Ulf Stenevi Ulf Tenevi i frihet 2015 Ulf Stenevi med bonusbarnbarn
Ulf Stenevi, operations-klädd i slutet på 1990-talet Ulf Stenevi utsläppt i seniorens frihet 2015 Ulf Stenevi trivs med sin frihet med bonusbarnbarn 2017

Den första medicinhistoriska Berndt Ehinger-föreläsningen hölls av professor Ulf Stenevi, Göteborg.

Ulf Stenevi är en mycket känd ögonkirurg, specialiserad på ögats yttre sjukdomar, på operationer mot grå starr och på hornhinneingrepp. Tillsammans med olika medarbetare startade han och styrde Nationella Kataraktregistret, ett av de mest framgångsrika kvalitetsregistren i Sverige. Han är känd som en utomordentligt bra föreläsare, och han gjorde skäl för sitt rykte.

Titeln på Ulf Stenevis föreläsning var "5000 år av ögonkirurgi".

Klicka här för att läsa mer om Ulf Stenevi och gråstarrskirurgi.


Berndt Ehinger
Berndt Ehinger
Berndt Ehinger-föreläsningar är ett årligen återkommande hedrande medicinhistoriskt evenemang, instiftat den 6 september 2017.

Läs mer om Berndt Ehinger här.Birgitta Castor
Birgitta Castor
Sune Pährssons resa till Lasarettet i Lund 1768
1993 års repris av den första patienten Sune Pährssons resa till Lasarettet i Lund den 24 augusti 1768
Sandblomdagen 2018
Philip Sandblom

De nya gatunamnen inne på uMAS

Birgitta Castor har arbetat en stor del av sitt aktiva medicinarliv på infektionskliniken på MAS, och hon har sett hur området förändrats. Det har tillkommit nya gator de sista åren, fem av dem uppkallade efter stora personligheter på UMAS, och flera av dessa har hon träffat. Två var kvinnor och fyra var män. Läkarna är de som blivit internationellt kända, men en av kvinnorna, sjuksköterskan Rut Lundskog, var kanske den största människan av de 6. Klicka här för att läsa om Georg och Johan Cronquist, Fritz Bauer, Ruth Lundskog, Jan Waldenström, Inga Marie Nilsson och Carl Bertil Laurell.

Lasarettet i Lund har fyllt 250 år

och ledningen för Universitetssjukhuset SUS uppmärksammar detta genom ett varje vecka under hösten 2018 publicera en liten historisk blänkare på sin Facebooksida, #SUSfirarLund250. Den första visar bilder från en repris år 1993 av hur det kan ha gått till när den första patienten, drängen Sune Pährsson från Barsebäck kom in den 24 augusti 1768 med en fult öppet benbrott på ena underbenet. På den tiden var detta en dödande skada, men man klarade honom tack vare att sjukhusets kirurg och fältskär, August Ludwig Hynemöder, raskt amputerade benet.


Sjuksköterskan Eva Ljunggren berättar om invigningen 1968

Klicka här för att höra och se om hur hon fick uppvakta sjukhusdirektionen med en statyett när centralblocket på lasarettet i Lund invigdes och vad hon nu tror om framtiden.


Sandblomdagen 2018-10-25 Kl 13:00 - 1700

Detta årliga mycket intressanta arrangemang får i år en stark medicinhistorisk koppling. Det kommer att handla om "Den sjuka sjukvården och den friska". Kontaktperson: Nils-Otto Sjöberg, (nils-otto.sjoberg@med.lu.se).

Mer information finns i kalendariet (klicka här) och kommer att finnas på medicinska fakultetens internetsidor. Klicka här.


27. Nordiske Medicinhistoriske Kongress, Köpenhamn

27. nordiske medicinhistoriske kongres i København i maj 2019

Dansk Medicinsk-Historisk Selskab ordnar den 27. nordiska medicinhistoriska kongressen i Köpenhamn i maj 2019 (arrangör och medlem i organisationskommittén: Ulrik Bak Kirk) i maj 2019. Exakt datum har ännu inte publicerats. Mötets tema planeras bli: Places and Spaces of Cure, Care, and Communication". Arrangören skriver "Tanken er her at samle historikere, sociologer, læger - og ikke mindst museumfolk i et fagligt program - både som (aktive) deltagere og også for at få hjælp til at identificere studerende, der får mulighed for at komme og præsentere posters." Congress Fee DKK 3.800 (to be confirmed). Gala Dinner Fee DKK 700 (to be confirmed). Registration: First come, first served. More information will follow…

Se kongressens hemsida, http://www.dmhs1917.dk/nmhc2019/ eller Dansk Medicin-Historisk Selskab på hemsida och Facebook: dmhs1917.dk och facebook.com/dmhs1917

Guider m fl 2018
Guider och andra medarbetare på Livets Museum 2018-09-03

Livets Museum håller nu öppet varje söndag kl 10 - 14 från och med den 3 september 2018

Det är tack vare den fina uppslutningen från våra ideellt arbetande guider som vi från den 3 september 2018 försöker spänna bågen ett steg till för att nå ut med våra berättelser om livet och medicinens historia.


Uppsala medicinhistoriska förening

Hösten är späckad med intressanta föredrag med ämnen som sträcker sig från läkartjänst på Grönland till Svenskt biografiskt lexikon i Stockholm. Klicka här för att läsa deras intressanta höstprogram (och åk gärna och lyssna också)

Skrifter av medicinhistorikern och reumatologen Ido Leden

Ido Leden 2017
Ido Leden 2017
Reumatologins rötter
Reumatologins rötter. Historia med Ido.

Ido Leden har utfört sitt livsverk som reumatolog i Kristianstad. Till hans stora intressen hör medicinens historia, och han har skrivit många lärda uppsatser med historiska perspektiv på immunologin och reumatologin. Svensk Reumatologisk Förening har nu låtit ställa samman en rad av hans alster i den imponerande boken "Reumatologins rötter. Bidrag från Historia med Ido". Den är en given och nödvändig läsning för alla reumatologer, unga lika väl som gamla, och den kan fås via Tony Andersson på Mediahuset i Göteborg AB (tony@mediahuset.se). Men upplagan är bra nära slut, så först till kvarn ...

Någon som vet vad Lennart Torstensson led av, den stora fältmarskalken under 30-åriga kriget på 1600-talet? Den tvingade honom att leda fältslag från en bår eller en bärstol, och många blev framgångsrika. Ido vet inte heller, men gissar att det var en immunologisk bindvävssjuka utlöst av någon nu okänd mikrob. Men ännu vet varken han eller någon annan allt om immunsystemets irrvägar ...

Ido har tidigare glatt oss med berättelser om fridtorparna (klicka här) och om Visbymannen (klicka här).


Årsskriften 2017
SMHS årsbok för 2017

Årsboken för 2017 hade titeln "Svenk primärvård från dåtid till nutid" och kom som vanligt ut lagom till den traditionella Gåsfesten i november. Som tidigare har boken hafte en särskild temaredaktör, denna gång Per-Olof Bitzén. Han var verksam på läkarstationen i Dalby utenför Lund, och medverkade i dess anmärkningsvärda utveckling till ett föredöme för landets allmänläkarvård. Bodil E. B. Persson är huvudredaktör för årsböckerna. Boken har distribuerats till medlemmarna i SMHS.


Britta Stenstam
Britta Stenstam
Foto Anders Widell

WikiSUS

Britta Stenstam leder WikiSUS-gruppen som samlar in intressanta berättelser om verksamheten och livet på sydsvenska sjukhus, framför allt de i Lund och Malmö. De ligger i den ännu bara preliminära gruppen sidor på WikiSUS. Berättelserna kan ses genom att klicka här eller på knappen nederst på denna sidas texter.


Nya supplement till årsskriften

SMHS kan glädja sina medlemmar med tre nya supplement. De distribueras under februari 2017 utan särskild kostnad.

Tidiga skånska las-läkare

"Några tidiga skånska lasarettsläkare utanför Lund och Malmö" av Anders Biörklund och Berndt Ehinger.

De tidiga lasarettsklinikerna var strikt hierarkiskt organiserade, och lasarettsläkarna rörde sig där som kungar eller kanske rentav halvgudar. Det var tveklöst de som stod för de sociala, etiska och medicinska normerna i sitt närområde, och de hade därför vanligen en inflytelserik ställning i samhället.

Gösta Lundh - en pionjär

"Pionjären Gösta Lundh - en föregångare inom lungkirurgi och förlossningsvård" av dottern Lena Lundh.

Gösta Lundh växte upp i en konditorsfamilj men valde själv läkarbanan. Efter avlagd doktorsexamen arbetade han två år i Gällivare, men kom 1931 till Landskrona där han ledde verksamheten på det ännu odelade lasarettet fram till sin död 1948. Han var en framstående lungkirurg men intresserade sig också för mödravård och förlossningskonst. Under andra världskriget arbetade han mycket för att stödja flyktingar från det ockuperade Danmark.

Infektionsläkare i Lund som drömde om Afrika

Sven Åke Hedström utbildade sig till infektionsläkare i Lund, men drömde om att få ta hand om barn i ett u-land, gärna Afrika. Han disputerade i Lund och blev överläkare där, men valde att under tio år före pensioneringen att vara chef på infektionskliniken i Halmstad.

Efter pensioneringen kunde han förverkliga sin gamla dröm om barnsjukvård i Afrika. I denna autobiografi får vi följa honom genom de livets glädjeämnen, framgångar och besvikelser som de flesta får. Han levde visst inte en vanlig läkares liv, även om han själv någon gång tyckte så.


Tord Olin: "Sanna mina Ord"
Tord Olins "Sanna mina Ord - i huvudet på en skånsk aktinolog"

Ytterligare ett supplement till årsskriften

Tord Olin var en mycket speciell röntgenolog med vid utblick över livet i stort och i synnerhet de finurligheter som man bara inte får syn på om man inte har hans blick för dem. Pensionerad presenterade han dem på ett årligt möte med sydsvenska röntgenologer, ofta i Malmö. Kollegorna njöt och ställde samman hans föredrag i en liten bok som spreds i en mycket begränsad krets. Tords hustru Eva har nu ställt hans manuskript och bilder till SMHS förfogande, och vi kan nu glädja våra medlemmar med hans "Sanna mina ord" i en posthum nyutgåva.

Distribution av supplementet började sent våren 2018 och fortsätts i september och oktober 2018 till alla SMHS medlemmar utan särskild kostnad.

Boken bör avnjutas quantum satis i lugn och avslappad miljö, dvs ett eller högst två avsnitt i taget.


Amphioxer 1966 i Lund
Amphioxer från Asis på 50-årsjubileum på Livets Museum 2016.

Livets Museum ligger näst efter Kulturen i Lund på Visit Lunds tio-i-topp-lista, platserna 5 och 6!

Det kunde inte vara roligare, och det är våra eminenta guider som vi behöver tacka för framgångarna med Livets Museum. Det är de som gör ett besök hos oss levande och minnesvärt. Som för de 50-årsjubilerande läkarna på bilden som började läsa i Lund 1966.

Men vi har inte bara jubilerande pensionärer och andra vuxna som besöker oss. Den uppväxande generationen kommer i klart stigande antal. Vi har i år redan slagit nytt besöksrekord, hittills strax över 9000 besökare 2017.


Lasarettet i Lund 1768-2000
Lasarettet i Lund 1768-2000. Över 800 bilder berättar på 330 sidor.

1768-2000. Bilder Berättar.

Lasarettet i Lund har en mycket lång historia, och skulle år 2018 kunna fira 250-årsjubileum. Som Skånes Universitetssjukhus i Lund är det Skånes största arbetsplats, så visst finns det många som gärna vill bläddra bland bilder som visar hur verksamheten utvecklats.

Åke Andrén-Sandberg skriver bl.a. om den "I denna omfattande sammanställning av byggnader, personer och händelser är det tveklöst att lasarettet inte bara består av enskilda hus utan att det finns ett sammanhang, en gradvis utveckling och ett innehåll som mycket väl uppfyller kriteriet ”en utvecklingslinje". De 331 sidorna ger en fantastisk bild av ett lasaretts utveckling, vilken speglar inte bara ett lasaretts historia utan också samhällets utveckling."

Efter Åke Andrén-Sandbergs genomläsning av boken skrev han ett stycke som han kallade en kort-elegi över den utveckling som boken speglar. Den publicerades i Läkartidningen. Klicka här för att läsa denna elegi.

Klicka här för att läsa mer om boken.

Boken kostar per exemplar SEK 250,00, vilket samtidigt ger ett års medlemskap i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Vid köp av 10 exemplar eller fler kostar den SEK 150, men ger då inte medlemskap. Den kan beställas från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällska­pet, Postmot­tagningen, Universitets­sjukhuset i Lund, 221 85 Lund.


Kulturportal Lund

Livets Museum gör fortsatt intryck, och har uppmärksammats av Kulturportal Lund.

Gläds med SMHS och klicka här för att läsa om detta.


En fin recension av Livets Museum!

Livets Museum är inte vad de flesta tror, och det ger anklang! En journalist från Stockholm hade fått nys om oss, och kom skäligen anonymt för att se på vår utställning. Klicka här, läs hennes recension och gläds!


 

Hitta till Livets Museum

Vepa vid Livets Museum Eva Ljunggren vid vepan
Britta Stenstam, Anitha Bruun, Angelica Bondesson och Eva Ljunggren vid den nya vepan som visar vägen till Livets Museum, Eva Ljunggren var inne och guidade besökare när bilden till vänster togs, så hon har fått komma med på en egen bild.
Öppet!
Agneta Dahlberg (infälld), Anitha Bruun, Britta Stenstam och Angelica Bondesson vid den nya Öppet-flaggan vid Livets Museum 2016-04-10.

Nu är det lättare än någonsin att hitta till Livets Museum, för sedan mitten av april har vi när vi under våra öppettider börjat sätta ut en vacker vepa mitt emellan universitetsbibliotekets huvuingång och besöksingången till Livets Museum.

Utanför vår egen dörr har vi också börjat sätt upp en prydlig Öppet-flagga. Agneta Dahlberg satte fransar på flaggan som glädjer vem som helst som tittar på den! Agneta var inte tillstädes när bilden togs, och syns därför infälld i bilden. Det var inte heller Eva Ljunggren, som också var med när vepan och flaggan sattes upp. Hon syns till vänster, vid vepan.

Livets Museum har öppet helgfri tisdag - fredag kl 10 - 14 och samma tid på söndagar med jämnt veckonummer.

Vi finns på Lasarettsgatan 5B på Universitetssjukhuset i Lund, invid Rehabhuset och alldeles väster om Universitetsbiblioteket. Gratis inträde.


 

Fynd i lådor från fornstora dar

Lunds Lasaretts historia 1968
Flaum: Lasarettet i Lund 1768 - 1968

Alfred Flaum gav på uppdrag från Lasarettet i Lund år 1968 ut en noga genomarbetad och påkostad historik över sjukhuset med anledning av det då fyllde 200 år. Födelsedagen firades med både pompa och upptåg, och inte minst med denna historik.

På gamla Medicinhistoriska Museet i St Lars-parken fanns en boksamling som packades ned och lades i magasin när museet lades ned år 2006. När samlingen nu har börjat packas upp och katalogiseras på Skånes Arkivförbund hittade bibliotekarien ett antal exemplar av Flaums historik (Albert Flaum 1968: Lasarettet i Lund 1768 - 1968, en historik). Vi har i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet trott att boken varit slutsåld, men så är det alltså inte. Sällskapet kan nu erbjuda boken till den som vill veta mer om hur Lasarettet i Lund kom till och utvecklades fram till 1968 för det facila priset av SEK 250:-. Boken finns att få på Livets Museum i Lund. Först till kvarn ...

Kom och köp boken! Den kan också fås om SEK 250 sätts in på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets plusgiro, 63 15 40 - 2. Glöm inte ange namn och adress vid betalningen!


Historisk DVD: Minnen från St Lars sjukhus

Våra gamla mentalsjukhus var slutna och mycket särpräglade samhällen, nu i stort sett försvunna. Se, hör och njut av en vandring genom St Lars-parkens gamla träd och byggnader där Bengt I. Lindskog, Lars Gustafson och 1:e skötaren från St Lars, Gustaf Arfwidsson, initierat berättar om detta nu snart bortglömda samhälle.

Promenaden är filmad och redigerad av Gunnar Menander. Den är speciellt intressant för alla som varit i kontakt med 1900-talets mentalsjukhus, alla inrättade efter samma mall.

Skivan kom tidigare till SMHS' alla medlemmar, tillsammans med årsboken. Den säljs också separat på Livets Museum för SEK 100:-.

Ett stort tack går till Gunnar Menander för hans stora insats för Sällskapet med denna DVD!


Hitta till Livets Museum i Lund Vepan nära Livets Museum

Hitta till Livets Museum:

Lasarettsgatan 5b (vid Rehabhuset) i Lund. Klicka här eller på kartan nedan.

Museet är öppet tisdag - fredag kl 10 - 14 eller enligt överenskommelse med Karta med pil, Livets Museummuseiföreståndare Angelica Bondesson eller Berndt Ehinger.

Telefon 046 172882.

Välkomna att titta in!

Livets Museum bloggBarn gillar läsplattor
Barn gillar våra läsplattor (iPad) och lär sig i förbifarten mycket om hur kroppen fungerar - och hur kunskapen om den utvecklats

Öppet bildarkiv

Borelius assisterarPå initiativ av Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet har bildsamlingen från Medicinhistoriska Museet i Lund digitaliserats med början år 2010, liksom ett urval bilder från sjukhusfotograf Björn Henrikssons samling negativ från Malmö Allmänna Sjukhus 1951 - 1999 med början år 2013. En stor samling negativ från hela 1900-talet (mellan 40 000 och 50 000) samlade av sjukhusfotograferna i Lund hittades i början av 2014. Även den började Sällskapet år 2014 digitalisera; ett arbete som blev klart i december 2015. Men det finns många fler bilder i olika klinikarkiv på sjukhuset, och successivt kommer även de att ingå i arkivet.

Sammanlagt finns nu nästan 10 000 bilder tillgängliga i en enkelt och effektivt sökbar databas på Internet, och fler kommer. Klicka här eller på bilden här bredvid för att leta efter gamla sjukhusmiljöer. Där finns ännu inte gamla läkarkursfoton med många identifierade kursdeltagare. Sådana gamla läkarkursfoton (mest från kirurgen i Lund) kan du se genom att klicka här.

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv håller från december 2017 successivt på att införlivas i Kulturen i Lunds medicinhistoriska databas Carlotta enligt nedan. Bortåt 400 bilder finns hittills tillgängliga där. Fler kommer när vissa tekniska problem lösts. Detta säkrar för all överskådlig framtid bildernas tillgänglighet. Stöd för denna insats har utgått från Bengt I. Lindskogs stiftelse liksom från Kultur Skåne.


 

Den medicinhistoriska bilddatabasen på Kulturen i Lund

Medicinhistoria Kulturens Carlotta
Medicinhistoriska bilddatabasen på Kulturens Carlotta

Denna bildsamling är utan jämförelse den förnämsta av alla medicinhistoriska bilddatabaser i Sverige. Intendent Mats Engström på Kulturen i Lund skall ha mycken ära för att ha lyckats driva fram den.

Databasen innehåller nära 17 000 bilder och bygger på Region Skånes medicinhistoriska samling med dryga 31 000 föremålsposter, och gjordes den 19 september 2014 tillgänglig på Internet som en särskild del av Carlotta-systemet på Kulturen i Lund. Samlingen började inventeras och katalogiseras ~2009, och fylls successivt på med föremål från hela Skåne; från hösten 2014 samlingarna på medicinhistoriska museet i Helsingborg. Klicka här för att se och leta i den (URL: http://carl.kulturen.com/medi/). Från december 2017 har bilderna i Sydsvenska Medicinska Sällskapets "Öppet Bildarkiv" börjat läggas in i denna databas.

Klicka här för att komma till sidans topp.