Sällskapets verksamheter stöds av
Evy och Gunnar Sandbergs Stiftelse
samt Crafoordska Stiftelsen, Maggie Stephens Stiftelse, Medicinska Fakulteten i Lund och Region Skånes Kultur Skåne.