Lund, lasarettet 250 år
 

Från hösten 2018 underhålls inte längre dessa internetsidor.

De har ersatts av ett nytt system. Klicka här för att komma till det: http://www.SMHS.nu/

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet har en ny webmaster, Kerstin Brauer. En ny hemsida har skapats och nu kan du nå den genom att klicka här eller gå till denna adress: http://www.SMHS.nu/

Klicka här om du vill se den gamla, nu historiska hemsidan från före sommaren 2019.