Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Operation"
SMHS7650_000_01Copp.jpg
SMHS7650_000_01Copp.jpg401 viewsPärm äldre neg. 1951-1958, från fotograf Björn Henrikssons samling. MAS.Hemmets journal, kirurgen, sept 53. Helge B. Wulff opererar. Dr Olle Lundskog söver. Dr Otto Holen är nr 2 från vänster. Negativ
USiLx-1673Copp.jpg
USiLx-1673Copp.jpg218 viewsOmärkt bild. kirurgisk op, möjligen ryggop. Jfr USiLx-1644, rimligen samma operation. Foto Roger Lundholm.
SMHS2016-0288pCopp.jpg
SMHS2016-0288pCopp.jpg104 viewsOmärkt diabild. Kanske Philip Sandblom på stora operationssalen i Lund i mitten på 1900-talet? Från dia av rastrerat tryck.
171025-005Copp.jpg
171025-005Copp.jpg113 viewsFrån en kontorspärm på Medicinhistoriska Museet i Helsingborg märkt "Äldre fotografier från med. + kir.klin.”. Foto troligen under 1900-talets två första decennier. Syster Anna på operationsavdelningen.
SMHS7419_000_00_01Copp.jpg
SMHS7419_000_00_01Copp.jpg Doc Arne Malm opererar, krirugiska kliniken i Malmö384 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Thoraxkirurgi, tidigast 1952 (årtalet på handdukarna på instrumentbordet). Negativ
SMHS14735Copp.jpg
SMHS14735Copp.jpg En just avslutad kataraktoperation227 viewsPärm Lasarettsfotograferna, gamla färgbilder 1. 75. Ögon, Op. Foto vid avslutningen av en kataraktoperation, kanske på 1980-talet, för snittet är relativt långt och förefaller vara sytt med enstaka suturer. Perifer iridektomi kl 11 (och kl 2?). Hållsutur i rectus superior. Liten luftbubbla i främre kammaren. Från positiv
SMHS2016-0308Copp.jpg
SMHS2016-0308Copp.jpg Philip Sandblom i operationsskjorta, mössa och munskydd i Lund107 viewsOmärkt diabild från kirurgiska kliniken i Lund. Kanske 1980-talet?
USiLx-1793Copp.jpg
USiLx-1793Copp.jpg Två kvinnor rengör instrument på operationsavdelning i Lund, mest katetrar108 viewsOmärkt bild. Kvinnan till vänster heter Elizabet enl. namnskylten.
SMHS5892_000_00_01Copp.jpg
SMHS5892_000_00_01Copp.jpgAllmänkirugisk operationssal 137 viewsKapsel 29. Omärkt bild. Visar allmänkirugisk operationssal från kanske 1960-1970-talet, Troligast i Lund i samband med invigningen av Blocket 1968. Monterat originalfoto.
SMHS3400_000_01Copp.jpg
SMHS3400_000_01Copp.jpgAmputation121 viewsKirurgi, Foto, Monterat, Reproduktion. MS 4850. Ingen annan indexerande info på bilden. Kläderna antyder möjligen 1700-talet.
E-holm2017c-074Cpg.jpg
E-holm2017c-074Cpg.jpgÄngelholms sjukhus. En grupp sköterskor leker kirurger25 viewsÄngelholms sjukhus. En grupp sköterskor leker kirurger, tycks det. Narkosbågen sitter inte rätt. Det är tveksamt om någon bär handskar och något sår syns inte. Bildkälla: Lillie Börjessons bildsamling från Ängelholms sjukhus.
Eholm2017b--006Copp.jpg
Eholm2017b--006Copp.jpgÄngelholms sjukhus. En operation.43 viewsBild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. En operation.
E-holm2017c-072Cpg.jpg
E-holm2017c-072Cpg.jpgÄngelholms sjukhus. Omläggning av förband på barn.53 viewsÄngelholms sjukhus. Omläggning av förband på barn. Läkaren kan vara dr Carl Adlercreutz. Foto rimligen under 1900-talets första halva. Bildkälla: Lillie Börjessons bildsamling från Ängelholms sjukhus.
Eholm2017b--043Copp.jpg
Eholm2017b--043Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild, rimligen en bukoperation.52 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild, rimligen en bukoperation.
Eholm2017b--042Copp.jpg
Eholm2017b--042Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild.44 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild.
E-holm2017c-0017Copp.jpg
E-holm2017c-0017Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild.27 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild.
E-holm2017c-111w1111.jpg
E-holm2017c-111w1111.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild.35 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. En bukoperation. Narkos ges av en sköterska på öppen mask.
Eholm2017b--044Copp.jpg
Eholm2017b--044Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Operationsbild. Kanske en bukoperation?35 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Operationsbild. Kanske en bukoperation?
Eholm2017b--011Copp.jpg
Eholm2017b--011Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Stora operationssalen 1926.15 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus.Påskrift på bilden: Stora op.-salen 1926.
E-holm2017c-109Cpg.jpg
E-holm2017c-109Cpg.jpgÄngelholms sjukhus. Stora operationssalen, troligen i mitten på 1900-talet.14 viewsÄngelholms sjukhus. Stora operationssalen, troligen i mitten på 1900-talet. Reprofoto från rastrerad förlaga. Bildkälla: Lillie Börjessons bildsamling från Ängelholms sjukhus.
Eholm2017b--010Copp.jpg
Eholm2017b--010Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Tvättrum för stora op.-salen 1926.11 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus.Text i bilden: Tvättrum för stora op.-salen 1926.
Eholm2017b--007Copp.jpg
Eholm2017b--007Copp.jpgÄngelholms sjukhus.Operationsbild.33 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus.Operationsbild.
Eholm2017b--010w500.jpg
Eholm2017b--010w500.jpgÄngelholms sjukhus.Tvättrum för stora op.-salen 1926.12 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus.Text i bilden: Tvättrum för stora op.-salen 1926.
SMHS14179Copp.jpg
SMHS14179Copp.jpgApprat för mätningar inför intrakraniell bestrålning127 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Plast-ficka, lösa bilder, 1980-90-talen. Omärkt bild. Apparat för mätning av avstånd mellan stereotaktiskt instrument och patientens hud för att kunna beräkna stråldos, strålfält mm vid planering av intrakraniell strålbehandling. Informationskälla: firma Elekta, som marknadsför strålbehandlingsutrustning enl. Leksell. Från positiv.
SMHS14454Copp.jpg
SMHS14454Copp.jpgAssisterande personal på ortopediska klinikens operationsavdelning164 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm Sv/v neg. 1988. 30/-88. För personaltidiningen Journalen, ortopedkirurgiska operationsavdelningen, 88-03-28. Mia Lindbom (anestesisköterska) med ortopediska klinikens operationssköterska Gudrun Dömmatzen. Från negativ.
SMHS14153Copp.jpg
SMHS14153Copp.jpgÅterinvigning av ortopediska klinikens opertionsavdelning efter renovering, 198692 viewsPärm Negativ S/V, färg-1986. 79. Invigning, ORT OP efter renovering, 1986-08-29. Från vänster ses den fullt sterilklädda operationssköterskan Margareta Bråhäll (sedermera chef på operationsavdelningen) som gör någon sorts magisk gest, den legendariske vaktmästaren Rolf Olsson, professor Göran Bauer, sjukhusdirektör Kurt Roos, doc. K.G. Thorngren, doc. Lars Lidgren, professor Pål Benum på besök från Trondheim och flera okända. Informationssekreterare Lena Åsberg längst till höger med stor vit handväska och anteckningsblock i handen. Från negativ.
SMHS8043_000_01Copp.jpg
SMHS8043_000_01Copp.jpgBild för tidningen Doktor. Operationsscen i Malmö. 170 viewsPärm äldre neg. 1958-1962 i fotograf Björn Henrikssons samling. Personalen är ej identifierad. Från negativ
SMHS503_000_01Copp.jpg
SMHS503_000_01Copp.jpgBilden har använts som illustration vid utbildning i sterilitet265 viewsPåskrift: "Utbildning, sjuksköterskor."
Rimligen foto från 1900-talets första halva, innan man hade börjat begära mössa och munskydd på alla i en operationssal.
SMHS3401_000_01Copp.jpg
SMHS3401_000_01Copp.jpgDe olika faserna i Tagliacozzis plastikoperation för ersättning av näsan. 103 viewsKirurgi, MS - 8.616. Reprofoto, Monterat,
SMHS8525_000_01Copp.jpg
SMHS8525_000_01Copp.jpgDemonstration av förberedelse av en öronoperation på öronkliniken i Malmö.207 viewsPärm negativ MAS 1972-1977. Från fotograf Björn Henrikssons samling. Omärkt bild, öronkliniken Malmö Allmänna Sjukhus. Öronoperation förbereds. Troligen demonstration för sköterkseelever. Från negativ.
SMHS8080_000_01Copp.jpg
SMHS8080_000_01Copp.jpgDoc. Knut Haeger operar varicer på Malmö Allmänna Sjukhus133 viewsPärm neg. MAS 1962-1966. Från fotograf Björn Henrikssons samling. Doc. Knut Haeger operar varicer, hans specialitet. 25/10-63. Från negativ
SMHS14909Copp.jpg
SMHS14909Copp.jpgDocent Staffan Stenkula opererar ett öga 199293 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm S/V negativ, 1992. 12. Docent Staffan Stenkula opererar ett öga med hjälp av ett operationsmikroskop. 9210. 28/10, 14. TL. Från negativ.
SMHS14910Copp.jpg
SMHS14910Copp.jpgDocent Staffan Stenkula opererar ett öga 1992113 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm S/V negativ, 1992. 12. Docent Staffan Stenkula opererar ett öga med hjälp av ett operationsmikroskop. 9210. 28/10, 14. TL. Från negativ.
SMHS1049_000_01Copp.jpg
SMHS1049_000_01Copp.jpgDoktor Gosset opererar90 viewsKirurgi. Edvard Vuillard (1868 - 1940) "Le docteur Gosset opérant", omkring år 1912. Privat ägo, Frankrike. Reprofoto Omonterat
SMHS1049_000_01Copp.jpg
SMHS1049_000_01Copp.jpgDoktor Gosset opererar85 viewsKirurgi. Fig. 8. Edvard Vuillard (1868 - 1940) "Le docteur Gosset opérant", omkring år 1912. Privat ägo, Frankrike. Reprofoto Omonterat
171026-004Copp.jpg
171026-004Copp.jpgDr Franzén i arbete i operationssalen i Helsingborg assisterad av Syster Anna och doktor Ströman.80 viewsFrån en kontorspärm på Medicinhistoriska Museet i Helsingborg märkt "Äldre fotografier från med. + kir.klin.”. Foto troligast under 1900-talets två första decennier. Dr Franzén i arbete i operationssalen assisterad av Syster Anna och doktor Ragnar Ströman. Denne var vikarie i Helsingborg 21 april - 26 juni 1917, så bilden måste vara tagen under denna tid.
SMHS7843_000_01Copp.jpg
SMHS7843_000_01Copp.jpgDr. Jörgen Swedberg opererar en försökshund med konstgjort hjärta, 10/7-56.131 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Swedberg t.v., kanske med Oddvar Eiken som assistent. Från negativ
SMHS7844_000_01Copp.jpg
SMHS7844_000_01Copp.jpgDr. Jörgen Swedberg opererar en försökshund med konstgjort hjärta, 10/7-56.108 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Swedberg t.v., kanske med Oddvar Eiken som assistent. Från negativ
SMHS7845_000_01Copp.jpg
SMHS7845_000_01Copp.jpgDr. Jörgen Swedberg opererar en försökshund med konstgjort hjärta, 10/7-56.93 viewsPärm äldre neg. 1951-1958 MAS, från fotograf Björn Henrikssons samling. Swedberg t.v., kanske med Oddvar Eiken som assistent. Från negativ
SMHS14065Copp.jpg
SMHS14065Copp.jpgEn bukoperation80 viewsPärm Lasarettsfoto, interiörer och exteriörer m.m. 1958 - 1960. Från negativ
311 files on 8 page(s) 1