Öppet bildarkiv, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS)

Bilderna får användas enligt www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. De kan oftast också fås direkt från SMHS, högupplösta och utan bildkällemärke. Katalogisering och arkivbygge: Berndt Ehinger, Lund. Version cpg1.6.09. 2020-03-24.


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "1700-tal"
SMHS3621_000_01Copp.jpg
SMHS3621_000_01Copp.jpg"Charta öfver Staden Lund Inom Wallarne156 viewsReprofoto, omärkt.
Upprättat förut år 1794 av framledne Landtmätaren Herr Johan Bergman, dock ... Nu uppå anmodan af Walloflige Magistraten och Respective Stadsens äldsta, å nyo afmmäten ...
Lund d. 21 April, 1784. Caspar Mag. Espman.
SMHS1331_000_01Copp.jpg
SMHS1331_000_01Copp.jpgAlbrecht von Haller87 viewsMS - 8. 543. Albrecht von Haller, geb. 1702 zu Bern, gest. 1777 zu Bern. Text under porträttet "Albrecht v. Haller". Text under reprotrycket: S. Freudenberger pinx. Bern. I. F. Bause sculps. Lips. 1773. Ur firman "Roche"s medicinsk-historiska samlingar. Reprofoto. Monterat
SMHS1003_000_01Copp.jpg
SMHS1003_000_01Copp.jpgBandling av frakturer på 1700-talet41 viewsKirurgi . Figur 3. Illustration ur Scultetus. L´arcenal de chiurgie, Lyon 1712 visande behandling av olika frakturer. Reprofoto. På fotots baksida står det "Möller".
SMHS3616_000_01Copp.jpg
SMHS3616_000_01Copp.jpgC. G. Löwenhielm (1701-68)99 viewsPastell av G. Lundberg i kopia av J. Björck. Lunds universitet. Publicerad i Flaum 1968, sid.41. Reprofoto av tryckt bild, monterad
SMHS1383_000_01Copp.jpg
SMHS1383_000_01Copp.jpgC. J. EKSTRÖMER, generaldirektör97 viewsText under ramen: Sign. af. P. Södermark 1851. Medicinalstyrelsen. Text nederst: GENERALDIREKTÖR KARL JOHAN EKSTRÖMER, 1793 - 1860. Foto av målning.Omonterat
SMHS20004Copp.jpg
SMHS20004Copp.jpgC. M. Espmanns - Beskrifning öfver staden Lunds alla publika tomter och hus samt gator - av år 178496 viewsUr pärm med bilder tänkta för A. Flaum "Lasarettet i Lund" (1968).
Tomten nr 20 är Munckska tomten.
H är Paradislyckabn.
Märk Helgeandshuset (hospitalet) vid södra tullen. Hospitalet utrymdes år 1780. Sid. 33.
SMHS5670_000_01Copp.jpg
SMHS5670_000_01Copp.jpgDamer med åskledare i hatten?116 viewsKapsel 28. Påskrift: "Med hist tavelmotiv". Damerna tycks bära hattar med åskledare. Kläderna antyder 1700-tal. Reprofoto. Proveniens okänd. Ej monterat
SMHS3614_000_01Copp.jpg
SMHS3614_000_01Copp.jpgDet kungliga brevet av den 10 oktober 17651280 viewsLasarettsarkivet. Reprofoto, rastrerat. monterat. Publicerat i Flaum 1968, sid 44.
SMHS3627_000_01.jpg
SMHS3627_000_01.jpgDetalj av karta över Hospitalsgårdens ägor från 1745, i Lund 42 viewsByggnaderna vid E är kyrkan och hospitalet. Efter R. Blomqvist, "Lunds historiska. Medeltiden" (1951) Sid. 17
SMHS20001Copp.jpg
SMHS20001Copp.jpgDetalj av karta över Hostpitalsgårdens ägor från 174539 viewsUr pärm med bilder tänkta för A. Flaum "Lasarettet i Lund" (1968). Byggnaderna vid E är kyrkan och hospitalet. Efter R. Blomqvist, "Lunds historia. Medeltiden" (1951). Tänkt för sid. 17 i Flaum (19689, men ersattes av andra kartor.
101128-013Copp.jpg
101128-013Copp.jpgDrottningholms slottsapotek på 1700-talet66 viewsTryckt blad. Påskrift: "Ur: Minnesskrift utg. m. anledn. av Universitets-Apoteket Svanens i Lund 300-årsjubileum 1627 - 1927."
Nordiska Museet, Stockholm.
101124-051.jpg
101124-051.jpgFörsta bilden av intravenös injektion omring 1700-talet117 viewsFotografisk reproduktion monterad på pappskiva. Påskrift: "MS-8.630. Injektioner och blodtransfusioner."
SMHS1003_000_01Copp.jpg
SMHS1003_000_01Copp.jpgFrakturbehandling 171296 viewsKirurgi . Figur 3. Illustration ur Scultetus. L´arcenal de chiurgie, Lyon 1712. Visande behandling av olika frakturer. Reprofoto. På fotots baksida står det "Möller".
SMHS1004_000_01Copp.jpg
SMHS1004_000_01Copp.jpgFrontespis till Johannes Scultetus, L´arcenal de chirurgie… Lyon 1712.19 viewsKirurgi. Frontespis till Johannes Scultetus, L´arcenal de chirurgie… Lyon 1712. Möller. Reprofoto.
SMHS001221p.jpg
SMHS001221p.jpgGammal illustration till ålderns och feberns fasor69 viewsMentalsjukvård. Design´d by James Dunthorne. Etch`d by J. Rowlandson. AGUE & FEVER. "And feel by turns the bitter change of fierce extremes, extremes by change more fierce." - Milton. London Pub.´ Nov. 5 - 1792 by S.W. Fores No: 3 Piccadilly. Reprofoto, monterat
SMHS1360_000_01Copp.jpg
SMHS1360_000_01Copp.jpgJohan Peter Frank, 1745 - 182164 viewsMed. Dr. Heidelberg. Text under bilden: Schmid pinx. L. Staub sc. I mitten: PETER FRANK. Text nederst: Zwickau, b. d. Gebr. Schumann. Tryckt blad, original.
001-Karta-nyCpg.jpg
001-Karta-nyCpg.jpgKarta med svenska universitet under stormaktstiden13 viewsBildkälla Håkan Westling
SMHS3628_000_01Copp.jpg
SMHS3628_000_01Copp.jpgKarta över östra Lund med omnejd österut55 viewsSpetälskehospitalet låg 500 m utanför staden på Spetelövslyckan vid Galjevången, vars läge är utmärkt med ett kors. Detalj ur J. Bergmanns karta över Lund 1704. Efter R. Blomqvist, "Hospitalet i Lund" (i "Kulturen. En årsbok"1949)
SMHS3594_000_01Copp.jpg
SMHS3594_000_01Copp.jpgKilian Stobaeus d.y. (1717-1792)50 viewsMålning av M.D. 1786. Kopia. Lunds universitet. (Publicerad i Flaum 1968, sid.104). Reprofoto av en målning. monterat.
SMHS3227_000_01Copp.jpg
SMHS3227_000_01Copp.jpgKvacksalveri64 viewsTryckt kort från Natonal Gallery, Great Britain. Tryck på baksidan: "Willian Hogarth (1697-1764): Card No. 1345. Marriage à la Mode: The Visit to the Quack Doctor (115)." Påskrift: MS-8.576. Folkmedicin.
SMHS3615_000_01Copp.jpg
SMHS3615_000_01Copp.jpgLandshövding Carl Alderfeldt (1719-1769)38 viewsOljemålning (av Fr. Brander?) Wanås, Skåne. Foto: Svenska Porträttarkivet. (Publicerad i Flaum 1968, sid.47). Reprofoto av en målning, monterat.
SMHS1004_000_01Copp.jpg
SMHS1004_000_01Copp.jpgLärobok i kirurgi, 171274 viewsKirurgi. Frontespis till Johannes Scultetus, L´arcenal de chirurgie… Lyon 1712. Påskrift: Möller. Reprofoto.
SMHS5655_000_01Copp.jpg
SMHS5655_000_01Copp.jpgLilla Torg och Stora kyrkogatan i Lund vid 1700-talets mitt102 viewsKapsel 28 Efter akvarell av P. Sommar i Kungl. Bibl. Stockholm. (Universitetsapoteket Svanens byggnad markerad av pilen). Tryckt bild. Proveniens okänd. Ej monterad
SMHS3619_000_01Copp.jpg
SMHS3619_000_01Copp.jpgLunds alla publika tomter och hus samt gator av år 178422 viewsC.M. Espmans "Beskrivning över staden Lunds alla publika tomter och hus samt gator" av år 1784. Tomten nr 20 är Muckska tomten. K är Paradislyckan. Märk Helgeandshuset (hospitalet) vid södra tullen. Hospitalet utrymdes år 1780. Tryckt bild. Monterat.
SMHS110125-005Copp.jpg
SMHS110125-005Copp.jpgMedicinhistoriska museet Josephinum i Wien (1)57 viewsMedicinhistoriska museum i Europa. Aus "Das Josephinum". Copyright Verlag Christian Brandstätter, Wien. Bild nr. 1. Eröffnungsvorlesung des Protochirurgus G.A. Brambilla (1728-1800) im heute nicht mehr bestehenden Hörsaal des Josephinums am 7. November 1785. Vykort
SMHS110125-009Copp.jpg
SMHS110125-009Copp.jpgMedicinhistoriska museet Josephinum i Wien (10)44 viewsMedicinhistoriska museum i Europa. Aus "Das Josephinum". Copyright Verlag Christian Brandstätter, Wien. Bild nr. 10. Ein von Joseph Gall (1757 - 1828) phrenologisch bestimmter Schädel eines 1797 im Allgemeinen Krankenhaus verstorbenen Mannes. Vykort
SMHS110125-014Copp.jpg
SMHS110125-014Copp.jpgMedicinhistoriska museet Josephinum i Wien (11)44 viewsMedicinhistoriska museum i Europa. Aus "Das Josephinum". Copyright Verlag Christian Brandstätter, Wien. Bild nr. 11. Leopold Auenbrugger (1722-1809), Erfinder der Perkussion (1761), damit Begründer der physikalischen Diagnostik am Krankenbett. Vykort
SMHS110125-010Copp.jpg
SMHS110125-010Copp.jpgMedicinhistoriska museet Josephinum i Wien (6)38 viewsMedicinhistoriska museum i Europa. Aus "Das Josephinum". Copyright Verlag Christian Brandstätter, Wien. Bild nr. 6. Blick in einen der sechs Säle der Sammlung anatomischer Wachspräparate, die unter der Leitung von Felice Fontana (1720-1805) und Paolo Mascagni (1752-1815) auf Josephs II. Wunsch eigens für die Akademie in Florenz angefertigt wurden. Vykort
SMHS110127-041p.jpg
SMHS110127-041p.jpgMedicinhistoriska samlingar i Lund 1987 - 92. Instrument för craniotomi140 viewsMedicinhistoriska samlingar 1987 - 92. Etui från slutet av sjuttonhundratalet med komplett instrumentuppsättning för craniotomi. Därinvid en bild av en skalltrepanering från en fransk encyclopedi från 1779. Postkort. Tryck: Berlings, Arlöv 1982.
SMHS3618_000_01Copp.jpg
SMHS3618_000_01Copp.jpgMunckska gården ö Lund 174917 viewsMunckska gården enligt ritning från 1749 utvisande trädgårdsdelen och den bebyggda tomtdelen. Efter A. Leide, "Munkska tomten" (1965). Publicerad på sid. 35 i Flaum 1968. Reprofoto av en tryckt bild,monterad
SMHS110124-031Copp.jpg
SMHS110124-031Copp.jpgMuseiapoteket i Qwensel i Åbo (Finland)29 viewsMedicinhistoriska museum i Norden. Qwensel är den äldsta stadsgården i Åbo. Den är ett minne från mitten av 1600-talet, då borgarna i Åbo började bygga sig gårdar utanför det medeltida stadsområdet. I sitt nuvarande skick berättar både exteriören och den restaurerade interiören om hur man byggde och bodde i det centrala Åbo under 1700 - talets senare hälft. Åbo museiapotek är inrymt i gården.
Bild i tryckt folder.
100205-006.jpg
100205-006.jpgOlof af Acrel 186 viewsProfessor och överkirurg vid Serafimerlasarettet 1752-1806. Pastell av Gustaf Lundberg ca 1776 (Kungl medicinalstyrelsen). Från W. Kock (red.). Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962 : utgiven med anledning av Kungl. Medicinalstyrelsens 300-årsjubileum, Stockholm:Nordiska bokh., 1963. 764 pages.
SMHS1036_000_01.jpg
SMHS1036_000_01.jpgPesten i Marseille 172055 viewsInfektionssjukdomar. Foto+bildtext: Fig. 1. The plague in 1720 at Marseille. Ur: med. hist. sällsk. årsskrift 1971. Sid.13 Foto, monterat
SMHS12905Copp.jpg
SMHS12905Copp.jpgSireköpinges bidrag till Lasarettet i Lund under 177722 viewsPärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Reprofoto. Från negativ.
SMHS12906Copp.jpg
SMHS12906Copp.jpgSummering år 1778 av ett antal skånska kommuners bidrag till Lasarettet i Lund under 177713 viewsPärm "Div. tagningar, 1960 och t.v.". Reprofoto. Från negativ.
101128-028.jpg
101128-028.jpgTitelbladsuppslaget, "Socken-Apothek och någre Hus-Curer", 1760 51 viewsTitelbladsuppslaget till boken Socken-Apothek och någre Hus-Curer utgifne under Kongl. Collegii Medici öfverseende och besörjande.", tryckt år 1760. Färgfoto.
36 files on 1 page(s)