Sammanfattningar till föreläsningar i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Klicka på föreläsarnamnet för att se sammanfattningen

2009-02-09. Cecilia Riving: Mötet mellan psykiatrikern och familjen under 1800-talets andra hälft.
2009-04-20. Henrik Björck: Badhuset i folkhemmet: Samhällsbygget, kommunaltekniken och drömmen om ett rent folk.
2009-09-16. Peter M Nilsson: Fettet i Lund - ett drama i tre akter.
2009-11-05. Bengt I. Lindskog: Den galne munken och den förrymda nunnan. Om Martin Luthers familjeliv och sjukdomar.
2010-01-25. Malin Appelqvist: Den ensamme läkaren med det stora uppdraget – folkhälsoarbete på 1800-.talet.
2010-03-08. Gudrun Nyberg: Dr Carlander i praktiken.
2010-04-12. Owe Ronström: Bot och bättring.
2010-05-17. Tove Paulsson Holmberg: Jordmästaren i Stockholm, läkaren och förlossningskirurgen Johan von Hoorn.
2010-09-13. Nils Dahlgren: Regionalanestesi i svensk sjukvård.
2010-10-11. Jonatan Wistrand: Franz Kafka och tuberkulosen – ett bokslut.
2010-11-11. Andreas Vilhelmsson: Psykisk (folk)hälsa. Hur vardagliga problem blev folksjukdomar.
2011-01-31. Greta Roslund: Svanen och Lejonet, symboler i den anrika apoteksvärlden.
2011-04-04. Lars Ödkvist: Yrselns svindlande historia.
2011-09-12. Nils Gunnar Toremalm: Charles Lindbergh - flyghjälten som blev medicinsk innovatör.
2011-10-17. Anders Biörklund och Torsten Landberg: De Skånska Lazaretten. Föredraget baserades på deras bildspel. Klicka här för att se detta.
2011-11-11. Håkan Westling: Erik Essen-Möller och Per Nettelbladt: Lundbystudien 1947 – 1997. Fynd och psykiatriskt tänkande under 50 år.
2012-01-23. Rickard Eitrem: Europeisk sömnsjuka. Bortglömd och utdöd, men levande debatt.
2012-02-27: Johan Wennerberg: Kampen mot tuberkulos.
2012-03-12: Bodil Persson: Mjältbrand, en gammal historia som kom igen.
2012-04-16: Berndt Ehinger: Allvar Gullstrand: ögonläkare, nobelpristagare och Einsteinopponent.
2012-09-10: Lena Ambjörn: Medeltida medicin, ur arabiskt källmaterial.
2012-10-08: Stefan Seregard: Lord Nelsons öga.
2012-11-10: Nils Hansson: Svensk-tyska medicinska kontakter 1933-1945.
2013-02-25: Anders Frøland: Odenius och Löwegren, to medicinhistoriske koryfœer fra det tidlige 1900-tals Lund.
2013-03-18: Lars-Eric Jönsson: Berättelser från insidan.
2013-03-23: Magnus Stenstam: Vernissage vid utställning: Medicinhistoriska tryck från 1700- och 1800-talen.
2013-04-15: Ulf Ellervik: Kärlekens kemi.
2013-09-16: Jan Trofast: Kunskap, kultur och tradition skapar förutsättningar för framtida vetenskapliga framgångar. Om Jacob Berzelius 1779 – 1848.
2013-10-14: David Dunér: Maskinen Människa.
2013-11-08: Gunnar Broberg: Skendöden - skam och verklighet.
2014-01-20: Hans Pålsson: Ludwig van Beethoven - Från kamp till seger.
2014-02-17: Boel Berner: Blodflöden. Vad betyder blod i människors liv, inom sjukvården, som råvara för en mångmiljardindustri?
2014-04-07: Thomas Ihre: Abraham Bäck - mannen som reformerade den svenska sjukvården.
2014-09-15: Johanna Bergqvist: Läkare och läkande i Sverige under medeltid och renässans.
2014-10-17: Bengt I. Lindskog: Sällskapets graviditet, förlossning och barndom.
2014-10-17: Berndt Ehinger: Gamla och nya bilder om Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.
2014-11-07: Gunnar Lennerstrand: "Akta dig för ljuset!" - Om Axel Munthes ögonsjukdomar.
2015-01-27: Bengt Midgren: Polio, andningsförlamning och övertrycksventilering, ett paradigmskifte för sextio år sedan.
2015-02-23: Hans Graffner: från Billroth till Losec.
2015-03-23: Frank Wollheim: Jan Gösta Waldenström. En  Linnean vid sjukbädden.
2015-04-20: Lars Lidgen: Florence Nightingale. Högaktuell i dagens sjukvård.
2015-09-14: Anna-Stina Ekedahl: Hälsa och ohälsa i Pompeji.
2015-10-12: Magnus Grabe: 100 år med Albert Schweitzer i Afrika.
2015-11-06: Anna Jakobsson: Ronneby brunnspark - en lisa för kropp och själ.
2016-01-18: Sven Britton: Epidemiernas historia och framtid.
2016-02-22: Annika Berg: Signe och Axel Höjer och den gränslösa hälsan.
2016-03-14: Henrik Valentin: I en sal på sanatorium. Ohälsan tiger still.
2016-04- 18: Jerker Ahlin och Rolf Björklund: Från Leo-piller till Nicorette.
2016-09-12: Per Karsten: Lundabiskopen Peder Winstrups liv och leverne. Senaste nytt om en av 1600-talets bäst bevarade mumier.

2016-10-03: Maria Sjöberg: Den lille grevens döda kropp. Om rätt i 1700-talets medicin.
2016-11-11: Olivia Ekman: Eklampsi, en tusenårig gåta.
2017-01-16: Inga Redlund Johnell: Från attraktion på tivoli till magnetresonanstomografi. En genomlysning av radiologins historia.

2017-02-20: Urban Rydholm: Från reumakirurgi i Lund till behandling och förebyggande av ledsjukdomar i Indien
2017-03-20: Birgitta Meurling: Också en dekokt! Präster, prästfruar och prästmedicin.
2017-04-27: PC Jersild: Från Hippokrates till Machiarini.
2017-09-11: Linnéa Andersson: Difterins utbredning och bekämpande i Skåne.
2017-11-10: Ulrika Torell: Om sockerätandets historia i Sverige.

2018-02-13: Maria Philipson (f.d. Björk). Veterinär­medicinaren Elis Sandberg, ”mirakelmedicinen” THX och folkhemmets vetenskap.