Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "anestesi"
SMHS15074Copp.jpg
SMHS15074Copp.jpg Professor Dag Lundberg, chefläkare112 viewsPärm S/V Neg. 1995. Professor Dag Lundberg, Anestesi- och intensivvårdskliniken i Lund. Chefläkare. Från negativ.
SMHS14799Copp.jpg
SMHS14799Copp.jpgAffisch för anestesi150 viewsPärm Lasarettsfotograferna i Lund, Pärm negativ, 1990. 22. 1990. 90-03-08. Narkosläkaren Hans Henrik Luttropp med två undersköterskor. Deras namnskyltar säger "Helén. Anestesiundersköterska" och "Kerstin Johansson. Anestesiundersköt." . Framför sig har de en Servo Ventilator 900 B. Från negativ.
090914-001~1.jpg
090914-001~1.jpgAnestesi i Lund 60 år21 viewsAnestesi i Lund 60 år. Jubileumsskrift 2009.
Anestesi i Lund 60 år : från ensam narkosläkare till VO intensiv- och perioperativ vård / redaktör: Gunilla Islander.
Supplement 26, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets årsskrifter.
101128-059p.jpg
101128-059p.jpgAnestesiapparat från mitten av 1900-talet, på någon utställning129 viewsFotografi monterat på pappskiva. Påskrift med handstil: "Anestesi".
SMHS_BE2016-137cpg.jpg
SMHS_BE2016-137cpg.jpgAnestesiologen och dokdoranden Nils Dahlgren.28 viewsUr Bo Siesjös fotoalbum 1964 - ~1992. Anestesiologen och doktoranden Nils Dahlgren.
SMHS14391Copp.jpg
SMHS14391Copp.jpgAnestesiologen, docent Lars Nordström och professorn i medicinsk teknik Nils Gunnar Holmer med en ServoVentilator. 124 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Svart-vita neg. 1987. 146/87. Foto i januari 1988.
SMHS14454Copp.jpg
SMHS14454Copp.jpgAssisterande personal på ortopediska klinikens operationsavdelning164 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 30/-88. För personaltidiningen Journalen, ortopedkirurgiska operationsavdelningen, 88-03-28. Mia Lindbom (anestesisköterska) med ortopediska klinikens operationssköterska Gudrun Dömmatzen. Från negativ.
SMHS_BE2016-072Cpg.jpg
SMHS_BE2016-072Cpg.jpgBo Siesjö med Martin H-son Holmdahl. Professor i anestei och Rektor Magnificus i Uppsala22 viewsUr Bo Siesjös fotoalbum 1964 - ~1992. Bo Siesjö med Martin H-son Holmdahl. Professor i anestei och Rektor Magnificus i Uppsala. Här i aulan på Lasarettet i Lund, kanske i slutet på 1960-talet.
_DSC0753Cpg.jpg
_DSC0753Cpg.jpgBoksläpp och mingel 210830 på Livets Museum i Lund.10 viewsBoksläpp 210830 av "Swedish Physicians in Kuwait 1980 - 1990. Personal and professional ecperiences" på Livets Museum i Lund. Anestesiologen Ingvar Gustafson berättar om sina erfarenheter av och medverkan i den akademiska utbildningen av läkare i Kuwait.
160602-001Copp.jpg
160602-001Copp.jpgChefsöverläkare Magnus Hägerdal 199481 viewsDocent Magnus Hägerdal 1994, chefsöverläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken Lund. Foto Monica Strandell, Bromma.
160602-002Copp.jpg
160602-002Copp.jpgChefsöverläkare Magnus Hägerdal 199459 viewsDocent Magnus Hägerdal 1994, chefsöverläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken Lund. Foto Monica Strandell, Bromma.
160602-003Copp.jpg
160602-003Copp.jpgChefsöverläkare Magnus Hägerdal 199472 viewsDocent Magnus Hägerdal 1994, chefsöverläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken Lund. Foto Monica Strandell, Bromma.
SMHS14882Copp.jpg
SMHS14882Copp.jpgDag Lundberg och Jan Kugelberg125 viewsPärm Lasarettsfotograferna i Lund, negativ, 1991. 35. 91-09-03. Thoraxkirurgen professor Jan Kugelberg till höger i samspråk med anestesiologen professor Dag Lundberg utanför en flygel på E-blocket (laboratorieblocket). Från negativ.
160602-008Copp.jpg
160602-008Copp.jpgDocent Magnas Hägerdal i arbete på Lasarettet i Lund på 1980-talet101 viewsÖverläkare docent Magnus Hägerdal i arbete med pappersjournaler på Lasarettet i Lund, rimligen på 1980-talet. Mörkret har fallit på utanför. Telefonen är av bordsmodell, liksom den mer fyrkantiga och högtalande s.k. snabbtelefonen. Någon dator är inte i sikte. På skrivbordet står en liten flaska vit färg ("Tipp--Ex") som användes för att måla över text vid rättning i skrivelser och motsvarande. I journaler fick sådant inte användas, det var bara överstrykningar som dög där, så att den gamla texten fortfarande gick att läsa om så behövdes. Foto Krister Malmström, tidningen Arbetet.
SMHS14532pCopp.jpg
SMHS14532pCopp.jpgDr Christer Jonmarker inleder narkos på ett barn 1989138 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. 22. Operationsavdelningen för barn. Från negativ
SMHS110121-040Copp.jpg
SMHS110121-040Copp.jpgDubois Anestesiapparat för administration av kloroform, Frankrike c:a 1890. 61 viewsÅrsskrift 1983 sid 19. Copyright Enquiries to the science museum.
SMHS13882Copp.jpg
SMHS13882Copp.jpgEn Engström-respirator92 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm S/V neg, 82:1. 66. Foto 82-08-16 för professor Dag Lundberg, anestesikliniken. Apparaten är en Engströmrespirator, på 1950- och 1960-talen den gyllene standarden, men sedan 1970-talet överflyglad av ServoVentilatorn, en maskin utvecklad i Lund av Björn Jonson och introducerad i kliniken av narkosläkaren Lars Nordström. Från negativ.
101128-042Copp.jpg
101128-042Copp.jpgEn gammal narkosmask58 viewsFotografi monterat på tjock pappskiva. Påskrift: "Narkosmask från Lunds lasarett L398 utställd.
Foto Ingemar Nilsson.
Anestesi
SMHS14792Copp.jpg
SMHS14792Copp.jpgEn operation på öronkliniken 1990112 viewsPärm Lasarettsfotograferna i Lund, Pärm negativ, 1990. 12. 1990. En operation på tonsillerna (en s.k. abrasio) på öronklinikens operationsavdelning 1990-02-02. 2812. Operatör: kanske Ingvar Eliasson. Undersköterskan Eva-Lena assisterar liksom narkosläkaren Annika Beskow. Från negativ.
SMHS14793Copp.jpg
SMHS14793Copp.jpgEn operation på öronkliniken 1990131 viewsPärm Lasarettsfotograferna i Lund, Pärm negativ, 1990. 12. 1990. En operation på tonsillerna (en s.k. abrasio) på öronklinikens operationsavdelning 1990-02-02. 2812. Operatör: kanske Ingvar Eliasson. Undersköterskan Eva-Lena assisterar liksom narkosläkaren Annika Beskow. Från negativ.
SMHS13881Copp.jpg
SMHS13881Copp.jpgEn ServoVentilator 198267 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm S/V neg, 82:1. 66. Foto 82-08-16 för professor Dag Lundberg, anestesikliniken. Apparaten är en ServoVentilator, en modern maskin utvecklad av Björn Jonson och introducerad av narkosläkaren Lars Nordström. Från negativ.
101128-052.jpg
101128-052.jpgEn tidig narkosapparat, 184797 viewsAn early anaesthetic apparatus, as shown in the Ilustrated London News of January 9, 1847. Reprofoto monterat på pappskiva. Påskrift med handstil: "Anestesi".
101128-047Copp.jpg
101128-047Copp.jpgEngströmrespirator93 viewsEn s.k. Engström-respirator. Fotografi monterat på pappskiva. Rimligen från 1960- eller 1970-talet. Påskrift: Anestesi o nrkos. Konstjord andning.
SMHS6028_000_01Copp.jpg
SMHS6028_000_01Copp.jpgEric "Nilla" Nilsson129 viewsKapsel 30. Erik Nilsson, lasarettet, Lund, Lund 24.1.62. Professor i anestesiologi. Originalfoto. Monterat
SMHS2510_000_01.jpg
SMHS2510_000_01.jpgEtt sekreterarrum 1968, rimligen anestesiologen "Nilla" Nilssons sekreterare50 viewsPåskrift: "LL:s-område norr: interör." Fotograf okänd. Foto monterat på kartong. Från samma negativ som SMHS12337.
SMHS8396_000_01Copp.jpg
SMHS8396_000_01Copp.jpgExpedition på narkosavdelningen eller operationsavdelningen121 viewsPåskrift: "Astrid Larsson, Arne Johansson". På 1970-talet föreskrev modet jättelika glasögon.
Från narkospersonalens album till sin chef Olle Lundskog i början på 1980-talet i samband med att han pensionerades, och ställt till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets förfogande av dennes dotter Gunilla.
SMHS2534_000_01.jpg
SMHS2534_000_01.jpgFörberedelserum med handtvätt i en ränna av rostfri plåt vid fönstret, gamla kir. Lund 196848 viewsLasarettsområdet söder interiör. Foto monterat på kartong. Jfr bildfilerna SMHS12346, SMHS12349 och SMHS12350, tagna vid samma fototillfälle.
SMHS14565.jpg
SMHS14565.jpgForskningens Dag 1989, i lasarettets aula i Lund63 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1989. 54. Möte i Lund om om blod- och vätskeersättning vid stora blödningar. Från vänster i panelen Magnus Hägerdal, Hengo Haljamäe (professor i Göteborg i anestesi och intensivvård i Lund),troligen Lisbeth Messeter, Birger Åstedt. På åhörarplats, NN3, Dag Lundberg, NN4, Kenneth "Bobby" Messeter. Från negativ.
SMHS12328Copp.jpg
SMHS12328Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund33 viewsPärm "USiL div. tagningar. 1960 och t.v.". Omärkt bild. Foto 1968. Från samma negativ som SMHS2540. Narkosavdelningens förråd, gamla kirurgiska kliniken i Lund.
SMHS12336Copp.jpg
SMHS12336Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund28 viewsProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund. 1968. Omärkt bild, samma fototillfälle som till SMHS2546. Från negativ. Foto 1968. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet.
SMHS12337Copp.jpg
SMHS12337Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund21 viewsSamma fototillfälle som SMHS2510, 1968. Kanske anestesiprofessorn Eric "Nilla" Nilssons sekreterare, för hans avdelning fotograferades samtidigt. - Foto monterat på kartong.
SMHS12338Copp.jpg
SMHS12338Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund18 viewsProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund. 1968. Omärkt bild, samma fototillfälle som till SMHS2541. Från negativ. Foto 1968. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet.
SMHS12339Copp.jpg
SMHS12339Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund20 viewsPersonalrum på narkosavdelning på gamla kirurgiska kliniken 1968. Från samma negativ som SMHS2550. Omärkt bild. Från negativ. Foto 1968. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet.
SMHS12340Copp.jpg
SMHS12340Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund18 viewsProfessor Eric "Nilla" Nilssons rum på gamla kirurgiska kliniken i Lund. 1968. Omärkt bild, samma fototillfälle som till SMHS2545. Från negativ. Foto 1968. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet.
SMHS12342Copp.jpg
SMHS12342Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund19 viewsPersonalrum på narkosavdelning på gamla kirurgiska kliniken 1968. Omärkt bild. Från negativ. Foto 1968. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet. Från samma negativ som bild SMHS2548.
SMHS12345Copp.jpg
SMHS12345Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund21 viewsPersonalrum på narkosavdelning på gamla kirurgiska kliniken 1968. Omärkt bild. Från negativ. Foto 1968 samma foto som SMHS2549. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet.
SMHS12324Copp.jpg
SMHS12324Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund31 viewsPärm "USiL div. tagningar. 1960 och t.v.". 1968. Från negativ. Foto från gamla kirurgiska klinikens vind. Korridor nära anestesiklinikens lokaler och jourrum. Samma negativ som SMHS2564-
SMHS12344Copp.jpg
SMHS12344Copp.jpgFrån en serie bilder tagna 1968 när sjukvården efter mer än 100 år skulle lämna Gamla Kirurgen i Lund22 viewsJourrum för narkosavdelningen. Gamla kirurgiska kliniken i Lund 1968. Från sasmma negativ som SMHS2544. Omärkt bild. Från negativ. Foto 1968. Rimligen med anledning av stängningen av kirurgiska kliniken inför överflyttning till norra lasarettsområdet.
SMHS8357_000_01Copp.jpg
SMHS8357_000_01Copp.jpgFrank Heijkensköld, narkosavdelningen på Malmö Allmänna Sjukhus117 viewsMalmö Allmänna Sjukhus. Frank Heijkensköld.
Från narkospersonalens album till sin chef Olle Lundskog i början på 1980-talet i samband med att han pensionerades, och ställt till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets förfogande av dennes dotter Gunilla.
101128-044.jpg
101128-044.jpgGammal apparat för konstgjord andning / anestesi51 viewsApparat för konstgjord andning. Omonterat fotografi.
208 files on 6 page(s) 1