Bakåt Förra Nästa Nästa 05.4.1.
Klick på bild kan ge mer detaljer

Naturligt radioaktivt vattenRadioaktivt bordsvatten och radioaktiva hälsobrunnar

När man i slutet på 1800-talet upptäckte att vatten från vissa källor hade något högre radioaktivitet än andra var man inte sen med att försöka förklara hälsobrunnars kraft med att deras vatten hade den mystiska egenskapen radioaktivitet. Hälsobrunnar i trakter med mycket radioaktiva mineraler gjorde lysande affärer.

Bordsvatten från hälsobrunnar (många i utlandet, och i Sverige t.ex. Porla eller Ramlösa) började därför saluföras som "naturligt radioaktivt". De är utan tvekan radioaktiva, men denna naturliga radioaktivitet är så låg att den är oskadlig och betydelselös ur medicinsk synvinkel. Men tron kan försätta berg, och meningen var att kunden skulle köpa vattnet i den ogrundade förhoppningen att radioaktiviteten var hälsobringande. Argumentet försvann i mitten på 1900-talet.