Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Behandling"
PICT0503apCpg.jpg
PICT0503apCpg.jpg20 viewsÖronkliniken på SUS i Lund från 1930-talet och ombyggd flera gånger. Bakom den skymtar 1940-talets Jubileumsklinik. Till vänster onkologiska klinikens strålningshus, färdigt 2013.
SMHS12711Copp.jpg
SMHS12711Copp.jpg Radiologiska kliniken 196787 viewsLasarettsfotograferna i Lund. Pärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Foto 20/4 1967. Fasad mot väster med den nya 5-våningsdelen, färdig ~1963. Centralblocket bakom är snart klart att tas i bruk (det skedde 1968). Från negativ.
SMHS4280_000_02Copp.jpg
SMHS4280_000_02Copp.jpg"Arbetsrum" för 1:a klass patienter år 1929737 viewsKapsel 22 med bilder från St Lars i Lund. Tillhör S:t Lars sjukhusmuseum, Lund. "Arbetsrum" för 1:a klass patienter (1929). "Öppna avd". Originalfoto. Monterat.
SMHS12534Copp.jpg
SMHS12534Copp.jpg33 MeV betatron på onkologiska kliniken 1977122 viewsLasarettet i Lund. Album "Svart/vitt negativ 1977. 2". 33 MeV betatron (Brown Boveri "Askleiptron") på onkologiska kliniken. Från negativ. Ej monterat
SMHS12535Copp.jpg
SMHS12535Copp.jpg33 MeV betatron på onkologiska kliniken 1977100 viewsLasarettet i Lund. Album "Svart/vitt negativ 1977. 2". 33 MeV betatron (Brown Boveri "Askleiptron") på onkologiska kliniken. Från negativ. Ej monterat
SMHS15396Copp.jpg
SMHS15396Copp.jpgAkutmottagningen i Lund före ombyggnad 198570 viewsLasarettsfotograferna i Lund, pärm Sv/v Negativ, 1985. 85/59. Ett undersöknings- och behandlingsrum på akutmottagningen på Lasarettet i Lund före ombyggnad. Från negativ
Eholm2017b--045Copp.jpg
Eholm2017b--045Copp.jpgÄngelholms sjukhus. Två sjukvårdsbiträden i ett behandlingsrum.14 viewsEfter diabild i sjuksköterskan Lillie Börjessons samling från Ängelholms sjukhus. Två sjukvårdsbiträden i ett behandlingsrum.
SMHS14179Copp.jpg
SMHS14179Copp.jpgApprat för mätningar inför intrakraniell bestrålning127 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Plast-ficka, lösa bilder, 1980-90-talen. Omärkt bild. Apparat för mätning av avstånd mellan stereotaktiskt instrument och patientens hud för att kunna beräkna stråldos, strålfält mm vid planering av intrakraniell strålbehandling. Informationskälla: firma Elekta, som marknadsför strålbehandlingsutrustning enl. Leksell. Från positiv.
SMHS13477Copp.jpg
SMHS13477Copp.jpgAvancerad strålbehandling 198368 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Pärm SV/neg, 83:1. 17. 83. Onkologens hövoltsavdelning. 17. Högvoltsaccelerator 4MV, troligen från Siemens. Mantelbehandling av en patient, rimligen vid Hodgkins sjukdom och när bilden togs med bestrålning från ryggsidan. För att få exakt reproducerbar geometri lades patienen i en individuellt anpassad vagga. Det höj- och sänkbara bordet var en specialkonstruktion av instrumentmakare Walther Lütke på radiologiska kliniken i Lund, också den för att få god och reproducerbar strålningsgeometri. Från negativ.
SMHS1003_000_01Copp.jpg
SMHS1003_000_01Copp.jpgBandling av frakturer på 1700-talet36 viewsKirurgi . Figur 3. Illustration ur Scultetus. L´arcenal de chiurgie, Lyon 1712 visande behandling av olika frakturer. Reprofoto. På fotots baksida står det "Möller".
SMHS4198_000_02Copp.jpg
SMHS4198_000_02Copp.jpgBehandling med långbad?1189 viewsKapsel 21 med bilder från St Lars i Lund. Påskrifter: "Behandling" och "MOTPOL; bild, sida 12, nr 3/4 -82". Originalfoto. Ej monterat. - Kanske en demonstrationsbild med statist för publicering i MOTPOL? Ansiktsförvrängningen har gjorts för denna databas.
SMHS3398_000_01.jpg
SMHS3398_000_01.jpgBråckbandage 155994 viewsKirurgi, MS - 8.631. Foto, Monterat på pappskiva.
Både bråckband och bråckoperationer är kände sedan ca 100 f. Kr. Är den sjuke för svag för operation måsta man håll bråcket nödtorftigt inne med bråckband. Detta utgöres av en fast liten dyna, som av ett fjädrande bandage pressas mot bråckporten och hindrar bråckinnehållet att tränga ut. Dagens bråckbandage är i princip likadana som förr. De kan knappast göras på annat sätt.
100329-002Copp.jpg
100329-002Copp.jpgDagrum på radiologiska kliniken i Lund c:a 193921 viewsDagrummet på radiologiska kliniken c:a 1939. Radioapparaten i rummet, en av de första på Lasarettet i Lund, var till stor glädje för patienterna.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
USiLx-3200Copp.jpg
USiLx-3200Copp.jpgDen första linjäracceleratorn i Lund124 viewsUr låda med blandade diabilder från sjukhusfotograferna i Lund, 1970-, 1980- och 1990-talen. Bild utan beskrivning. Högvoltsbehandling på radiologiska kliniken. Kodak pappram 1977. Den första linjäracceleratorn som levererades till Lund i islutet av 60-talet, en 8 MV Mullard linac.
SMHS5893_000_01Copp.jpg
SMHS5893_000_01Copp.jpgDr Britta Hornmark Stenstam ställer in ett bestrålningsfält på radiologiska kliniken i Lund160 viewsKapsel 29. Onkologi, 1970-talet, Röntgenbehandlingsapparat, Lunds Lasarett. Dr. Brita Hornmark Stenstam ställer in ett bestrålningsfält. Foto Omonterat
DSC03806apCpg.jpg
DSC03806apCpg.jpgEn n "häst", (en sorts plint) från excercitiemästare Per Henrik Lings gymnastiksal i Liberiet i Lund på 1800-talet.8 viewsTvå museiguider vid den "häst" som Per Henrik Ling troligast hade i sin gymnastiksal på Liberiet vid domkyrkan i Lund. Den visas på den nya medicinhistoriska utställningen på Livets Museum i Lund. Denna handlar om gymnastik och rörelsebehandling, och var pandemismygande öppnad våren 2021. Guidernas namn finns i bildfil DSC03797NumCpg.
SMHS8481_000_01Copp.jpg
SMHS8481_000_01Copp.jpgEn strålkanon på radiologiska kliniken i Malmö 1972147 viewsPärm äldre negativ 1972-1977. Från fotograf Björn Henrikssons samling. Påskrift: "Aug-72. Gumelius, Långa Raden". 50MeV Siemens Betatron. Från negativ
USiLx-3229Copp.jpg
USiLx-3229Copp.jpgEn Varian Ximatron strålbehandlingssimulator62 viewsUr låda med blandade diabilder från sjukhusfotograferna i Lund, 1970-, 1980- och 1990-talen. Bild utan beskrivning. Högvoltsbehandling på radiologiska kliniken. Foto sannolikt i Lund på 1990-talet, Roger Lundholm.
100423-006Copp.jpg
100423-006Copp.jpgExpedition och laboratorium på radiologiska kliniken i slutet på 1930-talet i Lund25 viewsSå här trångt var det. Prof Sölve Welin (underläkare år 1939 å Radiol, sedermera Prof. å Rtg-fotograferingen i Malmö) skriver journaler rygg i rygg med Syster Thyra.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
100423-005Copp.jpg
100423-005Copp.jpgExpeditionen och laboratoriet på radiologiska kliniken14 viewsProf. Sölve Welin (då underläkare) och Syster Thyra i arbete å expeditionen på radiologiska kliniken.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
SMHS14182Copp.jpg
SMHS14182Copp.jpgFörsök att utveckla strålbehandling av huvudet 198858 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Plast-ficka, lösa bilder, 1980-90-talen. Omärkt bild. Strålbehandling av huvudet på en patient, fixerad med fr.a. en bettskena, en tidig stereotaktisk behandlingsmodell som man försökte starta upp i Lund i mitten av 90-talet. Framgång uteblev, och försöken lades ned 2002. Från positiv.
SMHS14184Copp.jpg
SMHS14184Copp.jpgFörsök att utveckla strålbehandling av huvudet 198867 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Plast-ficka, lösa bilder, 1980-90-talen. Omärkt bild. Strålbehandling av huvudet på en patient, fixerad med fr.a. en bettskena, en tidig stereotaktisk behandlingsmodell som man försökte starta upp i Lund i mitten av 90-talet. Framgång uteblev, och försöken lades ned 2002. Från positiv. Från positiv.
SMHS14191Copp.jpg
SMHS14191Copp.jpgFörsök att utveckla strålbehandling av huvudet 198856 viewsSjukhusfotograferna i Lund. Plast-ficka, lösa bilder, 1980-90-talen. Omärkt bild. Samma fototillfälle som SMHS14182 och SMHS14184. CT eller MR inför strålbehandling av huvudet på en patient, fixerad med fr.a. en bettskena, en tidig stereotaktisk behandlingsmodell som man försökte starta upp i Lund i mitten av 90-talet. Framgång uteblev, och försöken lades ned 2002. Från positiv.Från positiv.
101124-051.jpg
101124-051.jpgFörsta bilden av intravenös injektion omring 1700-talet114 viewsFotografisk reproduktion monterad på pappskiva. Påskrift: "MS-8.630. Injektioner och blodtransfusioner."
SMHS1003_000_01Copp.jpg
SMHS1003_000_01Copp.jpgFrakturbehandling 171292 viewsKirurgi . Figur 3. Illustration ur Scultetus. L´arcenal de chiurgie, Lyon 1712. Visande behandling av olika frakturer. Reprofoto. På fotots baksida står det "Möller".
100423-008Copp.jpg
100423-008Copp.jpgGynekologrummet på gamla radiologen år 1939. Även operationsrum.18 viewsUtrymmena var inte stora.
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
DSC03802pCpg.jpg
DSC03802pCpg.jpgIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. 8 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling, och var pandemismygande öppnad våren 2021. Guiderna är från vänster Harriet Svensson, Gunila Erlandson, Kerstin Olsson, Irene Jakobsson och Eva Ljunggren (bakifrån).
DSC03800Cpg.jpg
DSC03800Cpg.jpgIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. 4 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling, och var pandemismygande öppnad våren 2021. Guidernas namn finns i bildfil DSC03797NumCpg.
DSC03801pCpg.jpg
DSC03801pCpg.jpgIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. 3 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling, och var pandemismygande öppnad våren 2021. Guidernas namn finns i bildfil DSC03797NumCpg. Närmast kameran guiderna Harriet Svensson och Anitha Bruun.
DSC03804pCpg.jpg
DSC03804pCpg.jpgIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. 5 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling, och var pandemismygande öppnad våren 2021. Guidernas namn finns i bildfil DSC03797NumCpg.
DSC03803Cpg.jpg
DSC03803Cpg.jpgIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. 6 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling, och var pandemismygande öppnad våren 2021. Guidernas namn finns i bildfil DSC03797NumCpg.
DSC03799Cpg.jpg
DSC03799Cpg.jpgIntendent Mats Engström visar den nya medicinhistoriska utställningen "Att träna kroppen - från Ling till Schwarzenegger" för museiguiderna. 5 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen "Att träna kroppen - från Ling till Schwarzenegger" för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling i gången tid, och var pandemismygande öppnad redan våren 2021
DSC03808pCpg.jpg
DSC03808pCpg.jpgIntendent Mats Engström visar utställningen "Att träna kroppen - från Ling till Schwarzenegger" 11 viewsIntendent Mats Engström visar 2021-08-23 den nya medicinhistoriska utställningen "Att träna kroppen - från Ling till Schwarzenegger" för museiguiderna. Den handlar om gymnastik och rörelsebehandling i gången tid, och var pandemismygande öppnad redan våren 2021. Guidernas namn framgår av bildfil DSC03797NumCpg.
100423-014Copp.jpg
100423-014Copp.jpgInvigning av Jubileumskliniken 194152 viewsFrån vänster lasarettets styresman, professor Axel Westman, överläkaren på Jubileumskliniken, docent Lars Edling (senare professor), landshövding Arthur Thomson vid Jubileumsklinikens invigning 1941. De väntar på kronprinsparet Louise och Gustav Adolf som representerade kung Gustaf V vid invigningen. Från sjuksköterskorna Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks bildsamling.
100423-003Copp.jpg
100423-003Copp.jpgKaffepaus i deet gröna utanför Röntgeninstitutet i slutet på 1930-talet70 viewsKaffe i gröngräset utanför gamla radiologen på södra lasrettsområdet med några av personalen (troligen mest sjukvårdsbiträden, för ingen bär mössa).
Från Thyra Åhlunds och Astrid Bjelks fotosamling skänkt till Radiologiska kliniken 10/4 1982. Thyra Åkhlund (1907-1988) var sjuksköterska på radiologiska kliniken 1931-1942 och Astrid Bjelk från 1933 till sin pensionering.
SMHS06566Cpg.jpg
SMHS06566Cpg.jpgKungligt besök på radiologiska kliniken i Lund 1951. 19 viewsKung Gustaf VI Adolf besöker radiologiska kliniken i Lund 1951 för att bese och kanske inviga Kurt Lidéns s.k. koboltkanon. Här ses kungen vid koboltkanonen tillsammans med en hovman och klinikchefen Bertil Ebenius i vit rock. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?).
SMHS06567Cpg.jpg
SMHS06567Cpg.jpgKungligt besök på radiologiska kliniken i Lund 1951. 12 viewsKung Gustaf VI Adolf besöker radiologiska kliniken i Lund 1951 för att bese och kanske också inviga Kurt Lidéns s.k. koboltkanon. I bilden ses från vänster en hovman, klinikchefen docent Bertil Ebenius, docent Gunnar Gorton och kungen. Från Syster Elinas fotoalbum (Elina Holmberg?).
SMHS5894_000_01Copp.jpg
SMHS5894_000_01Copp.jpgKurt Lidéns koboltkanon på radiologiska kliniken i början på 1950-talet138 viewsBilden är märkt "Röntgen sept 1945". Apparaten är dock mycket lik Kurt Lidéns koboltkanon som inte kom i bruk förrän 1951 eller 1952, och som då var den första i landet.
101124-040.jpg
101124-040.jpgKvacksalveri, behandling med elektriskt "fyrcellsbad".97 viewsTryck på papper, omonterat. Påskrift: "el-terapi".
101124-039.jpg
101124-039.jpgKvacksalveri: tandbehandling med elektricitet.84 viewsTryck på papper, monterat på tjock kartong. Påskrift: "el-behandling". Troligen från första halvan av 1900-talet.
130 files on 4 page(s) 1