långvarig konstgjord andning, dvs mer än ett dygn. Den byggde på att man genom att öka och sänka lufttrycket runt patienten kunde trycka in och få ut luft ur lungorna. Patienter lär ha behandlats i upp till flera månader i maskinen.

Professorn i internmedicin i Lund, Karl Petrén, hade börjat sin akademiska bana som fysiolog hos Thunberg, och kunde senare publicera den första lyckade behandlingen med barospirator. Patienten hade akuta andningsproblem på grund av poliomyelit.

Thunberg noterade själv att apparaten hade flera olika nackdelar, inte minst att patienten fick ligga helt innesluten i en trång cylinder. Den visade dock vägen för flera efterföljande konstruktioner, successivt allt mer framgångsrika. För att undvika barospiratorns nackdelar arbetade de enligt andra principer. Lundensisk respiratorutveckling har allt sedan Thunbergs tid nått stora framgångar.

Bilden är på baksidan stämplad "F.G. Benedict. Care of Morgan, Harjes & Co, 14, Place Vendome, Paris". Med handstil står där också "Dr. Ahlgren".

Klicka på bilden för att se den i högre upplösning (1074 x 1584 pixlar, 354 KB).

Bild nr. 100312-007.

. Klicka här för att skicka ett e-brev till Sällskapets Internetansvarige när du vill komplettera informationen om någon bild. Ange bildnumret ovan!

Bakåt Förra Nästa Nästa