Bakåt Förra Nästa Nästa 04.2.2.1.
Klick på bild kan ge mer detaljer
Martin Lindgren
Martin Lindgren

Martin Lindgren (1910-09-14 - 1988-08-05)

Martin Lindgren föddes i Berlin, där han också växte upp och fick sin läkarutbildning. Efter läkarexamen 1936 och Dr. med. 1938 i Berlin kom han emellertid till Sverige, där han 1938 blev med. lic. (dåtidens svenska läkarexamen) i Lund, där han också disputerade 1958 på en avhandling om hjärntumörers strålkänslighet. 1959 blev han docent i radioterapi och 1963 utsågs han till professor i radioterapi med tumördiagnostik vid medicinska fakulteten i Lund. Han var då överläkare sedan 1960 och hade en tid varit tillförordnad klinikchef när företrädaren, Bertil Ebenius, var sjuk.

Som överläkare från 1960 och klinikchef intresserade sig Martin Lindgren starkt för utvecklingen av högvoltsbehandlingen och radiofysiken. Jubileumsklinikens stora tillbyggnad åt väster med utrymmen för radiofysik och strålningsbiologisk forskning kom till under hans tid, och han argumenterade för utvecklingen av onkologi som en egen specialitet med många fler typer av behandling och omhändertagande än bestrålning. Han var en omtänksam och omtyckt klinikchef, och avgick med pension år 1977.